poważne zachorowania

Transkrypt

poważne zachorowania
POWAŻNE
ZACHOROWANIA
ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE
OTWARTA GRUPA
Poważne zachorowania Ubezpieczonego
Zakres podstawowy
Zakres rozszerzony
Poważne zachorowania Współmałżonka
albo Partnera Ubezpieczonego
- choroby wskazane w katalogu poważnych zachorowań
zakres podstawowy
Poważne zachorowania Dziecka Ubezpieczonego
KATALOG POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ
zakres podstawowy
wg załącznika nr 1b do OWU (strona 25)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Zawał serca
Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej
choroby niedokrwiennej serca
Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
Operacja aorty
Udar mozgu
Stwardnienie rozsiane
Choroba Parkinsona
Choroba Creutzfelda-Jakoba
Łagodny guz mozgu
Zakażenie wirusem HIV
Oparzenia skory
Całkowita utrata wzroku
Całkowita utrata słuchu
Całkowita utrata mowy
Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
Nowotwor
Niewydolność nerek
Przeszczep
Schyłkowa niewydolność wątroby
Śpiączka
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Zapalenie mózgu
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Łagodny guz mózgu
Łagodny guz rdzenia
Choroba neuronu ruchowego
Zakażenie wirusem HIV
Oparzenia skory
Całkowita utrata wzroku
Całkowita utrata słuchu
Całkowita utrata mowy
Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
Nowotwor
Niewydolność nerek
Przeszczep
Schyłkowa niewydolność wątroby
Ostra niewydolność wątroby
Śpiączka
Cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu
Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
Tężec o ciężkim przebiegu
Zatorowość płucna
Przewlekła niewydolność oddechowa
Pierwotne nadciśnienie płucne
KATALOG POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ DZIECKA
wg załącznika nr 1c do OWU (strona 26)
KATALOG POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ
zakres rozszerzony
wg załącznika nr 1a do OWU (strona 21)
1)
2)
Szczegóły w:
Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
Allianz Rodzina – „Pakiet Bezpieczne Życie”
(indeks PBŻ01)
obowiązujących od 8 grudnia 2014 roku
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Zawał serca
Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej
choroby niedokrwiennej serca
Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
Operacja aorty
Przeszczep tętnicy płucnej
Kardiomiopatia
Paraliż
Udar mózgu
Stwardnienie rozsiane
Choroba Parkinsona
Postępujące porażenie nadjądrowe
Choroba Creutzfelda-Jakoba
Choroba Alzheimera
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
Łagodny guz rdzenia
Łagodny guz środczaszkowy
Paraliż
Zapalenie mózgu
Cukrzyca
Dystrofia mięśniowa
Krańcowa niewydolność nerek
Nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami
Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
Przeszczep
Schyłkowa niewydolność wątroby
Śpiączka
Całkowita utrata mowy
Całkowita utrata słuchu
Całkowita utrata wzroku
Oparzenia skory
www.otwartegrupy.pl

Podobne dokumenty