EKG spoczynkowe w Przychodni Kardiosystem wykonywane jest

Transkrypt

EKG spoczynkowe w Przychodni Kardiosystem wykonywane jest
EKG spoczynkowe w Przychodni Kardiosystem wykonywane jest codziennie w
godzinach pracy.
W pierwszym tygodniu każdego miesiąca EKG spoczynkowe jest GRATIS.
EKG spoczynkowe (Elektrokardiografia)
Jest badaniem diagnostycznym, wykorzystywanym w kardiologii w celu rozpoznania przebiegu
zjawisk elektrycznych w sercu. Umożliwia ocenę rytmu serca oraz występowania licznych
zaburzeń. Podczas badania rejestrowane są zmiany elektryczne, które powstają na powierzchni ciała
pod wpływem prądu elektrycznego.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
• ból w klatce piersiowej
• duszności
• kołatania serca
• omdlenia i utraty przytomności
• nadciśnienie tętnicze
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Niezbędne badania dodatkowe
• Nie są konieczne.
Sposób przygotowania do badania
• EKG spoczynkowe jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla
pacjenta.
• Całość badania trwa ok. 15-20 minut a pacjent przed badaniem powinien odpocząć kilka
minut.
Leki
• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
Podczas badania
• Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej - pacjent musi rozebrać się do połowy i położyć
na kozetce na plecach.
• Podczas wykonywania badania pacjent nie może wykonywać żadnych ruchów oraz nic
mówić.
• Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych
parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).
Po badaniu
• Wynik badania wydawany jest pacjentowi w chwile po zakończeniu badania.
• Badanie EKG może zostać opisane przez lekarza kardiologa.
Przeciwwskazania
• Brak przeciwwskazań.

Podobne dokumenty