Zadanie 1 (Efekt Halla) Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4

Transkrypt

Zadanie 1 (Efekt Halla) Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4
Zadanie 1 (Efekt Halla)
Półprzewodnikową płytkę o wymiarach 1 cm x 0,5 cm x 0,1 cm
, w której nośnikami są
elektrony umieszczono w polu magnetycznym o indukcji
prostopadłym do powierzchni
płytki. Przez pytkę przepuszczono prąd o natężeniu
. Spadek napięcia wzdłuż kierunku
przepływu prądu wynosi
. Napięcie hallowskie wynosi
. Znajdź
koncentrację i ruchliwość nośników ładunku.
Zadanie 2
Znaleźć postać momentu magnetycznego dla ramki prostokątnej. Znaleźć zależność momentu siły i
energii tej ramki umieszczonej w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji
od kąta jaki tworzy
normalna do płaszczyzny ramki z polem magnetycznym.
Zadanie 3
Znając masę
i ładunek , wyznaczyć stosunek giromagnetyczny
elektronu poruszającego się po
orbicie kołowej.
Zadanie 4
Wewnątrz bardzo dużego bloku materiału o stałej dielektrycznej i przenikalności magnetycznej
znajdują się dwa wydrążenia w kształcie cylindra o promieniu i wysokości , przy czym dla tzw.
poprzecznego,
, a dla podłużnego
.
1. Podać wartości natężenia , indukcji pola elektrycznego
oraz wektora polaryzacji na
zewnątrz i wewnątrz obu wydrążeń jeśli w bloku istnieje jednorodne pole elektryczne o
natężeniu skierowane zgodnie z osiami obu walców. Gdzie jest rozmieszczony, i jaką ma
wartość wyindukowany ładunek powierzchniowy.
2. Podać wartości indukcji pola magnetycznego , natężenia
oraz wektora namagnesowania
na zewnątrz i wewnątrz obu wydrążeń jeśli w bloku istnieje jednorodne pole magnetyczne o
indukcji skierowane zgodnie z osiami obu walców. Gdzie jest rozmieszczony, i jaką ma
wartość indukowany prąd powierzchniowy.

Podobne dokumenty