Łódź, dn. 22.04.2014r Zaproszenie do składania ofert

Transkrypt

Łódź, dn. 22.04.2014r Zaproszenie do składania ofert
Łódź, dn. 22.04.2014r
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży tonerów do drukarki
Zleceniodawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
90- 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
NIP: 725-105-62-20
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Narodowy Program
Foresight – wdrożenie wyników”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi
wspomagających kształtowanie krajowej i regionalnych polityk naukowo-technologicznych i
innowacyjnych.
Zamówienie dotyczy zakupu trzech tonerów do drukarki Kyocera Fs – 1920.
- trzy tonery Kyocera TK 55, 15.000 stron.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się ceną:
Termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana w kwocie brutto za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: [email protected] do dnia 30.04.2014r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.
Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela:
Paweł Goszczyński, tel. 42 664 22 31

Podobne dokumenty