Organizowanie chowu i hodowli koni

Transkrypt

Organizowanie chowu i hodowli koni
Organizowanie chowu i hodowli koni
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
w obrębie zawodu
TECHNIK HODOWCA KONI
Z kursu może skorzystać każda pełnoletnia osoba chcąca zdobyć
kwalifikacje do wykonywania zawodu .
Efekty kształcenia po kursie kwalifikacyjnym
(zakres zdobytych umiejętności)
•
organizowanie i prowadzenie chowu i hodowli koni,
•
szkolenie oraz przygotowanie koni do użytkowania
i sprzedaży,
•
żywienie i pielęgnacja koni,
•
prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Zdobyte kwalifikacje:
Organizowanie chowu
i hodowli koni R.19.
Potwierdzenie zdobytej
kwalifikacji otrzymasz
na druku państwowym.
Wymagane dokumenty:
- Oryginał świadectwa
ukończenia ostatniej szkoły
- Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do podjęcia
nauki wydane na podstawie
skierowania przez szkołę
- Podanie o przyjęcie na kurs
Możliwości pracy
•
w przedsiębiorstwach specjalizujących się
w chowie, hodowli i użytkowaniu koni,
•
w przedsiębiorstwach agroturystycznych,
•
w przedsiębiorstwach rolnych,
•
może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne,
a także samodzielnie prowadzić działalność
gospodarczą.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym,
co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Czas trwania kursu : dwa semestry .
Oferujemy: profesjonalne
i nowoczesne warunki nauki, indywidualne
podejście do słuchacza, miłą atmosferę.
Dokumenty należy składać
w sekretariacie szkoły

Podobne dokumenty