Beltaine (Muzyka Irlandzka)

Transkrypt

Beltaine (Muzyka Irlandzka)
II Miêdzynarodowy Festiwal Tañca w Bielsku-Bia³ej
Beltaine (Muzyka Irlandzka)
Zmieniony 13.04.2008.
Tradycja, nowoczesne brzmienia, instrumenty charakterystyczne zarówno dla muzyki irlandzkiej, breto?skiej ale tak?e co
ciekawe - hiszpa?skiej i indyjskiej - to mieszanka która tworzy wyj?tkowe i niezapomniane widowisko.
BELTAINE – to jeden z najciekawszych zespo?ów polskiej sceny folkowej. Swoje brzmienie BELTAINE osi?gn??
dzi?ki szczególnej umiej?tno?ci ??czenia tradycyjnej muzyki celtyckiej z muzyka wspó?czesna. Swój styl zespó? zawdzi?cza
tak?e niezwykle bogatemu instrumentarium, na które sk?adaj? si? charakterystyczne dla muzyki Irlandii, Bretanii i Galicji
instrumenty, takie jak: skrzypce, irish bouzouki, mandolina, whistle, bodhran, akordeon, bombarda, galician bagpipes czy
uilleann pipes. Ca?o?? dope?niaj? niecz?sto spotykane instrumenty perkusyjne: tabla, cajon, darabuka, djembe oraz
instrumenty bliskie muzyce rozrywkowej, czyli perkusja, gitara basowa oraz gitara elektryczna. Zespó? od wielu lat
koncertuje na scenach w kraju i zagranica (m.in. Celtivales - Francja, Bustofolk Festival - W?ochy, Celtica Festival W?ochy, Ethno-jazz Festival - Mo?dawia, Przystanek Woodstock- Polska, Beltine Festival - Czechy, S?owacja, Zamek
Festiwal - Polska, Maj Music Festiwal - Polska).Zespó? tworz?:
- Adam Roma?ski skrzypce,
- Grzegorz Chudy whistle, wokal, akordeon, bombarda, bansuri
- Jan Ga?czewski mandolina, bouzouki, bodhran, gitara elektryczna, dudy gaita
- Jan Kubek tabla, darabuka, djembe, cajon, instrumenty perkusyjne
- ?ukasz Kulesza gitara akustyczna
- Bartek Dudek gitara basowa
- Mateusz Sopata perkusja
Dyskografia:
- Rockhill (r.wyd.2004)
- KONCENtRAD (r.wyd.2007)internet:
www.beltaine.pl
www.myspace.com/beltainepoland
http://festiwal.bielsko.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 19:42

Podobne dokumenty