Oferta - program 1A-1

Transkrypt

Oferta - program 1A-1
OFERTA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH
DO UMOWY-ZGŁOSZENIA NR ______/2013
PROGRAM 1 A
LONDYN - 6 DNI
Dzień
Realizacja
1 dzień
2 dzień
Przejazd autokarem
Program zwiedzania
Miejsce
Europa
Westminster
3 dzień
Program zwiedzania
City
4 dzień
Program zwiedzania
Bloomsbury i
West End
5 dzień
Program zwiedzania
Kensington i
Greenwich
6 dzień
Przejazd autokarem
Europa
Program
Warsztaty językowe podczas przejazdu
St James’s Park
Buckingham Palace – zmiana warty
Whitehall – siedziba premiera i gwardii konnej
Westminster Abbey - zwiedzanie
Parlament, Westminster Bridge
London Eye – przejaŜdŜka
Trafalgar Square – National Gallery
Victoria & Albert Embankment
St Paul’s – zwiedzanie
Most Milenijny, Tate Modern
The Globe – teatr Szekspira - zwiedzanie
Spacer wzdłuŜ Albert Embankment, London Bridge, The
Anchor, Winchester Palace
Tower of London - zwiedzanie
Tower Bridge, HMS Belfast
British Museum - zwiedzanie
Oxford Street, Piccadilly Circus, Leicester Sq
China Town, Soho, Covent Garden
St Martin’s in the Fields - evensong
Natural History Museum, Science Museum - zwiedzanie
Kensington Gardens, Albert Memorial, Royal Albert Hall
Spacer koło Harrod’s
Royal Observatory Greenwich – zwiedzanie
Cutty Sark, miasteczko, nabrzeŜe
Warsztaty językowe podczas przejazdu
Uzgodniona z Klientem i podana w Umowie cena obejmuje następujące świadczenia :
• Przejazd komfortowym autokarem (Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania)
• Przeprawa promowa Calais – Dover, Dover – Calais
• Zakwaterowanie u rodzin Brytyjskich, w tym trzy noclegi
• WyŜywienie u rodzin Brytyjskich – 3 x śniadanie, 3 x packed lunch, 3 x obiadokolacja
• Warsztaty językowe prowadzone podczas przejazdu i zwiedzania we współpracy z nauczycielami szkoły
• Materiały dydaktyczne do warsztatów językowych
• Dyplomy i nagrody dla uczestników warsztatów
• Opieka pilota pełniącego funkcje przewodnika
• Ubezpieczenie NNW, KL i BP w Signal Iduna
Cena nie obejmuje :
• Kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, płatnych w ustalonej kwocie w funtach w wysokości 60,- GBP
(zastrzegamy, Ŝe kwota ta moŜe ulec zmianie w przypadku podwyŜek w roku 2014 r.)
• WyŜywienia w czasie podróŜy – proponujemy zabranie suchego prowiantu i 50,- na obiad oraz śniadanie
pierwszego i ostatniego dnia imprezy
• Kosztu korzystania z płatnych toalet podczas podróŜy – ok. € 3.00
Ewentualne dopłaty :
• Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 3% wartości imprezy
• 100,- zł dla towarzyszących osób dorosłych.

Podobne dokumenty