DYREKTOR SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY

Transkrypt

DYREKTOR SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego DPS w Wysocku
SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU
DYREKTOR
DZIAŁ MEDYCZNO-REHABILITACYJNY I
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY
KIEROWNIK DZIAŁU
Kierownik
zespołu
pielęgniarek
Pielęgniarki
Główny
specjalista fizjoterapeuta
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanowisko
ds. Żywienia
Pracownicy
socjalni
Instruktorzy
terapii
zajęciowej
Instruktor
ds. kultoświatowyc
h
Opiekunki
Opiekun
kwalifikow
any w DPS
Młodszy
opiekun
Pokojowe
Księgowi
KIEROWNIK DZIAŁU
Inspektor
ds. Admin.
Gosp.
Inspektor ds.
Kadrowych
Szef kuchni
Podinspektor
Pomoc
kuchenna
Pomoc
biurowa
Magazynier
Rzemieślnik
Palacze c.o.
Kierowca
samochodu
Kucharki
Praczki

Podobne dokumenty