Regulamin /pdf - Polski Związek Lekkiej Atletyki

Transkrypt

Regulamin /pdf - Polski Związek Lekkiej Atletyki
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII MIĘDZYNARODOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY
„BESKIDIANATHLETIC”
LEKKOATLETYCZNY PUCHAR POLSKI
1. ORGANIZATOR: K.S. „SPRINT” BIELSKO – BIAŁA
43-300 Bielsko Biała ul. Jaworzańska 120
tel/fax. (033) 818 32 47 , 821 01 48
e-mail : [email protected] ; [email protected]
2. TERMIN
: 05.06.2009 (piątek) godz. 17.30
3. MIEJSCE
: STADION „SPRINT” Bielsko – Biała ul. Jaworzańska 120
4. KONKURENCJE: K. 100 m ; 200 m ; 400 m ; 100 m ppł ; w dal, wzwyż, młot, oszczep.
M. 100 m ; 400 m ; 800 m ; 110 m ppł; wzwyż, tyczka, kula, dysk.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
•
•
•
A/ Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora (medaliści Mistrzostw Polski Seniorów
w 2008 r, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w 2009 roku , uczestnicy Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie i Halowych Mistrzostw Europy w Turynie)
B/ W/w mają przez Organizatora zapewnione zakwaterowanie od dnia 04.06.09
do dnia 06.06.09 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu 04.06.09 r. do śniadania
06.06.09r.
C/ Zawodnicy posiadający minimum I klasę sportową.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych
zawodników.
Potwierdzenie startu można uzyskać w dniach 02 i 03 czerwca b.r. pod nr tel. (033) 818 32 47 w
godz. od 13.00 do 19.00 oraz pod nr 602 498 95.
Konkurencja może się odbyć przy zgłoszeniu min. 4 zawodników.
Nie przewiduje się biegów finałowych.
6. ZGŁOSZENIA :
Pocztą, faxem, pocztą elektroniczną z podaniem nazwiska i imienia, roku urodzenia, klubu
i rekordu życiowego najpóźniej do 03.06.09 r. do godz. 19.00
7. NOCLEGI :
Zamówienia na noclegi z 04/05 i z 05/06 czerwca b.r. należy przesłać na adres Organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2009 r. Koszt noclegu 50,- PLN, z wyżywieniem
100,- PLN (nie dotyczy zawodników wymienionych w pkt.5A).
Opłaty za noclegi i startowe należy dokonać przy weryfikacji w Biurze Zawodów dn.04 i 05.06.09 r.
8. ZASADY FINANSOWANIA :
Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu zawodników
• Opłata startowa wynosi 10,- PLN (nie dotyczy zawodników wym. W pkt 5A.)
• Komunikat – 10,-PLN
9. NAGRODY :
•
•
•
•
Za ustanowienie nowego rekordu Polski – 5.000,- PLN
Bonusy za wyniki od 300,- do 2.000,- PLN/ zostaną podane w następnym komunikacie/
Nagrody pieniężne będą wypłacane po potrąceniu należnego podatku
Za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki
10. TRANSPORT :
Organizator zapewnia przewóz zawodników i zaproszonych gości mityngu do hoteli
z lotnisk w Katowicach - Pyrzowicach i Krakowie – Balicach oraz dworców PKP i PKS
w Bielsku-Białej i Katowicach oraz z hoteli na stadion i ze stadionu.
11.BIURO ZAWODÓW :
Stadion „SPRINT” Bielsko – Biała ul. Jaworzańska 120 czynne w dniu 04.06.2009 w godz.
od 16.00 – 21.00 oraz w dniu 05.06.2009 od godz. 9.00 – 16.30
11. INNE :
•
•
•
•
Zawodnicy startują w numerach przydzielonych przez Organizatora.
Zawodnicy na podium występują z numerem przypiętym na klatce piersiowej.
Udział w mityngu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
zawodników w materiałach promocyjnych Organizatora i Sponsorów mityngu.
Obowiązek ubezpieczenia od NNW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.
12. OTRZYMUJĄ:
•
•
Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki powiadamiają Kluby ze swojego okręgu.

Podobne dokumenty