FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY imię i nazwisko dziecka data

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY imię i nazwisko dziecka data
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dane osobowe
dzień/miesiąc/rok
imię i nazwisko dziecka
data urodzenia
imię i nazwisko opiekuna
e- mail
telefon kontaktowy (kom.
do opiekuna)
tel. domowy
adres zamieszkania
Ul.
szkoła, do której uczęszcza
dziecko (nazwa)
Preferencje (prosimy o podkreślanie poprawnych odpowiedzi)
Skąd dowiedział/a się Pan/i o Football Academy?
znajomi
ulotka
plakat
internet
turniej piłkarski
Decathlon
nauczyciel w-f
Inne (skąd?)
Czy Pani/a dziecko brało wczesniej udział w treningach piłki nożnej?
nie
tak
(prosimy o podanie gdzie trenowało dziecko i jak długo)
Preferowane terminy zajęć
prosimy o zaznaczenie preferowanych godzin
w tygodniu
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
proszę podać preferowane dni
w weekendy (sobota)
Prosimy o podanie informacji o stanie zdrowia dziecka
Uczulenia: (jeśli tak, na co?)
Choroby:
inne przeciwwskazania:
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich dancyh przez Football Academy do przesłania mi informacji o nowych
ofertach lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29,08,97 r.
miejscowość/ data
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty