Informacje dotyczące konta osobistego: Aby wysła pieniądze, należy

Transkrypt

Informacje dotyczące konta osobistego: Aby wysła pieniądze, należy
Informacje dotyczące konta osobistego:
Aby wysłać pieniądze, należy:
Przejść do strony http://www.paypal.pl/ i zalogować się do swojego konta.
Kliknąć Płać lub wysyłaj pieniądze i wybierć jedną z dwóch wyświetlonych opcji.
Wprowadzić adres e-mail odbiorcy [email protected] oraz kwotę, którą chce Pan wysłać.
Kliknąć przycisk Kontynuuj.
Sprawdzić kwotę, formę płatności i adres wysyłkowy.
Można też dodać opcjonalną wiadomość dla odbiorcy.
Kliknąć opcję Wyślij.
In order to send money:
Go to http://www.paypal.pl/ and log in to your account.
Click Send Money at the top of the page.
Enter the recipient's email address [email protected] and the amount you want to send.
Select Purchase or Family/friends, and then choose the reason for the payment.
Click Continue.
Review the amount, the payment method, and delivery address.
You can also add an optional message to the recipient.
Click Send Money.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTA BIZNESOWEGO:
Aby wysłać pieniądze, należy:
Przejść do strony http://www.paypal.pl/ i zalogować się do swojego konta.
Po lewej stronie w sekcji Narzędzia kliknąć link Wyślij pieniądze.
Wprowadzić adres e-mail odbiorcy [email protected] oraz kwotę, którą chce Pan wysłać.
Wybrać opcję Zakup lub Krewni/znajomi, a następnie wybrać powód płatności.
Kliknąć przycisk Kontynuuj.
Sprawdzić kwotę, formę płatności i adres wysyłkowy.
Można też dodać opcjonalną wiadomość dla odbiorcy.
Kliknąć opcję Wyślij pieniądze.
In order to send money:
Go to http://www.paypal.pl/ and log in to your account.
Click Send Money at the top of the page.
Enter the recipient's email address [email protected] and the amount you want to send.
Select Purchase or Family/friends, and then choose the reason for the payment.
Click Continue.
Review the amount, the payment method, and delivery address.
You can also add an optional message to the recipient.
Click Send Money.