Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Źródło: http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/33814,Dziecinstwo-bez-przemocy-2009.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 21:15
Dzieciństwo bez przemocy 2009
Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi) poświęcona jest
problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat
inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji
stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi)
poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem
"Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest
uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie
pozytywnych metod wychowawczych.
Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Jesteśmy przekonani, że zmianom prawnym powinna towarzyszyć edukacja
społeczeństwa.
Ważnym elementem akcji będą lokalne aktywności prowadzone przez ambasadorów
kampanii. Do końca 2009 roku kilkaset organizacji i instytucji z całej Polski zrealizuje
działania skierowane do rodziców. Odbiorcom kampanii zostaną udostępniane
materiały edukacyjne promujące pozytywne metody wychowawcze (broszura „Zamiast
klapsów. Jak
z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, ulotka „10 kroków ku temu, by
Bite dzieci widzą świat inaczej
stać się lepszym rodzicem”, scenariusz zajęć nt. wychowania bez przemocy, manual
dla ambasadorów nt. organizowania kampanii społecznych). W ramach akcji została
także uruchomiona strona internetowa www.dziecinstwobezprzemocy.pl, na której
można znaleźć informacje dotyczące wychowywania dzieci i organizowania lokalnych
działań promujących pozytywne metody wychowawcze. (źródło:
www.dziecinstwobezprzemocy.pl)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie przystąpił do działań
promujących wychowanie dzieci bez przemocy i został oficjalnym
Ambasadorem kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” 2009.
Dziecko to nie zabawka
Komenda Miejska Policji w Jaworznie od dnia 1 grudnia 2009roki została
partnerem kampanii .
W Jaworznie działania lokalne związane z kampanią „Dzieciństwo bez
przemocy” 2009. prowadzone będą w okresie grudzień 2009r. – styczeń
2010r.
HARMONOGRAM KAMPANII:
1. Spotkania edukacyjne z rodzicami – oferta dla rodziców spotkania edukacyjnego
„Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” –
grudzień 2009 -styczeń 2010.
2. Szkolenia dla pedagogów szkolnych i przedszkolnych – styczeń 2010.
3. Dystrybucja materiałów edukacyjnych dla rodziców – dostępne ulotki,
Dziecko jest delikatne i kruche
plakaty w instytucjach. Informacja o kampanii na stronach internetowych
www.oik.jaworzno.pl, www.dziecinstwobezprzemocy.pl – grudzień 2009 -styczeń
2010.
4. Kampania medialna - spoty oraz reklamy prasowe udostępnione przez fundację.
Artykuły w prasie. Telewizja Jaworzno, Tydzień w Jaworznie – partner medialny –
grudzień 2009-styczeń 2010.
5. Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel policjant” – grudzień 2009.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i zakończenie kampanii: oficjalne rozdanie nagród
przez KMP w Jaworznie, wystawa prac plastycznych, czytanie bajek edukacyjnych
Przemocy nie da się zamaskować
przez policjantów i przedstawicieli instytucji w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie
i przedszkolach Miejskich dla dzieci – styczeń 2010r.
ZOBACZ:
"Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice"
"10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem".
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Zamiast klapsow 2.3 MB
10_krokow 1.18 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij