Jak wykorzystywać intenet i nowe technologie – do promocji oraz

Transkrypt

Jak wykorzystywać intenet i nowe technologie – do promocji oraz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
oraz SpeedUp Group
ZAPRASZAJĄ
Studentów, absolwentów i doktorantów
oraz pracowników naukowych i dydaktycznych łódzkich uczelni
NA SZKOLENIE
Jak wykorzystywać intenet i nowe technologie
– do promocji oraz realizacji celów zawodowych i naukowych
„Nowoczesne technologie wspomagające biznes”
TERMIN
19 grudnia 2011, poniedziałek, godz. 14:00 – 20:00
MIEJSCE
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, sala 110
REJESTRACJA
i informacja oraz regulamin udziału: na www.lapa.uni.lodz.pl
Udział w warsztacie jest bezpłatny, dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w szkoleniu.
INFORMACJA
w
Biurze
Projektu
„Łódzka
Akademia
Przedsiębiorczości
Akademickiej”:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, ul. Matejki 21/23, 14 DS. UŁ, II piętro, tel. 42 635 49 83 [email protected]
Joanna Ross lub kom. 669 56 17 10 Maria Głowacka
OPIS SZKOLENIA
Cel szkolenia:
Poznanie możliwości jakie tzw. nowe technologie dają startującym przedsiębiorstwom.
Szkolenie z naciskiem na bezpłatne wykorzystanie nowych technologii.
Oczekiwane rezultaty - umiejętności nabywane przez uczestników.
- nabycie podstawowych umiejętności wykorzystania Internetu do celów zawodowych;
- poznanie możliwości bezpłatnej promocji z wykorzystaniem technologii internetowych;
- przełamanie obaw związanych w wykorzystaniem nowych technologii;
- nabycie podstaw wiedzy o schematach rządzących obecnością firmy w Internecie;
- poznanie źródeł wiedzy o nowych technologiach;
- nabranie umiejętności doboru odpowiedniej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniego rezultatu.
Metody szkoleniowe:
prezentacja multimedialna; dyskusja grupowa; case study; praca w grupach 2/4 osobowych; brainstorm;
Sylwetka Trenera prowadzącego szkolenie
Szkolenie poprowadzi Michał Jankowski
Bogate doświadczenie w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, technik i narzędzi w pracy firmy i osiąganiu
postawionych celów. W swojej pracy zajmuje się analizą i doradztwem wykonalności projektów, planowaniem akcji
rekrutacyjnych i budowaniem wizerunku firm. Zajmuje się również kreacją i produkcją materiałów promocyjnych na
potrzeby HR i PR, oraz kreacją graficzną na potrzeby powstających serwisów internetowych. Jego kompetencje
obejmują również organizację pracy, zarządzanie projektami i niestandardowe rozwiązywanie problemów.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej – ŁAPA”
prowadzonego w okresie 08.2010 – 12.2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer
wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4984, fax: +48 42 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl
[email protected]
SpeedUp Seed Funding Group
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, tel. +48 61 827 09 99, fax.: +48 61 827 09 98
www.iqbator.pl
www.speedupgroup.com
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROGRAM SZKOLENIA
„Nowoczesne technologie wspomagające biznes”
19 grudnia 2011, poniedziałek, 14:00 – 20:00
Łódź, ul. J. Matejki 22/26, Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania, I piętro, sala 110
13:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00-16:30
16:30 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00
Rejestracja
Część I
Wprowadzenie - streszczenie szkolenia.
- Co rozumiemy przez pojęcie nowe technologie
- Internet - co to tak naprawdę jest Internet. Usługi Internetu.
- Nie tylko internet/technologie mobilne/łączność radiowa
- Polska - ostateczna granica?
- Technologie tradycyjne vs. nowe technologie - porównanie, zestawienie wad i zalet.
- Czy moja firma potrzebuje nowych technologii?
- Ile to wszystko kosztuje? - rozwiązania płatne vs. darmowe.
- Gdy wydatek to tylko oszczędność - koszt czasu w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Dochód pasywny w oparciu o Internet.
- Brainstorm: jakich technologii chcielibyśmy użyć - wyobraźmy sobie czego potrzeba,
sprawdźmy ile z naszych pomysłów jest już dostępnych
Lunch i networking
Część II
Case study - nowe technologie w Dziale Kadrowo Płacowym czyli Konkurs Fotograficzny Na Najlepsze Zdjęcie z Wakacji 2009.
Część III
Kawa i networking
Część IV
- Podsumowanie części pierwszej.
- Część praktyczna:
- krótkie przedstawienie uczestników - mam na imię/zajmuję się - chciałbym zająć się
- podział na zespoły, praca w zespołach nad zadaniami (ok. 15min)
- przedstawienie wyników pracy i dyskusja nad zaletami i możliwymi udoskonaleniami.
- cross reference, czyli czy metody grupy nr 1 mają zastosowanie u grupy nr 2 itd.
- Podsumowanie szkolenia.
Zakończenie. Wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu
Informacja i rejestracja na wszystkie wydarzenia na www.lapa.uni.lodz.pl
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4984, fax: +48 42 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl
[email protected]
SpeedUp Seed Funding Group
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, tel. +48 61 827 09 99, fax.: +48 61 827 09 98
www.iqbator.pl
www.speedupgroup.com

Podobne dokumenty