Druga para okularów GRATIS

Transkrypt

Druga para okularów GRATIS
Druga para okularów GRATIS
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej "Druga para okularów GRATIS" (dalej: promocji) jest Eurooptyk S. C. Mariusz
Jaros, Rafał Stokowiec z siedzibą w Kielcach, ul. Świętokrzyska 20.
2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
eurooptyk.com.pl.
4. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
5. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi promocjami, chyba, że warunki poszczególnych ofert
dopuszczają taką możliwość.
6. Zakupy dokonane przez klienta w ramach oferty promocyjnej są równoznaczne z zaakceptowaniem
postanowień niniejszego Regulaminu.
§2 Opis oferty promocyjnej
1. Oferta promocyjna skierowana jest do klientów, którzy dokonają zakupu okularów korekcyjnych na kwotę
minimum 600 zł.
2. Druga para okularów wykonywana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że oprawkę klient wybiera z segmentu
wskazanego przez organizatora, a szkła okularowe to soczewki organiczne mieszczące się w zakresie 6,0 do +6,0
dptr oraz - w przypadku występowania mocy cylindrycznej - cylinder do 2.0
§3 Czas trwania oferty promocyjnej
1. Oferta promocyjna trwa od 10 września 2011 r. do odwołania.
2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty