Pobierz jako pdf

Transkrypt

Pobierz jako pdf
MAXON ACTIVE
Nazwa
Maxon Active
Skład
Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.
Każda tabletka powlekana o mocy 25 mg zawiera 1,63 mg laktozy jednowodnej.
Opakowanie
Zawartość opakowania: 2 tabletki powlekane w tekturowym pudełku.
Własciwości i zastosowanie
Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, c
niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna.
Jak stosować Stosowanie u dorosłych
Lek MAXON ACTIVE powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę
należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
Czas, po którym występuje działanie leku MAXON ACTIVE jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pó
godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny
wykorzystać możliwości lecznicze leku MAXON ACTIVE, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed
zażyciem leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek MAXON ACTIVE może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed
prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób
reagują na lek MAXON ACTIVE.
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MAXON ACTIVE nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (Celuloza mikrokrystaliczna,
Hydroksypropyloceluloza, Kroskarmeloza sodowa, Magnezu stearynian, Krzemionka koloidalna bezwodna,
Hypromeloza 6cP, Laktoza jednowodna, Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 4000, Sodu cytrynian dwuwodny)
Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu icykliczny
guanozynomonofosforan (cGMP) (patrz punkt 5.1) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazan
jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu)
azotanami w jakiejkolwiek postaci.
Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takic
jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego.
Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u
mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu
sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).
Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w
wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang.
Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie m
związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4).
Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi
Podmiot odpowiedzialny
Adamed Sp. z o.o., Pienków 149, 05-152 Czosnów.
Wypełnij narzędzie diagnostyczne przed zastosowaniem
produktu
(Pobierz plik .pdf)