Działalność ZPS

Transkrypt

Działalność ZPS
www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl
Działalność ZPS
Opieką pedagogiczną Zespołu Placówek Specjalnych objęte są dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat, które
przebywają na leczeniu w szpitalu.
Kadra pedagogiczna liczy 40 nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy z dzieckiem chorym. Wszyscy
nauczyciele, oprócz wykształcenia kierunkowego, mają także ukończone studia podyplomowe z pedagogiki
terapeutycznej.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na 9 oddziałach. Odbywają się w świetlicach oddziałowych lub w salach, przy
łóżku dziecka.
Nauczanie jest bardzo zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i wysiłkowych
dziecka. Jest to szczególnie korzystne w przypadku pacjentów długo leżących. Nauczyciele kontynuują bowiem naukę
w miejscu, w którym dziecko ją przerwało, a szkoły macierzyste informowane są na bieżąco o jego osiągnięciach,
sukcesach i ocenach.
Ze względu na specyfikę pracy w szpitalu wszystkie działania pedagogów konsultowane są z lekarzami i
innym personelem medycznym.
Najmniejszymi pacjentami szpitala zajmują się nauczycielki przedszkola. Proponowane przez nie zajęcia dają dzieciom
możliwość twórczego wyrażania siebie, podejmowania różnorodnej aktywności i zdobywania wiedzy. Często do
wspólnej zabawy zapraszani są rodzice, co daje dzieciom szczególnie dużo radości.
Szkoła to nie tylko lekcje, ale również wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. W godzinach popołudniowych na
oddziały wchodzą nauczyciele-wychowawcy. Zajęcia przez nich organizowane maja na celu pomóc dzieciom w
odnalezieniu się w nowych warunkach szpitalnych, odwróceniu uwagi od choroby i samotności - wypełnieniu czasu
wolnego.
Dzieci, rodzice, nauczyciele i personel medyczny uczestniczą w świętach i uroczystościach organizowanych przez
szkołę. Dzieci w szpitalu odwiedza Św. Mikołaj, zabawia Ronald McDonald, przychodzą do nich także znani i lubiani
sportowcy, aktorzy, rajdowcy oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół z różnymi przedstawieniami. Od wielu lat w szpitalu
"gra" również Orkiestra Świątecznej Pomocy, a od paru lat organizowany jest Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka,
który cieszy się dużym powodzeniem zarówno u dzieci chorych jak i zdrowych.
Wszystkie dzieci przebywające w szpitalu mogą korzystać z dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, pracowni
logopedycznej i pracowni Bioofedback. Uczestniczą także w zajęciach muzycznych z elementami muzykoterapii,
zajęciach z biblioterapii i zajęciach plastycznych z elementami arteterapii.
Placówka ma również swojego doradcę zawodowego, który zawsze służy pomocą zainteresowanym dzieciom i
rodzicom.
Szpital nie jest dla dzieci miejscem szarym i nijakim. Oddziały są bowiem kolorowe, a korytarze zdobią ulubione
bajkowe postaci. Każda praca wykonana przez dziecko jest doceniona i eksponowana w świetlicy oddziałowej lub na
szpitalnym korytarzu.
Miła, przyjazna atmosfera panująca na oddziałach sprawia, że nauczyciele czują, że są potrzebni i akceptowani.
Trudno bowiem wyobrazić sobie dobrą pracę szkoły szpitalnej bez zrozumienia, życzliwości i wsparcia ze strony
pracowników szpitala, a także kolejnych jego dyrektorów.
Była dyrektor szpitala dr Olga Szwałkiewicz powiedziała kiedyś, że szkoła w szpitalu humanizuje proces
leczenia, jest namiastką rzeczywistości sprzed choroby dziecka i łącznikiem ze światem za oknem
szpitalnym. W tym właśnie zawiera się sens istnienia naszej placówki.
1
www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl
2

Podobne dokumenty