II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego

Transkrypt

II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego
20.10.2015
II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar
Polskiego LNG
Polskie LNG oraz Fundacja Zawsze Bezpieczni zapraszają 27 pa
ździernika br. na II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar
Polskiego LNG. W wydarzeniu, organizowanym w Zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu, wezmą udzia
ł uczniowie oraz nauczyciele. Rywalizować będą podczas licznych
konkursów związanych z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą.
Start o godz. 9!
Mistrzostwa są podsumowaniem drugiej edycji programu Bezpieczne Miasto, w trakcie którego dokładnie
2.800 osób ze Świnoujścia i okolic zostało przeszkolonych przez spółkę z zasad udzielania pierwszej
pomocy. Projekt trwał od kwietnia do października. Składał się z trzech modułów: Bezpiecznej szkoły,
Kompetentnych Służb i Bezpiecznej komunikacji.
Jako pierwsze szkolenia zorganizowano dla 36 pielęgniarek ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w
Świnoujściu. Panie wzięły udział w kursach o nazwie: Podstawowe czynności resuscytacyjne dla personelu
medycznego (BLS HCP - Heartsaver BLS for Healthcare Provider) oraz Zaawansowane czynności ratujące
życie u osób dorosłych (ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support).
- To profesjonalne kursy opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne –mówi Jakub D
ąbroś z Fundacji Zawsze Bezpieczni. - Kursanci w trakcie zajęć nabyli nowe kwalifikacje z zakresu udra
żniania dróg oddechowych, wykonywania czynności ratunkowych oraz precyzyjnej komunikacji w pracy
zespołowej i z pacjentem.
W trakcie „Bezpiecznej Szkoły” uczniowie świnoujskich szkół poznali natomiast zagadnienia związane z
bezpieczeństwem oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Podejmowane działania zostały oparte o najnowsze
metody dydaktyczne „Patrz i Ćwicz”, materiały audiowizualne oraz technologię 3D, wykorzystywaną mi
ędzy innymi przez twórców gier komputerowych.
- To najbardziej intensywna metoda nauczania pierwszej pomocy. W jednej klasie, przykładowo dla 30
uczniów dostępnych jest 30 manekinów. Placówki szkolne otrzymały kompletne zestawy pierwszej
pomocy, które będą stałym wyposażeniem szkół uczestniczących w programie oraz identyczne zestawy
treningowe – tak, aby dzieci, młodzież i nauczyciele mogli się oswoić z ich wyposażeniem oraz poprawnym
użyciem w razie wypadku - tłumaczy Jakub Dąbroś. - Dzięki dostępności dużej liczby sprzętu
dydaktycznego zajęcia miały wymiar niemalże wyłącznie praktyczny, co podwyższyło skuteczność w
przypadku zaistnienia konieczności udzielania pierwszej pomocy.
Podczas szkolenia kierowców komunikacji miejskiej oraz ratowników medycznych zostały z kolei
poruszone między innymi zagadnienia związane z bezpieczeństwem i postępowaniem na miejscu wypadku,
ewakuacją z pojazdu czy resuscytacją krążeniowo-oddechową. Program został ułożony w taki sposób, aby
każdy z kursantów mógł wykonać taką samą ilość ćwiczeń praktycznych, potrzebną do opanowania nowych
umiejętności. Kurs zakończony był egzaminem. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymali
certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Wyjątkowy program
W ubiegłym roku, w ramach I edycji programu, dzięki Polskiemu LNG zostało przeszkolonych ponad 4800
osób z terenu Świnoujścia, z czego zdecydowana większość to uczniowie. Tegoroczna edycja programu
Bezpieczne Miasto została udoskonalona. Przede wszystkim rozbudowanoo kolejne grupy docelowe, tak,
aby cała lokalna społeczność mogła czerpać korzyści z projektu. Dlatego do grupy przeszkolonych do
łączyły pielęgniarki ze szpitala miejskiego, kierowcy komunikacji miejskiej, ratownicy medyczni,
dziennikarze. W sumie przeszkolono 2.800 osób.
- W ciągu dwóch lat funkcjonowania programu Bezpieczne Miasto, dzięki zaangażowaniu spółki Polskie
LNG i Fundacji Zawsze Bezpieczni przeszkolono blisko osiem tysięcy osób, których kompetencje odnośnie
niesienia pierwszej pomocy zdecydowanie wzrosły - mówi Marcin Mazur, dyrektor Biura Komunikacji
Korporacyjnej Polskiego LNG. - To inwestycja w wiedzę, która będzie miała kluczowy wpływ na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Świnoujścia. Bezpieczne Miasto jest programem unikalnym na skalę krajow
ą, działaniem parasolowym, tworzącym nowe narzędzia, ale i skupiającym dotychczasową działalność spó
łki Polskie LNG w zakresie bezpieczeństwa.
Projekt powstał w 2013 roku, po zakończeniu Dialogu Społecznego w Świnoujściu, czyli partnerskiego
sposobu komunikowania się ze społecznością lokalną przyjętego przez Polskie LNG SA. Tematy związane
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem były jednymi z najważniejszych postulatów zgłaszanych podczas
jego realizacji.
Podsumowanie programu
II edycję programu, tak jak poprzednią, zwieńczą Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego
LNG, które odbędą się 27 października br. o godz. 12:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Witosa 12 w Świnoujściu. Zwycięzcami poprzedniej edycji mistrzostw w kategorii szkół podstawowych
okazały się zespoły z SP nr 6. W kategorii gimnazjaliści równych sobie nie miał zespół „Logosu”. Kto b
ędzie triumfował tym razem, przekonamy się już niebawem.
<- Wstecz do: Aktualności

Podobne dokumenty