Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych

Transkrypt

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych
Analiza ekonomiczna
decyzji biznesowych
Semestr zimowy, 2015/2016
Politechnika Wrocławska
Konsultacje
Mgr Malwina Stanisławska
[email protected]
Środa 17:40 – 18:40
B-1 p. 405a
Katedra Systemów Zarządzania http://ksz.pwr.edu.pl/
(zakładka Pracownicy)
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/stanislawska/
Program Ekanwin
Proszę o zapoznanie się z następującymi plikami:
• program EKANWIN,
• opis przedsiębiorstwa OMEGA,
• instrukcja obsługi programu EKAN,
• wykres funkcji popytu na wyroby gotowy,
• lustrowana instrukcja
Które dostępne są na stronie Dr. Inż. Jacka Zabawy:
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Zabawa/
Terminy oddania projektów
Przygotowanie analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
„OMEGA” (całościowej) - w formie papierowej i elektronicznej.
Ostateczna data złożenia projektu to tydzień przed ostatnimi
zajęciami, czyli:
dla grupy TN - 8 stycznia 2016
dla grupy TP=15 stycznia 2016
Zadanie na drugie zajęcia
Każda grupa (2 osobowa lub praca samodzielna) opracowuje
analizę na podstawie przydzielonego jej unikatowego zestawu,
który „poprawia” na drugie zajęcia:
TP - 9 października, TN - 23 października.
Dozwolona modyfikacja tylko górnej części macierzy
zmiennych decyzyjnych (ceny wyrobów, zlecenia produkcji
i zakupu surowców). Krótkie sprawozdanie (1-2 strony)
zawierające:
• tabelę zmiennych decyzyjnych przed i po zmianie,
• raport z EKAN "wynik syntetyczny" przed i po zmianie,
• krótkie uzasadnienie - dlaczego zmieniono ten a nie inny
parametr, jaki to miało wpływ na wynik finansowy.
Przykładowy zestaw zmiennych
Podział grup dla TP
Nazwa grupy
Numer indeksu
P1
220401
220354
P2
220403
220306
P3
220390
220320
P4
220329
220315
P5
220332
220340
Pozostałe osoby tj. 220383, 209433, 220402, 206186 – proszę o informację
mailam czy robią Państwo projekt samodzielnie czy z inną osobą. Wtedy
uzyskają Państwo nazwę swojej grupy.
Podział grup dla TN
Nazwa grupy
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
Numer indeksu

Podobne dokumenty