Misja - Polskie LNG

Transkrypt

Misja - Polskie LNG
Misja Spółki Polskie LNG S.A.
Naszą misją jest aktywne wspieranie bezpieczeństwa i niezawodności odbioru LNG
do polskiego i europejskiego systemu gazowego
oraz współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju konkurencyjności na rynku gazowym.
Wizja Spółki Polskie LNG S.A.
Naszą wizją jest stać się znaczącym uczestnikiem europejskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego, aby
aktywnie wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zapewnienie niezawodnego funkcjonowania
Terminalu LNG.
Osiągniemy to dzięki kompetentnemu zespołowi ludzi stosującemu najwyższe światowe standardy
i działającemu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
oraz poprzez dywersyfikację świadczonych usług i stosowanie czystych, bezpiecznych, nowoczesnych
technologii.
Wartości
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ŚRODOWISKO
Realizujemy z zaangażowaniem powierzone
cele i zadania mając na uwadze dobro firmy
i interesariuszy.
Prowadzimy działania z poszanowaniem
środowiska naturalnego, realizując liczne
działania proekologiczne
BEZPIECZEŃSTWO
ROZWÓJ
Przestrzegamy procedur stosując najwyższe
światowe standardy
Dbamy o rozwój naszych kompetencji w
interesie naszej firmy oraz pracowników.
WSPÓŁPRACA
EFEKTYWNOŚĆ
Budujemy więzi oraz podejmujemy działania w
grupie na rzecz wspólnych celów w zespołach i
pomiędzy zespołami.
Podejmujemy inicjatywy oraz wspieramy
działania w celu osiągania zamierzonych
efektów.
wersja 1.0; Dokument przyjęty uchwałą Zarządu nr 19/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Podobne dokumenty