thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Dedication of the Lateran Basilica
Konsekracja Bazyliki Świętego Jana
November 9, 2014 - 9 listopada 2014
Saturday, November 8
8AM (Eng.) O wiarę dla dzieci
7PM (Pol.) W int. Elżbiety i Krzysztofa Pomykała
Sunday, November 9
9AM (Eng.) † Budimir
11AM (Pol.) † Zm. z rodz. Cuber, Kosmowski
i Trabucco
7PM (Eng.) O wiarę dla dzieci
Monday, November 10
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, November 11
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Zm. z rodzinny
7PM (Pol.) W int. ojczyzny Polski
Wednesday, November 12
8AM (Lat.) † Nick Galash
Friday, November 14
7PM (Pol.) † Andrzej Waśko
Saturday, November 15
8AM (Eng.) O błog. dla Ewy z rodzinny
7PM (Pol.) O błog. dla Maciaszów I Stefaniaków
Thirty-Third Sunday, November 16
9AM (Eng.) For Genowefa Cuber
11AM (Pol.) † Weronika, Egon,Gabryjel Górecki
7PM (Eng.) For int. of Jerzy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEAVEN, PURGATORY & HELL
What is heaven? Heaven is the endless moment of
love. Nothing more separates us from God, whom our
soul loves and has sought our whole life long.
Together with all the angels and saints we will be able
to rejoice forever in and with God.
What is purgatory? Purgatory, often imagined as a
place, is actually a condition. Someone who dies in
God’s grace (and therefore at peace with God and
men) but who still needs purification before he can
see God face to face is in purgatory.
What is hell? Hell is the condition of everlasting
separation from God, the absolute absence of love.
What is the Last Judgment? The Last Judgment will
take place at the end of the world, at the second
coming of Christ. “All who are in the tombs will hear
his voice and come forth, those who have done good,
to the resurrection of life, and those who have done
evil, to the resurrection of judgment.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE
Catholic high school students are invited to this
year’s conference, which will be held at the
Seaside Convention Center, 415 First Avenue,
Seaside, OR 97138, 8pm Friday, Nov. 21-noon
Sunday, Nov. 23.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LATERAN BASILICA
Officially, the Church of Our Most Holy Savior,
called St. John Lateran, is the Cathedral of the
Bishop of Rome, the pope. It is considered the
mother church of the Christian world. The basilica,
part of a donation of the Laterani family, was
presented to the Church in 311. It is the oldest of the
Christian basilicas. Being one of four papal basilicas,
the Latern Church has a “holy” door, which is opened
every twenty-fifth year to mark the beginning of
celebration of a holy or jubilee year.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH NATIONAL INDEPENDENCE DAY
National Independence Day is celebrated in
Poland on November 11 to commemorate the
anniversary of the restoration of a Polish state in
1918 after 123 years of partition by the Russian
Empire, the Prussia and the Habsburg Empire. A
Polish Mass will be on Tuesday at 7 p.m.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN ATTENDANCE CENSUS
Attendance will be taken on the weekends of
November 8 & 9 and November 15 & 16. All adults
and children at each Mass should be counted.
The census is an important factor in many future
planning decisions.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – December 5
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT from 8:30AM until 6:45PM. Holy
Masses at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration on the list in back of the church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection – November 2
Envelopes and all checks
1230.00
Loose Cash
212.50
Building Fund
814.00
All Saints Day
163.00
All Souls Day
35.00
Hospitality
107.00
Candles
103.71
Religious Education
120.00
TOTAL
2785.21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
J. Mazur, A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig,
Joe Pham, W. Mączka, G. Zychla, A. Frankowska, T.
Dymowski, M. Pustkowska, G. Cuber, I. Fiszer, H.
Stefaniak, E. Wielgosz, J. Petroff.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WYPOMINKI
Przez cały miesiąc listopad przed każdą Mszą św.
(20 min.) będziemy polecać naszych zmarłych
parafian i zmarłych z rodzin. Kartki wypominkowe
z tyłu kościoła, można użyć swoich kartek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SĄD OSTATECZNY, CZYŚCIEC,
NIEBO, PIEKŁO
Sąd Ostateczny - Chrześcijaństwo przyjmuje z
Pisma św. pewność, że dzieje świata staną kiedyś
wobec chwili, która zaznaczy ich kres, kiedy to
wszelkie kłamstwo zostanie zdemaskowane, a Bóg w
sposób pełny wymierzy ludziom sprawiedliwość w
prawdzie swojej miłości względem nich (por. Mt
25,31-46; Ap 14,6-7).
Czyściec – Terminem tym (łac. purgatorium, od
purus – “czysty”) określa się stan oczyszczania, w
jakim znajdują się ci, którzy umarli w stanie łaski i
przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze dostatecznie
“czyści”, by zasługiwać na niebo.
Niebo Określenie to oznacza “stan wysoki,
wzniosły, wyższy”, właściwy Bogu, do którego
docierają ostatecznie zbawieni.
Piekło – Łacińskie inferum, tłumaczone na ogół przez
“piekło”, oznacza “miejsce pod spodem”. Chodzi więc
np. o grób lub o stan skrajnej degradacji i
zniszczenia, jako skutek postaw sprzeciwiający się
Bogu. Mówiąc o realnym istnieniu rzeczywistości
wiecznego piekła, zwanego też “potępieniem”,
objawienie chrześcijańskie ukazuje jedną z
najtrudniejszych do zrozumienia i przyjęcia tajemnic
wiary, by powiedzieć, że chodzi tu o najwyższą karę,
jaką człowiek ściąga sam na siebie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBECNOŚĆ NA MSZY ŚWIĘTEJ
Przez dwa weekendy, 8 i 9 listopada oraz 15 i 16
listopada będzie doroczne liczenie uczestników
Mszy św. w naszym kościele. Liczymy wszystkich
dorosłych i dzieci. Liczenie wiernych ma pomóc
Archidiecezji w podejmowaniu duszpasterskich
planów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY
W SEASIDE – 21-23 listopada
Grupa katechetów i młodzieży weźmie udział w
spotkaniu młodych z Archidiecezji w Seaside.
Konferencja będzie w Seaside Convention Center,
415 First Avenue, Seaside, OR 97138, rozpocznie
się w piątek, 21 listopada o godz. 20:00 i zakończy
w południe w niedzielę, 23 listopada.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATECHEZA dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 16 listopada po
Mszy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BAZYLIKA ŚW. JANA NA LATERANIE
Bazylika św. Jana na Lateranie (wł. Arcibasilica
Papale del SS.mo Salvatore e dei Santi Giovanni
Battista ed Evangelista al Laterano) – katedra
biskupa Rzymu, jedna z czterech bazylik większych.
Pełna
nazwa
to:
Papieska
arcybazylika
Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa
Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone co
roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości (11 listopada 1918 roku),
po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i
Austrii, jest jedną z najważniejszych uroczystości
państwowych w Polsce. We wtorek Msza św. w
intencji Ojczyzny o godz. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LISTOPAD
Aby osoby, które cierpią z powodu samotności,
zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Listopad 2014
Lektorzy
Listopad 9 – Dzieci z katechezy
Listopad 16 – J. Ryerson, K. Ostrowski
Listopad 23 – Jadwiga i Jan Witkowski
Listopad 30 – K. Kolińska, Anastazja Szymańska
Kawa i ciasto
Listopad 9 – Lunch
Listopad 16 – Renata Wolak, Sylwia Brossard
Listopad 23 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA WIZYTA W TURCJI
Papieska wizyta w Turcji odbędzie się w dniach
od 28 do 30 listopada br. na zaproszenie
Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Okazją
są uroczystości ku czci św. Andrzeja Apostoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W 2015
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii udzieli
Arcybiskup Alexander Sample w sobotę, 16 maja
2015 o godz. 17:00. Po Mszy św. w sali parafialnej
przewidziany wspólny posiłek dla wszystkich.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty