Marcelina Dyner

Komentarze

Transkrypt

Marcelina Dyner
Marcelina Dyner
Flet
Marcelina Dyner - ur. w 1989 roku w Koninie, naukę gry na flecie poprzecznym
rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kole, klasa fletu mgr Małgorzaty Chojnackiej, którą ukończyła z wyróżnieniem (2004r.). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Koninie, dyplom z wyróżnieniem w klasie
fletu mgr Lidii Szudra (2009r.). Uzyskała tytuł mgr’a sztuki w zakresie gry na flecie
poprzecznym na poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie fletu prof. Andrzeja Łęgowskiego w roku 2013. Ukończyła także Szkołę
Podoficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu, uzyskując promocję na pierwszy stopień podoficerski w roku 2013.
Umiejętności gry na flecie poprzecznym doskonaliła na licznych ogólnopolskich i
międzynarodowych kursach mistrzowskich, warsztatach i festiwalach fletowych
pod kierunkiem: prof. Gro Sandvik, prof. Martial Nardeau, prof. Moshe Aron Epstein, prof. Henrik Svitzer, prof. Áshildur Haraldsdóttir, prof. Guðrun S. Birgisdóttir,
prof. Janos Balint, prof. Angela Firkins, prof. Emily Beynon, prof. Barthold Kuijken, prof. Pierre-Yves Artaud, prof. Antoni Wierzbiński, prof. Jerzy Mrozik.
Uczestniczka i laureatka, jako solistka i kameralistka, wielu konkursów fletowych i
kameralnych o randze i zasięgu szkolnym, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zawodowo realizuje się na płaszczyźnie pedagogicznej, pracując od września 2013
roku, jako nauczyciel stażysta w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie oraz muzyk orkiestrowy (żołnierz zawodowy) na stanowisku pierwszej flecistki w Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu.

Podobne dokumenty