Główna księgowa Sekcja Kasa Kadry Sekretariat Kierownik

Transkrypt

Główna księgowa Sekcja Kasa Kadry Sekretariat Kierownik
ZAŁ . NR
1 DO STATUTU
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRYFINIE
Kadry
Sekcja
AdministracyjnoGospodarcza
Inspektor BHP
Sekretariat
Inspektor ppoż.
Z-CA DYREKTORA
Kierownik ds. Organizacji
Planowania, Analiz
i Profilaktyki Społecznej
Kierownik ds.
Opieki Środowiskowej
Dział Organizacji, Planowania
Analiz i Statystyki
Dział Pomocy
Środowiskowej
Główna księgowa
Rejonowe Zespoły
Pracowników Socjalnych
Sekcja Informatyczna
i
Administracji Danych
Sekcja
Sekcja Rehabilitacji
i
Profilaktyki Społecznej
Sekcja Funduszy Pomocowych
i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Punkt Doradztwa, Konsultacji
oraz
Wsparcia Społecznego
Sekcja
Realizacji Świadczeń i
Dokumentacji
Ekonomiczno
Finansowa
Zamówienia
Publiczne
Wieź funkcjonalna
Kasa
Sekcja Dodatków
Mieszkaniowych
Sekcja Świadczeń
Rodzinnych
Wieź funkcjonalno-służbowa
Dzienny Dom Pobytu
Dział Usług Opiekuńczych

Podobne dokumenty