Akcesoria Kangoo

Komentarze

Transkrypt

Akcesoria Kangoo
A KC E S O R I A
W Kangoo ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie! Przyjazny, praktyczny, o modu∏owej konstrukcji
– Kangoo w naturalny sposób staje si´ partnerem rodzinnych podró˝y. Dzi´ki licznym
akcesoriom opracowanym dla jego gamy, mo˝e si´ dostosowaç do wszystkich Paƒstwa
potrzeb i zachcianek. Przewozi, holuje, zapewnia rozrywk´ lub ochron´... Kangoo zawsze wie, w jaki sposób móg∏by u∏atwiç Paƒstwu ˝ycie lub uprzyjemniç podró˝. Wszystkie akcesoria charakteryzujà si´ solidnoÊcià i dynamicznym stylem tak typowym dla
Kangoo. Od baga˝nika rowerowego do odtwarzacza DVD, od fotelika dla dzieci do zestawu g∏oÊnomówiàcego, sami mo˝ecie Paƒstwo wybraç takie akcesoria, które uczynià
4
6
TR
S
–
TY
I
LT
U
A
N
E
R
W
Â
.1
–
W
IÓ
D
E
M
LT
I
U
M
IA
T
P
Z
B
A
G
E
B
A
Z
.1
S
TR
Z
A IE
˚ C
O Z
W E
E NI
J
E
–
P
S R
TR ZE
S
.
8 TR
TR
S
–
A
N
O
R
H
C
O
I
A
D
O
G
Y
W
E
6
.
–
U
J
O
TR
S
A
N
M
Y
N
J
Y
C
A
K
A
W
W
N
I
S
TR
.
2
z Kangoo WASZE Kangoo!
YM
N
J
CY J U
A
O
AK TR
W S
W NA
• P O P R Z E C Z K I DA C H O W E • K U F R Y DA C H O WE • HAKI HOLOWNICZE • BAGA˚NIKI ROWEROWE • BAGA˚NIKI DO PRZEWOZU NART
• ¸A ¡ C U C H Y Â N I E G O W E
WA K A C J E N I E S Ñ P O T O , B Y S I E D Z I E å W D O M U !
2
2
3
1
4
5
Istnieje wiele modeli poprzeczek dachowych, które możemy zaproponować jako wyposażenie Państwa Kangoo. Na poprzeczkach mocowanych na relingach stanowiących wyposażenie seryjne lub opcjonalne Kangoo można przewozić ciężar maksymalny 80 kg (1). Przy użyciu poprzeczek specjalnych ciężar maksymalny wzrasta do 100 kg (5). Proszę wybrać hak holowniczy, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom: w przypadku intensywnej eksploatacji hak standardowy, opracowany do ciągłego użytkowania pozwala holować
ciężar maksymalny 1350 kg (4). Hak wygięty z przegubem demontowanym przy użyciu narzędzi pozwala holować ładunek do 1320 kg
(3). Hak typu RDSO pozwalający holować taki sam ładunek dba o estetyczny wygląd Państwa Kangoo dzięki przegubowi demontowanemu bez użycia narzędzi w ciągu zaledwie kilku sekund (2). Bagażnik stworzony specjalnie dla Kangoo Express, z klapą dachową lub
bez pozwoli na przewiezienie 100kg ładunku (patrz zdjęcie strona 2).
Hak holowniczy RDSO półautomatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 346
Hak holowniczy wygięty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 344
Hak holowniczy wygięty Kangoo 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 345
Hak holowniczy standardowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 213 064
Hak holowniczy standardowy Kangoo 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 218 334
Wiązka przewodów 7-biegunowa bez modułu . . . . . . . . . . . . .77 11 226 775
Wiązka przewodów 13-biegunowa bez modułu . . . . . . . . . . . .77 11 226 776
Wiązka przewodów 13-biegunowa z modułem . . . . . . . . . . . . .77 11 226 777
Wiązka przewodów dodatkowa 12V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 226 774
Poprzeczki dachowe specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 410 292
Poprzeczki dachowe montowane na relingach . . . . . . . . . . . . . .77 11 211 676
Relingi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 594
Bagażnik dachowy Kangoo Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 410 293
Bagażnik dachowy Kangoo Express z klapą dachową . . . . . . . .77 01 410 294
3
1
3
2
Trzeba przewieźć rowery! Dla Kangoo to dziecinna zabawa! Bagażniki
rowerowe montowane na hakach holowniczych EuroClassic Pro 903
(4) i Euroway (strona 2) dostosowane są do wszystkich rodzajów haków holowniczych. Pozwalają na przewiezienie nawet 3 rowerów. Mogą
Państwo także wybrać urzekający swym stylem bagażnik rowerowy montowany na poprzeczkach dachowych Proride (1) lub jeden z trzech
modeli Impulsion. Impulsion 55 dostosowany jest do wszystkich rowerów, dla których średnica ramy nie przekracza 55 mm (2); Impulsion 80
może być stosowany do ram o maksymalnej średnicy 80 mm, natomiast wykonany z aluminium Impulsion 100 umożliwia mocowanie
ram o średnicy do 100 mm. Podobnie jak Proride, modele Impulsion
posiadają zabezpieczenie przeciwkradzieżowe na mocowaniu roweru.
Przy użyciu wewnętrznego bagażnika rowerowego można także przewozić 2 rowery przy 4 osobach w kabinie! Bagażnik ten jest montowany na oparciu opuszczonej kanapy dzielonej 1/3 (3).
4
Bagażnik mocowany na poprzeczkach ProRide 80 . . . . . . . . . . .77 11 236 315
Bagażnik mocowany na poprzeczkach dachowych
Impulsion 100 wykonany z aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 221 275
Bagażnik mocowany na poprzeczkach Impulsion 80 . . . . . . . . . .77 11 221 274
Bagażnik mocowany na poprzeczkach Impulsion 55 . . . . . . . . . .77 11 221 273
Bagażnik rowerowy Clip On na poprzeczkach specjalnych . . . . .77 11 212 793
4
Bagażnik mocowany na haku holowniczym Euroway . . . . . . . . .77 11 236 316
Bagażnik mocowany na haku holowniczym Hang-On . . . . . . . . .77 11 210 225
Bagażnik mocowany na haku holowniczym
Euroclassic Pro 903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 410 587
Bagażnik rowerowy wewnętrzny (na 2 rowery) . . . . . . . . . . . . . .77 01 410 863
1
3
2
4
Zimą dzięki bagażnikom do przewozu nart można w pełni bezpiecznie przewozić narty i deski snowboardowe. Montowane magnetycznie (2) lub na poprzeczkach dachowych (1) mieszczą od 2 do 6 par nart. A jeśli chcecie Państwo bezpiecznie dotrzeć do tras zjazdowych, nie zapomnijcie o łańcuchach śniegowych (5)! Aby maksymalnie wykorzystać miejsce, można umieścić bagaże na platformie
bagażowej montowanej na haku holowniczym: złożona jest z platformy oraz tablicy rejestracyjnej i świateł, a okazuje się bardzo
praktycznym rozwiązaniem dzięki różnym zestawom do przewozu bagażu (bagażnik rowerowy lub bagażnik na narty) (3). Aby jeszcze
lepiej wykorzystać możliwości przewozowe warto zdecydować się na kufer dachowy Touring Line 480 (4). Dzięki pojemności 480 l
idealnie chroni bagaże przed kradzieżą i niepogodą.
Bagażnik do przewozu nart magnetyczny Schuss
na 3 pary nart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 224 160
Bagażnik do przewozu nart Schuss montowany
na poprzeczkach na 4 pary nart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 224 161
Bagażnik do przewozu nart Schuss montowany
na poprzeczkach na 6 par nart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 224 162
Platforma bagażowa montowana haku holowniczym . . . . . . .77 01 410 740
Bagażnik do przewozu nart montowany
na platformie bagażowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 408 067
Bagażnik do przewozu rowerów montowany
na platformie bagażowej (na 2 rowery) . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 408 068
Zestaw do przewozu roweru dziecięcego na platformie
bagażowej (na 1 rower) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 408 066
Łańcuchy śniegowe König T9 050
(do opon 175/65 R 14 oraz 165/70 R14) . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 076
Łańcuchy śniegowe König GTS 060 (do opon 165/75 R14) . . .77 01 410 719
Łańcuchy śniegowe König T9 070 (do opon 185/65 R15) . . . . .77 11 222 079
Kufer dachowy Touring Line 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 236 848
5
5
W
•
YG
O
DA
I
O
AKCESORIA
CH
RO
N
A
PORZÑDKOWE
BEZPIECZENIE
•
ZA-
PRZESTRZENI
¸A-
DUNKOWEJ • OCHRONA SAMOCHODU
•
BEZPIECZE¡STWO
POKROWCE
KTO KOCHA, TEN CHRONI!
6
•
DYWANIKI
DZIECI
•
3
4
1
5
Dostępne są liczne, specjalnie dostosowane akcesoria, które pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną i zabezpieczyć Kangoo przed zabrudzeniem lub wilgocią. Szczelny pojemnik do bagażnika umożliwia przewożenie przedmiotów wilgotnych
lub brudzących. Łatwo się wyjmuje i można go myć pod strumieniem wody (strona 6). Wewnętrzne poprzeczki z siatką pozwalają ukryć przed ciekawymi spojrzeniami wszelkiego rodzaju przewożone przedmioty (1). Kratka oddzielająca ze stali nierdzewnej
jest łatwa w demontażu; pozwala ona skutecznie oddzielić przestrzeń załadunkową od kabiny (4). Proponujemy rónież siatkę (3)
montowaną za tylnymi siedzeniami, która oddzieli pasażerów od
przestrzeni bagażnikowej. Praktyczny pojemnik umieszczony pod tylną półką ułatwia zaprowadzenie porządku i ochronę drobnych przedmiotów (2). Aby uniknąć pogniecenia ubrań na tylnej stronie
oparcia można zainstalować wieszak mocowany do zagłówka
(5). Przenośna lodówka (pojemność 14 litrów) zapewni odpowiednią
temperaturę do przewożenia napojów chłodzących i smakołyków
na piknik. (2)
2
Akcesoria porządkowe:
Pojemnik do bagażnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 752
Pojemnik do bagażnika Kangoo 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 683
Poprzeczki wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 212 407
Poprzeczki wewnętrzne z siatką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 212 582
Siatka oddzielająca kabinę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 00 313 955
Kratka oddzielająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 394
Kratka oddzielająca dostosowana do pojemników lotniczych .77 11 223 255
Pojemnik na drobne przedmioty mocowany
pod tylną półką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 373
Wieszak mocowany na zagłówku chromowany . . . . . . . . . . . .77 11 219 816
Wieszak mocowany na zagłówku czarny . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 351
Lodówka przenośna 14 litrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 227 675
Tylne wyposażenie porządkowe Renault Nomade
(dostępne w terminie późniejszym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 736
7
2
1
4
Dzięki drewnianym zestawom ochronnym można bez trudu zabezpieczyć strefę załadunku. Te elementy, wykonane z wodoodpornej sklejki odznaczającej się wysoką jakością są łatwe do zamontowania. Chronią one podłogę i jej obrzeża (1). Można także
wybrać zestaw przeciwpoślizgowy (2). Jeżeli zechcecie Państwo
sami wykończyć wnętrze swojego Kangoo Express, pomogą w tym
wzorniki! Te drukowane szablony pozwalają przenieść kształty
wnętrza Kangoo Express na materiał, które ma zostać wycięty
(4, 5) (drewno, wykładzina, melamina itd) Plastikowa podłoga
chroni bagażnik przed zabrudzeniami i wilgocią, a przy tym łatwo ją ułożyć bez konieczności stosowania dodatkowych zamocowań (3).
3
DREWNIANE elementy zabezpieczające strefę załadunku
Podłoga drewniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 825
Podłoga drewniana do przedłużonego Kangoo . . . . . . . . . . . . .77 11 219 852
Podłoga drewniana przeciwpoślizgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 944
Boczne osłony drewniane do Kangoo poziom E2
bez bocznych drzwi przesuwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 778
Boczne osłony drewniane do Kangoo poziom E2
z bocznymi drzwiami przesuwanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 779
Drewniany zestaw do Kangoo bez bocznych drzwi . . . . . . . . . .77 11 216 731
Drewniany zestaw do Kangoo z bocznymi drzwiami . . . . . . . .77 11 216 732
8
5
Drewniany zestaw do Kangoo z dwiema parami
bocznych drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 216 733
Drewniany zestaw do Kangoo przedłużonego . . . . . . . . . . . . . .77 11 216 734
Drewniany zestaw z podłogą przeciwpoślizgową do Kangoo
bez bocznych drzwi przesuwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 357
Drewniany zestaw z podłogą przeciwpoślizgową do Kangoo
z bocznymi drzwiami przesuwanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 356
Komplet szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 209
Podłoga plastikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 219
1
2
4
PLASTIKOWE elementy zabezpieczające strefę załadunku
Pojemnik plastikowy do Kangoo z bocznymi drzwiami
przesuwanymi z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 206
Pojemnik plastikowy do Kangoo z ruchomą ścianką . . . . . . . . .77 01 416 307
Pojemnik plastikowy do Kangoo bez bocznych drzwi
przesuwanych i bez ruchomej ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 238
Pojemnik plastikowy do Kangoo z bocznymi drzwiami
przesuwanymi z prawej strony i ruchomą ścianką . . . . . . . . . .77 01 416 306
Plastikowe zabezpieczenie blaszanych paneli bocznych
+ przeszklonych tylnych drzwi + przeszklonych bocznych
drzwi przesuwanych z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 239
Plastikowe zabezpieczenie blaszanych paneli bocznych
+ przeszklonych tylnych drzwi bez bocznych drzwi
przesuwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 240
Plastikowe zabezpieczenie blaszanych paneli bocznych
+ blaszanych tylnych drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 416 207
3
Podobnie jak zestawy drewniane, zabezpieczenia plastikowe strefy załadunku umożliwiają zapewnienie ochrony tylnej części Kangoo Express. Te łatwe do zamontowania pojemniki plastikowe są dostosowane do
kształtów skrzyni ładunkowej (4). Równie łatwe do
zainstalowania plastikowe panele boczne są bardzo odporne na uderzenia (3). Siatka podłogowa pozwala podczas transportu utrzymać na miejscu przedmioty ułożone na podłodze (4). Kratki zabezpieczające szyby nie
utrudniają kierowcy widoczności, chronią zaś przed kradzieżą przez wybite okno. Mocowane są w prosty sposób za pomocą nitów (2). Zestaw mikroprzesłon na
szyby pozwala je zasłonić, nie ograniczając przy tym kierowcy widoczności (1).
Siatka podłogowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 211 649
Kratki zabezpieczające:
na szyby tylnych drzwi dwuskrzydłowych . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 400
na szybę tylnych drzwi typu klapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 468
na szybę bocznych drzwi przesuwanych prawych . . . . . . . . . . .77 01 419 401
na szybę bocznych drzwi przesuwanych lewych . . . . . . . . . . . .77 01 228 178
na szybę ścianki działowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 469
Zestaw mikroprzesłon:
na szyby tylnych drzwi dwuskrzydłowych . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 406
na szybę tylnych drzwi typu klapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 470
na szybę bocznych drzwi przesuwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 471
na szybę ścianki działowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 419 472
9
1
Poprzeczki wewnętrzne pozwalają
wykorzystać wolną przestrzeń
po sufitem i przewozić tam wszelkiego rodzaju przedmioty, chroniąc
je przed niepogodą i ciekawskimi
spojrzeniami. Wersja z siatką jest
szczególnie polecana do przewożenia przedmiotów o niewielkich
rozmiarach (1). Jeśli zdarzy się Państwu jeść obiad w miejscu pracy,
możecie polegać na naszych przenośnych lodówkach (14 litrów
lub 25 litrów), w których można przechowywać w odpowiedniej
temperaturze napoje i produkty
spożywcze.
2
Poprzeczki wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 212 407
Poprzeczki wewnętrzne z siatką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 212 582
10
3
Przenośna lodówka 14 litrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 227 675
Przenośna lodówka 25 litrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 378
1
Dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa najmłodszych dostępnych jest wiele fotelików dla dzieci, takich jak model „Hipsos”,
fotelik podwyższający towarzyszący dzieciom w wieku od 4 do 12
lat (1). Pokrowiec z kieszeniami mocowany jest za siedzeniem pasażera. Chroni on fotel, a w jego wielkich naszywanych kieszeniach można schować ulubione zabawki Państwa dzieci (1). Zestaw chlapaczy „Surmezur” (2) oraz osłony błotników (3) chronią
przed zachlapaniem lub zarysowaniem karoserii. Mini owiewki
zabezpieczają kabinę przed przeciągami (4). Światła przeciwmgielne poprawiając widoczność podwyższają poziom bezpieczeństwa, a także podkreślają indywidualny charakter przedniej części
Kangoo (5). Aby ułatwić manewr parkowania czujnik cofania zainstalowany w tylnej części Kangoo wysyła sygnały dźwiękowe,
których częstotliwość rośnie w miarę zbliżania się przeszkody. Kamizelka odblaskowa obok zestawu pierwszej pomocy powinna
zlaleźć w Kangoo swoje stałe miejsce.
2
3
Bezpieczeństwo dzieci:
Fotelik Hipsos (od 4 do 12 lat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 226 905
Fotelik Baby Safe Plus (od 0 do 9 miesięcy)
z podstawą Isofix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 230 442
Fotelik Baby Safe Plus (od 0 do 9 miesięcy) samodzielny . . . . .77 11 237 771
Fotelik dla dziecka Duo Plus (od 9 miesięcy do 4 lat) . . . . . . . .77 11 227 824
Podstawa Ergos dwukolorowa (od 3 do 10 lat) . . . . . . . . . . . . .77 11 237 651
Kompletny fotelik Ergos dwukolorowy
(podstawa + oparcie) (od 3 do 10 lat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 652
Pokrowiec zabezpieczający siedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 221 351
Pokrowiec zabezpieczający oparcie z kieszeniami . . . . . . . . . . .77 11 221 352
Lusterko wsteczne do obserwacji dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 912
4
Zabezpieczenie samochodu:
Czyjniki parkowania (tył) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 224 385
Alarm przeciwwłamaniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 229 446
Alarm Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 224 390
Zestaw chlapaczy SURMEZUR przednich i tylnych . . . . . . . . . .77 11 223 990
Osłony błotników przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 991
Osłony błotników tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 992
Mini owiewki drzwiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 01 410 459
Zestaw przeciwmgielny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 223 624
Kamizelka odblaskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 236 267
5
11
2
1
3
4
5
6
Każdy, kto chciałby zabezpieczyć fotele i podłogę Kangoo, znajdzie coś odpowiadającego jego gustom!
Proponujemy Państwu wiele odmian pokrowców zaprojektowanych przez Renault Design. Szybkość otwierania się bocznych poduszek powietrznych została starannie przetestowana. Pokrowiec „Montana” (3) wykonany z dzianiny w kolorze grafitowym ożywiają żółte i niebieskie linie.
Pokrowce „Domaine” łączą w sobie tkaninę o wyraźnym wzorze i welur (4). Wysokiej klasy pokrowce „Rive Gauche” (1) wykonane są z tkaniny typu Alcantara o jedwabnej strukturze i materiału ze wzorem w szachownice, przeszywanym jasnoszarą nitką. Dynamiczne w charakterze pokrowce „Nerva Sport” charakteryzują się wypukłym wzorem, chromowanymi łączeniami, trójwymiarowym emblematem (5) a wykończone są welurem w odcieniu grafitowym. Pokrowce, „Blason”, symbol naszej gamy sportowej z tkaniny typu Alcantara wyróżniają się
lekko uwypuklonym w części środkowej wzorem i welurowym wykończeniem (6). Pokrowce „Aquila” (2) zostały specjalne stworzone dla
wersji dostawczej. Wykonane w 100% z poliesteru, ozdobione kolorowym nadrukiem. Można je prać w pralce. Montaż w 30 minut.
Pokrowce:
Pokrowce RIVE GAUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 373
Pokrowce BLASON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 372
Pokrowce NERVA SPORT (tylna kanapa 1/1) . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 368
Pokrowce NERVA SPORT (tylna kanapa 2/3-1/3) . . . . . . . . . . . .77 11 237 369
Pokrowce DOMAINE (tylna kanapa jednoczęściowa) . . . . . . . .77 11 237 370
Pokrowce DOMAINE (tylna kanapa 2/3-1/3) . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 371
Pokrowce MONTANA (tylna kanapa 1/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 366
Pokrowce MONTANA (tylna kanapa 2/3-1/3) . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 367
12
Pokrowce Kangoo Express:
Pokrowce AQUILA (2 przednie + zagł.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 228 927
Pokrowce AQUILA (1 przedni + zagł. + przed. kład. + zagł.) . .77 11 228 928
1
2
5
3
4
Aby chronić kabinę przed zabrudzeniami możecie Państwo wybrać jeden z modeli naszej gamy dywaników. Model „Relief Evolution” wykończony wysokiej jakości welurem posiada warstwę spodnią o zwiększonej przyczepności i podwyższonych brzegach ułatwiających zatrzymywanie piachu i pyłu (1). Ich odpowiednikiem są dywaniki „Empreinte”, w których guma o śmiałym wzorze zastąpiła welur (3). Płaskie dywaniki gumowe „Novestra” okazują się niezawodne w każdej sytuacji (4). „Confort Evolution” (2), płaskie dywaniki z wykładziny
z wykończeniem bouclette to rozwiązanie skuteczne i wygodne. Wreszcie proponujemy wykonany z tkaniny dywanik do bagażnika chroniący przestrzeń załadunkową (zdjęcie 2 na stronie 7). Dywaniki Classic to welurowe wykończenie a zarazem solidne zabezpieczenie samochodu.
Nazwa modelu została wyszyta na dywaniku kierowcy, a każdy komplet posiada system mocowań dywanika kierowcy do podłogi
samochodu.
Dywaniki welurowe do wersji dostawczej (5) z nazwą Kangoo wyszytą na dywaniku kierowcy zapewnią doskonałą ochronę samochodu i komfort
jazdy.
Dywaniki:
Dywaniki RELIEF Evolution (4 sztuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 229 374
Dywaniki CONFORT Evolution (4 sztuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 229 430
Dywaniki EMPREINTE (2 sztuki przód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 236 199
Dywaniki EMPREINTE (4 sztuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 229 926
Dywaniki NOVESTRA (2 sztuki przód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 546
Dywaniki NOVESTRA (3-4 sztuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 547
Dywaniki Classic (4 sztuki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 137 146
Dywanik do bagażnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 960
Dywaniki do Kangoo Express:
Dywaniki welurowe (2szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 219 945
T IM
I A LT
ÂW MU
ED
IÓ
W
• T E L E F O N I C Z N E Z E S TAW Y
G¸OÂNOMÓWIÑCE • ODTWARZACZE DVD • RADIA SAMOCHODOWE • SYSTEM NAWIGACJI
D O S T ¢ P D O N O W O Â C I I U LU B I O N YC H R O Z R Y W E K .
14
2
1
3
4
Halo? Jadąc Kangoo, dzięki telefonicznym zestawom głośnomówiącym możecie spokojnie rozmawiać przez telefon nie zdejmując rąk z kierownicy*. Dzięki modelowi Bluetooth® Parrot CK3100
Państwa telefon będzie leżał w kieszeni (3). Wyświetlacz LCD zainstalowany na desce rozdzielczej pokazuje informacje przekazywane przez Państwa komórkę**. Dzięki systemowi rozpoznawania głosu wystarczy podać nazwisko rozmówcy, a jego numer zostanie
wybrany automatycznie. Zestaw DriveBlue + podłączany jest
z kolei do gniazda zapalniczki (2). System nawiązuje automatycznie łączność z Państwa telefonem komórkowym Bluetooth®,
gdy tylko znajdziecie się w samochodzie. Dostępny jest także
klasyczny przewodowy zestaw głośnomówiący (1). Wystarczy wsunąć telefon w uchwyt umieszczony na konsoli środkowej. Dzięki
podróżnemu odtwarzaczowi DVD (strona 14) i swoim ulubionym
filmom dzieci nie zauważą nawet, jak minie czas w podróży! Ten
przenośny odtwarzacz można zabrać wszędzie tam, gdzie
zapragniecie obejrzeć film lub posłuchać muzyki. Radio samochodowe Sony R3350C kompatybilne z odtwarzaczem CD R/RW
wyposażone jest w zdejmowany panel oraz funkcję RDS (4). Chcąc
bez trudu odnaleźć drogę można teraz zrezygnować z map i pozwolić, by poprowadził nas system nawigacji VDO MS 4150 RS-MP3 (1).
* Aby całkowicie bezpiecznie rozmawiać przez telefon, zaleca się przerwać jazdę.
** Wyłącznie w przypadku aparatów GSM wyposażonych w technologię Bluetooth®.
MULTIMEDIA
Przenośny odtwarzacz DVD/MP3 Takara DVM 85 (1 ekran) . . . . . . . . . . . .77 11 230 110
Zestaw z przenośnym odtwarzaczem DVD/MP3 Takara (2 ekrany) . . . . .77 11 237 549
Słuchawki na podczerwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 545
Joystick do gier do odtwarzacza DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 236 883
Radio samochodowe Sony CDX-R3350C (odtwarzacz CD-MP3) . . . . . . .77 11 229 565
Złącze radioodtwarzacza do fabrycznego pilota zdalnego sterowania
na kierownicy i niezależnego wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 226 095
Zestaw walkmana Sony (radio samochodowe R3350C
+ walkman MP3 NW-HD3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 236 765
Zmieniarka 6 płyt CD-MP3 Sony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 976
Zmieniarka 6 płyt CD VDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 212 323
Głośnik Sony 130 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 222 921
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Parrot Ck 3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 237 483
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® Parrot Drive Blue Plus . . . . . . . . . . . .77 11 237 484
Zestaw głośnomówiący uniwersalny do samochodu
z wstępnym wyposażeniem fabrycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 226 345
Zestaw głośnomówiący uniwersalny do samochodu
bez wstępnego wyposażenia fabrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 226 346
* Aby poznać numer katalogowy uchwytu dostosowanego do Państwa telefonu proszę skontaktować się z Państwa koncesjonariuszem
15
Nokia
Siemens
Sony Ericsson
Samsung
Kompatybilny telefon
2600
3410/3330/3310
6310 bi-bandes/6310i Tri-bandes
3510i/3510/3590
8310/6510/8390/6590
8850/8210/8250
7650
1100
6100/6610/7210
MC60
A55
A60/C60
A65
C65/CT65
CX65/CX70
M65
S65
SX1
C/S/Me45/M50/MT50
C/S/M55
T68i/T68
T610/610i/T630
V200
S300
A800
nr katalogowy
7711236494
7711226429
7711226440
7711226430
7711226441
7711226442
7711226444
7711236491
7711226443
7711226864
7711226470
7711226865
7711236499
7711236725
7711236726
7711236727
7711236724
7711236728
7711226468
7711226469
7711226422
Klasyczne zestawy głośnomówiące (str. 15 zdj. 1)
Telefon może być podłączony w samochodzie za pomocą zestawu o numerze 77 11 226 346, w skład, którego wchodzi mikrofon, antena, specjalny uchwyt
mocujący do Kangoo oraz podłączenia do głośnika.
Jeśli pojazd został już wyposażony fabrycznie w instalację do montażu telefonu, wystarczy zamontować specjalny uchwyt mocujący do Kangoo: 77 11 226
345.
7711226860
7711226445
7711226447
7711226446
Radio samochodowe Pionner
Modele DEH-P5800MP i DEH-P4800MP z odtwarzaczem CD/MP3/WMA/WAV/AAC i tunerem RDS oferują nowoczesne rozwiązania techniczne, znakomicie prezentując się na konsoli dzięki wyświetlaczom o zmiennej kolorystyce.
Pionner DEH-P4800MP
• Kolorowy wyświetlacz LCD • Czerwone podświetlenie przycisków • Odtwarzanie CD/CD-R/RW/MP3/WMA/WAV • CD text / przewijanie – scroll
• Zdejmowany panel frontowy
Radio samochodowe DEH-P4800MP:
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 136 874
Pionner DEH-P5800MP
• Możliwość zmiany koloru wyświetlacza (10 różnych kolorów do wyboru)
• Możliwość zmiany koloru przycisków (10 różnych kolorów do wyboru)
• Niezależna zmiana koloru wyświetlacza i przycisków (100 kombinacji) • Odtwarzanie CD/CD- R/RW/MP3/WMA/WAV • CD text • Zdejmowany panel frontowy, pełen panel
Radio samochodowe DEH-P5800MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 11 136 875
R E N A U LT
N A J P I ¢ K N I E J S Z E
Z W YC I ¢ S T WA
F 1
T E A M
R O D Z Ñ
S I ¢
Z
LU D Z K I E J
PA S J I
Od chwili zwyci´stwa Louisa i Marcela Renault w wyÊcigu Pary˝-
ciu do chwili obecnej 6 tytu∏ów Mistrza Âwiata Kierowców i 7
-Trouville w 1899 roku, historia i kultura Grupy Renault sà nie-
tytu∏ów Mistrza Âwiata Konstruktorów. Te wyniki to owoc pasji
rozerwalnie zwiàzane ze sportem samochodowym.
Renault F1 Team i woli ciàg∏ego przesuwania granicy mo˝liwoÊci.
Ze wzgl´du na pi´kno tego sportu, a tak˝e pragnàc udowodniç
Formu∏a 1 jest doskona∏ym laboratorium doÊwiadczalnym, sta-
swojà konkurencyjnoÊç, grupa Renault zdecydowa∏a si´ na udzia∏
wiajàcym niezwykle wysokie wymagania. Pozwala dziÊ Renault
w Formule 1. W po∏àczeniu z talentem takich kierowców jak Fer-
projektowaç i rozwijaç technologie, które zostanà nast´pnie
nando
wprowadzone w seryjnie produkowanych samochodach.
Alonso,
Mistrz
Âwiata
Kierowców
Formu∏y
1
FIA 2005, innowacje technologiczne pomog∏y Renault w zdoby-
M I S T R Z Â W I ATA K O N S T R U K T O R Ó W F I A 2 0 0 5 - 1 2 - 0 5
Zosta∏y podj´te wszelkie Êrodki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje by∏y dok∏adne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja zosta∏a przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki sta∏ego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka˝dej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT b´dà powiadamiani w mo˝liwie najkrótszym terminie. Mogà wyst´powaç pewne ró˝nice mi´dzy wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposa˝enia nie b´dà dost´pne
(w wyposa˝eniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie si´ z najbli˝szym autoryzowanym
partnerem RENAULT. Ze wzgl´du na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogà nieco ró˝niç si´ od rzeczywistych kolorów lakieru lub materia∏ów wykoƒczeniowych wn´trza pojazdu. Wszelkie prawa zastrze˝one. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakàkolwiek technikà cz´Êci lub ca∏oÊci niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzeda˝y w rozumieniu prawa.
06-04-2006 / 77 11 138 237
www.renault.com.pl

Podobne dokumenty

Akcesoria Espace IV

Akcesoria Espace IV i Grand Espace przewidziano wyposażenie w postaci przesuwanych poprzeczek dachowych o profilach wykonanych z aluminium, montowanych na szynach (4). Specjalne złącze pozwala zamontować na nich bagaż...

Bardziej szczegółowo