XI – XII 2013 Nr 4 (158) PISMO PRACOWNIKÓW

Komentarze

Transkrypt

XI – XII 2013 Nr 4 (158) PISMO PRACOWNIKÓW
XI – XII 2013
Nr 4 (158)
PISMO PRACOWNIKÓW Geofizyki Toruń S.A.
impuls 04 (154) strona 1
w numerze
co
Motto numeru
Musicie być mocni mocą wiary!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.
Jan Paweł II
Barbórka’2013
pod znakiem energii
Fotorelacja z uroczystości Barbórkowych.
Barbórka’2013:
Koleżanki i Koledzy!
Lista odznaczonych
Przebrzmiewają echa barbórkowych wzruszeń, których kronikarski zapis znajdziecie w niniejszym numerze Magazynu IMPULS. Obchodziliśmy je w nieco lepszych humorach niż przed
rokiem, bo spełnił się nasz ostrożny optymizm i możemy być
zadowoleni z osiągniętych wyników ekonomicznych.
Po roku wyczerpującej pracy czujemy potrzebę ogarnięcia refleksją minionych chwil . Doskonałą okazją do tej refleksji są Święta Bożego Narodzenia, których czar ułatwia nam wyzwolić w sobie odrobinę spontanicznego ciepła. Z okazji tych świąt życzę Wam przede wszystkim pokoju w Waszych sercach,
w Waszych domach. Niech to święto wykrzesze w Was tę iskierkę ciepła, o której
wspomniałem przed chwilą. Pielęgnujcie ją, by nie zgasła od razu, gdy święta się
skończą – niech dotrwa do następnych świąt. Przyda się Wam, aby wyjść obronną
ręką z trudnych chwil, których przecież nie zabraknie - ani w domu ani w pracy.
Boże Narodzenie to także czas na umocnienie nadziei. Jego czar sprawia, że pomimo wszelkiego zła, jakie dzieje się w świecie nie przestajemy wierzyć, że może on
być lepszy. Że ludzie, mimo dzielących ich różnic, mogą się porozumieć, wybaczyć
sobie nawzajem wszelkie krzywdy, zgodnie żyć i zgodnie pracować. Potrzebujemy
tego w każdym wymiarze: od rodzinnego przez ojczyźniany po globalny.
Potrzebujemy tego także w naszej geofizycznej wspólnocie, gdzie właśnie dzięki
nadziei nie poddawaliśmy się. Kto wie, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby nam
owej nadziei zbrakło. Mając ją, możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, w nadchodzący Nowy Rok.
Na ten Nowy Rok życzę Wam zdrowia, spokoju i satysfakcji. Zwłaszcza ta ostatnia
jest dla nas dużą wartością – wszak wszyscy chcemy pomyślnej trwałości naszej
Spółki, bo dzięki niej przeżywamy satysfakcję z zawodowej samorealizacji i zapewniamy byt naszym rodzinom.
Barbórka’2013:
Aby spełniały się marzenia
Orędzie Barbórkowe Prezesa Macieja
Górskiego.
Łącznik zasiedlony!
Fotoreportaż z przymrużeniem oka
opowiadający jak tam się żyje nowym
lokatorom łącznika.
gdzie
3
7
8
11
Ofensywa marketingowa
Poszukiwanie i rozpoznawanie nowych
rynków to warunek egzystencji dla
każdej firmy. Jednym z istotnych elementów tej strategii jest udział w wystawach, sympozjach i konferencjach
organizowanych praktycznie w każdym
zakątku świata. GT od lat uprawia
aktywną politykę marketingową, która
zaowocowała wieloma nowymi klientami i zleceniami oraz sprawiła, że nasza
firma może bez przesady nazywać się
globalną, jeśli chodzi o zasięg swojego
działania.
Listopad był miesiącem szczególnie
bogatym w wydarzenia dla Działu
Marketingu, który jest organizatorem
udziału GT w targach i wystawach zaliczył ich aż cztery. Przedstawiamy
krótkie relacje z ich przebiegu.
13
Barbórkowy
Turniej Koszykówki
Ilustrowana relacja z tradycyjnego
turnieju koszykówki jako imprezy
towarzyszącej obchodom Dnia Górnika. Aby zachęcić, szepnę: Nasi górą!
Drodzy Czytelnicy!
zdrowych, radosnych,
pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności, sukcesów,
spełnienia planów i marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Impuls
Pismo pracowników
GEOFIZYKI TORUŃ
Redakcja: Tadeusz Solecki,
Solecki tel. 186,
[email protected]
impuls 04 (154) strona 2
Korekta: Sylwia ŚlicznerŚliczner-Koślacz, tel. 340
Druk: Dział Administracji,
Administracji tel. 159
Zapraszamy do współpracy!
Obyś żył w ciekawych czasach!
Świąteczno-noworoczne refleksje
Tadeusza Soleckiego.
15
16
Na okładce:
Barbórkowy orszak wkracza do teatru
Fot. Piotr Ziembikiewicz
Barbórka’2013
Pod znakiem energii
3 grudnia, w wigilię św. Barbary, celebrowaliśmy Święto Górnika. Po kilku latach powróciliśmy
do teatru im. W. Horzycy, którego architektura kusi niepowtarzalnym klimatem.
Dobry nastrój uroczystości zawdzięczamy nie tylko temu klimatowi, ale przede wszystkim temu,
że mijający rok był rokiem dobrym dla naszej Spółki. GT wciąż działa na rynku z energią
nie mniejszą od tej, której źródeł poszukuje.
Msza św. w toruńskiej katedrze św. Janów
Celebra rozpoczęła się Mszą św. odprawioną pod przewodnictwem Ekscelencji Sufragana Toruńskiego, biskupa
Uroczysty przemarsz do teatru
Prezydent Torunia Pan Michał Zaleski, Przewodniczący
Rady Miasta Torunia Pan Marian Frąckiewicz. Naszego
właściciela i głównego zleceniodawcę Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo reprezentowali: Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA Tomasz Solarski, który
przybył wraz ze swoim zastępcą, Panem Jackiem Adamiakiem i Kierownikiem Działu Nadzoru Prac Geofizycznych
Panem Pawłem Oziembłowskim. Rada Nadzorcza GT reprezentowana była przez Pana Profesora Wojciecha Gó-
Scena
Józefa Szamockiego.
Po Mszy prowadzony przez
orkiestrę górniczą pochód
ruszył w kierunku Teatru
im. W. Horzycy. Na marginesie: oglądając fotorelacje
z geofizycznej Barbórki
w lokalnej prasie, można
odnieść wrażenie, że najatrakcyjniejszym naszym atutem jest… orkiestra dęta.
W teatrze o godz. 11.30 rozpoczęła się Gala Barbórkowa. Zaszczycili ją dostojni
Publiczność
goście: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Jacka Żurawskiego.
reckiego, Pana Krzysztofa
Hnatio i Pana Mirosława
Wandzla, zaś Rada Pracowników przybyła w komplecie na
czele z Przewodniczącym Stefanem Krempeciem. Obecni
byli liderzy organizacji związkowych działających w GT:
Dariusz Ludwikowski i Ryszard
Kołacz. Nie zabrakło też Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Pana
impuls 04 (154) strona 3
Jak co roku gościliśmy przedstawicieli banków, z którymi prowadzimy interesy: Societe Generale SA, BRE Bank SA, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Millenium S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, oraz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, z którym współpracujemy w zakresie pomocy dla Polaków na Wschodzie, reprezentowali Panowie: Kazimierz Zasadowski i Zbigniew Repnicki, a Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie Państwo
Danuta i Leszek Warmbier.
Nie można pominąć emerytowanych szefów Geofizyki Toruń z Panami: Ernestem Poleszakiem, Ludwikiem Królem i Prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów GT Rudolfem Lancem. Nie zawiodło
wierne grono emerytowanych i aktywnych pracowników Spółki.
Punktualnie o godz. 11.30 na
scenę weszła para konferansjerów prowadzących Galę:
Karolina Serkowska i Tadeusz Solecki. Po powitaniu
gości celebra rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru
i odegraniem hymnów.
Następnie głos zabrał Prezes
Zarządu, Pan Maciej Górski,
który skierował do uczestników Barbórkowe Orędzie.
Publikujemy je na str. 8-10.
Po orędziu przyszedł czas na
kolejny tradycyjny element
celebry barbórkowej Gali:
wręczenie orderów, odznaPoczet sztandarowy
Prezes Maciej Górski wygłasza orędzie
czeń i wyróżnień. Odznaczenia ministerialne wręczał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, któremu asystował
Prezes Maciej Górski.
Zasłużeni Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i Dla Polskiej Geologii
Zasłużeni Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Były to: stopnie Dyrektora Górniczego, odznaka Ministra
Gospodarki „Zasłużony Dla Przemysłu Naftowego I Gazowniczego” i odznaka Ministra Ochrony Środowiska „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”.
Odznaczenia branżowe („Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, stopnie Inżyniera Górniczego, Technika Górniczego i Górnika) wręczał Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA Tomasz Solarski w asyście Prezesa Macieja Górskiego.
Pełna lista odznaczonych znajduje się na str. 7.
Miłą niespodziankę przygotował Pan Profesor Wojciech
Górecki, który wręczył wyróżnienia Towarzystwa Geosynoptyków im. Karola Bogdanowicza, które otrzymali Panowie Prezesi: Maciej Górski, Jerzy Trela, Piotr Antonik. Zanim
Inżynierowie Górniczy I Stopnia
impuls 04 (154) strona 4
wyróżnieni otrzymali okolicznościową statuetkę
i pokaźnej wielkości portrety malowane przez krakowską portrecistkę, Pan Profesor Górecki, przekazał zebranym garść informacji o Towarzystwie Geosynoptyków.
W bloku wyróżnień zaprezentowano także tegorocznych Liderów Bezpieczeństwa, wyłonionych
w programie motywacyjnym do bezpiecznych zachowań, realizowanym w naszej firmie w ramach
Misji Zero. Godzi się przypomnieć, że program ten
ma podnosić na coraz wyższy poziom kulturę HSE,
mobilizować nas wszystkich do baczniejszego przyglądania się swojemu bezpośredniemu otoczeniu Prof. Wojciech Górecki
pracy i dbania o to, by ta praca była bezpieczna.
W tym roku Liderami Bezpieczeństwa zostali: Krzysztof Tyrpak - technik
operator polowy, Andrzej Fedorczyk - kierowca, Jarosław Adamczewski brygadzista-pomiarowy geofizyczny, Piotr Kapeliński - technik transportu,
Mirosław Drapiewski - technik elektronik, brygadzista.
Obecni na Gali Liderzy Bezpieczeństwa otrzymali z rąk Prezesa Górskiego
nagrody rzeczowe; nieobecni odbiorą je od swoich przełożonych.
Kolejnym punktem celebry były wystąpienia gości. Wyrazy uznania, gratulacje i życzenia składali: Prezydent Torunia Pan Michał Zaleski, który powieWyróżnienia Towarzystwa Geosynoptyków
dział m.in.: Załoga Geofizyki Toruń ma szczególne prawa do
hucznego przeżywania dnia św. Barbary. Stanowicie bowiem
Państwo środowisko zawodowe, któremu nieobcy jest trud
górniczej pracy, stanowiąc jednocześnie nowoczesne zaplecze
dla tych, którzy zajmują się eksploatacją naturalnych dóbr
Ziemi. Przekazuję Państwu słowa uznania i podziękowań za
pracę, której najwyższa jakość jest
znakiem profesjonalnej myśli technicznej rodem z Torunia, podporą
dobrych perspektyw przed Geofizyką, a także ostoją stabilności
Państwa rodzin.
Z kolei głos zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa,
Liderzy Bezpieczeństwa
z którego ust zebrani usłyszeli:
Prezydent Michał Zaleski
Jest mi niezmiernie miło, że mogę świętować razem z Państwem, razem z przedstawicielami
jednego z liderów jakości na rynku usług geofizycznych. Toruńska Geofizyka jest wizytówką Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marką rozpoznawalną nie tylko na rynku krajowym, ale
także przedsiębiorstwem, które znalazło uznanie poza granicami kraju. Niewątpliwie przyczyniła
się do tego jakość oraz niezwykły profesjonalizm świadczonych usług geofizycznych zapewniający satysfakcję klientów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Mówił także o szczególnej roli św. Barbary w Toruniu, która ma swoją kaplicę na Barbarce i zabytkową
rzeźbę na Wrzosach.
Jakość usług GT komplementował także Dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA
Tomasz Solarski, podkreślając wielkie znaczenie tych badań dla przyszłości kraju i zachęcając
do utrzymania tego wysokiego poziomu badań i wdrażania nowoczesnych technologii.
Marszałek Dariusz Kurzawa
Komplementy usłyszeliśmy także od
Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Mariana Frąckiewicza, który potwierdził, że dobrą opinię o GT można
usłyszeć nie tylko w Toruniu, nie tylko
w Polsce, ale w różnych zakątkach
globu i wyraził zadowolenie, że Gród
Kopernika ma tak dobrego ambasadora w świecie. Przewodniczący Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność” Pan Jacek Żurawski podkreślił
rolę związków zawodowych i dialogu
pracowniczego, który w Geofizyce
Jacek Żurawski
Przewodniczący Marian Frąckiewicz
Dyrektor Tomasz Solarski
impuls 04 (154) strona 5
Toruń ma wielkie tradycje.
Tradycyjnie ostatni głos należał do seniorów, w których imieniu przemawiał Pan Rudolf Lanc,
Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów GT. W pełnym ciepła i bezpośredniości wystąpieniu podziękował Zarządowi za dobrą współpracę i zapraszał pracowników kończących
zawodową aktywność w szeregi Stowarzyszenia. Nie omieszkał nawiązać do zakończonej
budowy łącznika, życząc, aby on nie tylko połączył przestrzeń fizyczną siedziby Spółki, ale
umocnił także więzi duchowe między pracownikami.
Część oficjalna zakończyła się uroczystym wyprowaDziękuję za to, żeście wytrwali
dzeniem sztandaru.
ze mną te wszystkie czternaście Gali.
Przed częścią artystyczną Tadeusz Solecki oznajmił,
Dziękuję Gościom i wszystkim VIP-om,
że miał zaszczyt prowadzić barbórkowe gale przez
i Emerytom i Pracownikom.
14 lat, zatem pora ustąpić pola młodszym i pożegnał
Dziękuję moim partnerkom pięknym,
się z uczestnikami okolicznościowym wierszem. Zena których widok serca nam miękły.
brani podziękowali mu gromkimi brawami.
Część artystyczna przebiegła także pod znakiem
Czarujący Rudolf Lanc
Wybaczcie moje błędy i wpadki,
energii, jaka kryje się w dobrej, pop-rockowej muzy- myślami już przy bankiecie
faux-pass i inne losu przypadki.
ce. Zaprezentowała ją Ania Wyszkoni, młoda, lecz już
Wybaczcie moje dowcipy mierne,
doświadczona polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, która od
marną prezencję, refleks mizerny,
2009 r. podąża własną muzyczną drogą. O jej popularności świadczy fakt, że
moje potknięcia w dykcji czasami
pierwszy solowy album, „Pan i Pani”, uzyskał status Platynowej Płyty, osiągając
stół z powyłamywa-nymi nogami.
nakład 45 tys. egzemplarzy, zaś wydany w 2012 roku drugi pt. „Życie jest w porządku”, już po dwóch miesiącach sprzedaży uzyskał status Złotej Płyty.
Wdzięczny Wam jestem, żeście słuchali
Ania Wyszkoni jest nie tylko artystką. Bardzo chętnie i z wielkim oddaniem ani ani razu nie wygwizdali.
gażuje się w działalność społeczną i charytatywną. W roku 2011 była nominowaPrezesom także – że litość mieli
na do nagrody Gwiazdy Dobroczynności, a w grudniu 2012 roku została ambasai mi po premii nie polecieli.
dorką Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Jaszkotlu koło Wrocławia.
Teraz się pragnę Państwu pokłonić
Koncert Ani Wyszkoni w ramach naszej Barbórkowej Gali był elegancki i romanzanim Wyszkoni mnie stąd wygoni.
tyczny, a jednocześnie widowiskowy i pełen energii. Na scenie towarzyszył solistce sześcioosobowy zespół znanych i doświadczonych muzyków (m.in. Marek Raduli z legendarnej „Budki Suflera”).
Mnie osobiście zaimponowało perfekcyjne nagłośnienie, przemyślany scenariusz i świetne refleksyjne komentarze artystki. Duże wrażenie zrobiło też wspomnienie legendy polskiej sceny muzycznej, niedawno zmarłego Marka Jackowskiego, z którym solistka współpracowała. Ania złożyła Mu hołd, śpiewając piosenki przez Niego skomponowane,
w tym kultowe, niezwykle ekspresyjnie wykonane „Falowanie i spadanie”.
Publiczność rozgrzewała się z utworu na utwór, a w kulminacyjnym momencie artystka zeszła ze sceny, zapraszając do
wspólnego śpiewania.
Artystce podziękował Prezes Maciej Górski, zapewniając, że udało
się jej zrealizować plan wprowadzenia nas w fascynujący świat kreowany przez jej muzykę.
A potem przyszedł czas na świat suto i estetycznie zastawionych
stołów - czyli bankiet. To dobra okazja do wymiany zdań z zaproszonymi gośćmi, spotkania się zarówno z koleżankami i kolegami czynnymi zawodowo, którzy jednak nie mają okazji widzieć się codziennie, jak też z tymi, którzy zażywają emerytalnego wypoczynku. Było
tłoczno i gwarno; niestety o ile mocną stroną teatru jest klimatyczna
sala widowiskowa, o tyle bankiet w foyer i korytarzach sprawdza się
raczej średnio.
Relacja: Tadeusz Solecki, foto: Piotr Ziembikiewicz
impuls 04 (154) strona 6
Tadeusz Solecki
Barbórka’2013
Lista odznaczonych
Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia
Maciej Górski
Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia
Jerzy Trela
Dyrektor Górniczy I Stopnia
Piotr Antonik
Dyrektor Górniczy II Stopnia
Marian Kiełt
Dyrektor Górniczy III Stopnia
Paweł Pomianowski
Zasłużony Dla Przemysłu Naftowego I Gazowniczego
Krystyna Regulska
Henryk Budzichowski
Edmund Cięgotura
Leon Głogowski
Maciej Górski
Krzysztof Kolasiński
Michał Podolak
Andrzej Sinoracki
Zbigniew Tomkiewicz
Jerzy Trela
Janusz Zieliński
Zasłużony Dla Polskiej Geologii
Maria Bielawska
Leon Głogowski
Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Jadwiga Ziembikiewicz
Paweł Harzowski
Artur Kreczman
Paweł Łoziński
Krzysztof Marcinek
Wojciech Olszewski
Maciej Orzeszko
Krzysztof Wójcik (s. Józefa)
Inżynier Górniczy I stopnia
Marlena Kozłowska
Krystyna Ornoch
Włodzimierz Bemowski
Wojciech Burczyński
Bogdan Dziatkowiak
Robert Grzywa
Stefan Krempeć
Paweł Łoziński
Ryszard Mańk
Romuald Sobociński
Inżynier Górniczy II stopnia
Artur Dąbrowski
Maciej Gruza
Leszek Kobus
Piotr Matuszczak
Dariusz Saj
Andrzej Wiącek
Jacek Zdun
Inżynier Górniczy III stopnia
Justyna Dalętka
Małgorzata Nowak
Katarzyna Siemińska
Szymon Białek
Tomasz Buszka
Jarosław Jaroń
Grzegorz Lewandowski
Paweł Olchawa
Grzegorz Orlik
Łukasz Piróg
Tomasz Śliwiński
Robert Theis
Błażej Świątkiewicz
Jacek Tabor
Marek Turcza
Marek Twarduś
Andrzej Wasilewski
Stopień Technika Górniczego I Stopnia
Ryszard Lewandowski
Dariusz Radoń
Stopień Technika Górniczego II Stopnia
Robert Pitrus
Stopień Technika Górniczego III Stopnia
Łukasz Szyc
Stopień Górnika I stopnia
Grzegorz Dzwonkowski
Cezary Kielar
Krzysztof Ochnicki
Piotr Romanowski (s. Edwarda)
Stopień Górnika II stopnia
Marcin Ostrowski
Wszystkim odznaczonym
IMPULS składa serdeczne gratulacje!
impuls 04 (154) strona 7
Barbórka’2013
Aby spełniały się marzenia
ORĘDZIE BARBÓRKOWE PREZESA ZARZĄDU GT MACIEJA GÓRSKIEGO (tytuł pochodzi od redakcji)
Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy!
umacniamy swoją pozycję, już od 12 lat przyczyniając
Spotykamy się dziś, w wigilię Barbórki, aby celebrować się do kreowania tam bardzo dobrego wizerunku polgórnicze święto. Po kilku latach powróciliśmy do tego skich firm. Ostatnio zakończyliśmy duży projekt sejprzeuroczego teatru, perełki architeksmiczny w Brandenburgii, realizowany
tury, która swoim neobarokowym wyw technologii 3D na zlecenie firmy
strojem kreuje specyficzny klimat, doCentral European Petroleum. To już
brze podkreślający wartość tradycji
ósmy projekt realizowany dla tego
i jej znaczenie dla tożsamości kulturozleceniodawcy. Poza rynkiem poszukiwej. Nasza geofizyczna tradycja jest
wań węglowodorów, w Niemczech
młoda, lecz opiera się na prastarej
funkcjonuje bardzo dynamiczny rynek
tradycji górniczego stanu, który łączy
dla geotermii i podziemnych zbiorniobecnie wszystkie zawody związane
ków. GT wykonała w tym kraju sumaz poszukiwaniem, wydobywaniem
rycznie ponad 30 różnego typu badań
i zagospodarowaniem skarbów Ziemi.
sejsmicznych na zlecenie m.in. takich
Wierny tradycji barbórkowych wystąfirm jak GDF Suez, Rhein Petroleum,
pień, spróbuję objąć retrospektywCEP, czy GeoEnergy.
nym spojrzeniem mijający rok. Drodzy
Rynek europejski to także Węgry,
Państwo, wygląda na to, że życzenia,
gdzie zadebiutowaliśmy w ub. roku.
jakie składałem Geofizyce Toruń przed
Debiut musiał być udany, skoro narokiem spełniły się. A życzyłem jej:
tychmiast pozyskaliśmy i zrealizowaliNiech wciąż będzie silnym podmiotem
śmy kolejne zlecenie dla znanej firmy
na rynku, radzącym sobie w każdych czasach. I rzeczy- MOL. Natomiast w tym roku zaliczyliśmy kolejny dewiście, mijający rok był dla nas dobrym rokiem, mimo biut - w Hiszpanii – mam na myśli akwizycję sejzwiązanej z globalnym kryzysem dekoniunktury, obec- smiczną, bo przetwarzanie dla hiszpańskich kontrahennej także na rynkach poszukiwań. Świadczą o tym tów realizowaliśmy już wcześniej. Rozpoznajemy rówwskaźniki ekonomiczne. Wg najnownież rynek włoski, gdzie mamy już
Wszyscy klienci stawiają nam
szej prognozy przychody netto ze
przyznany kontrakt, lecz jego realizawysokie wymagania w domenie
sprzedaży wyniosą ok. 337 mln PLN
cja przesuwa się w czasie z powodów
jakości wyników i bezpieczeńa zysk netto przekroczy 23 mln PLN.
od nas niezależnych.
stwa pracy, co stanowi dla nas
Ten korzystny wynik zawdzięczamy
Wzmożonej aktywności na rynku euambitne wyzwanie.
głównie dużym, prestiżowym kontrakropejskim towarzyszy pewien spadek
tom pozyskanym zarówno od naszego właściciela poszukiwań w Indiach. W tym roku zrealizowaliśmy
PGNiG SA, jak też od innych wiodących inwestorów tam trzy projekty: dla Oil India i Hindustan Oil Exploraoperujących w Polsce: Chevron, FX Energy, Orlen, Co- tion Company (HOEC).
nocoPhillips. Wszyscy klienci stawiają nam wysokie Dobry, a nawet bardzo dobry rok zaliczył także Ośrowymagania w domenie jakości wyników i bezpieczeń- dek Przetwarzania Danych Sejsmicznych. Rok najlepszy
stwa pracy, co stanowi dla nas ambitne wyzwanie. Na w historii Spółki pod względem przerobu, osiągniętych
podstawie przekazywyników, ilości prestiwanych nam po zażowych
projektów.
kończeniu projektów
Zawdzięczamy to teopinii mogę stwiermu, że jesteśmy w stadzić, że Spółka spełnia
nie sprostać wymote wymogi.
gom tak względem
Operujemy także na
jakości, jak też noworynku europejskim –
czesności przetwarzaprzede wszystkim jest
nia. Chciałbym tu podto rynek niemiecki,
kreślić zasługi naszych
gdzie systematycznie
własnych służb ReseSystematycznie umacniamy swoją pozycję na rynku niemieckim
impuls 04 (154) strona 8
arch and DevelopAle obok inwestycji
ment, jak również
mieliśmy też dezinweowocną współpracę
stycję, którą w swojej
z firmą Paradigm, któstrategii określił nasz
ra dostarcza nam najwłaściciel, przyjmując,
nowsze wersje oproże podmioty Grupy
gramowania do przeKapitałowej powinny
twarzania, w tym rówsię skupić na swoim
nież dotyczącego propodstawowym biznejektów o bardzo złosie. Nasze działania
żonej budowie geolo- Ośrodek Przetwarzania Danych Sejsmicznych zalicza najlepszy rok w historii Spółki d e z i n w e s t y c y j n e
gicznej,
projektów
w bieżącym roku
ukierunkowanych na poszukiwanie gazu z łupków i na sprowadziły się do sprzedaży hotelu Refleks i umorzenieco inne niż dotąd rozpoznawanie właściwości nia udziałów GT w spółce Biogaz Inwestor na rzecz
ośrodka skalnego.
miasta.
Ośrodek Interpretacji
Tak pokrótce wygląda
Sejsmicznej również
obraz naszych dokonotuje dobry rok,
nań w zakresie prozwłaszcza na polskim
dukcji i inwestycji.
rynku, gdzie zajmuje
Z wielkim uznaniem
się interpretacją barpragnę zauważyć, że
dzo prestiżowych propozostałe działy, zajektów.
równo serwisu jak
Także dla naszej druzarządzania, po regiej
podstawowej
strukturyzacji,
jaka
działalności, geofizyki
miała miejsce w ub. r.
Łącznik zmienił oblicze siedziby naszej Spółki
wiertniczej, jest to rok
(czyli pomimo kadroznacznie lepszy od poprzedniego, zarówno w domenie wego uszczuplenia) realizują swoje działania z wielką
pomiarów w otworach, jak też ich interpretacji.
kompetencją, ofiarnością i skutecznością.
Ośrodek Geologiczno-Wiertniczy i Ochrony Środowiska Obejmując refleksją postawę naszej załogi, nasuwa mi
utrzymał wolumen sprzedaży, choć przy nieco niższej się myśl ks. Jerzego Popiełuszki: Człowiek nie jest
efektywności. Należy tu zauważyć, że w ostatnich la- w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy.
tach nasze jednostki terenowe często napotykają trud- W jej kontekście należy stwierdzić, że pracownicy Geoności związane z brakiem akceptacji przez pewne gru- fizyki Toruń stanowią zgrany zespół ludzi odpowiepy w społeczeństwach lokalnych nie tylko inwestycji dzialnych, zaangażowanych, którzy znają i akceptują
dotyczących eksploatacji skarbów Ziemi, ale wręcz ba- swoje miejsce i swoją rolę w systemie organizacji pradań mających na celu rozpoznanie budowy geologicz- cy, bo znają i rozumieją jej sens i cel, czyli to, czemu
nej.
ona służy.
Trzeba też wspomnieć, że Spółka zakończyła program Dlatego drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, pozwólcie,
inwestycyjny, który w potocznej świadomości funkcjo- że w dniu naszego święta, ale także u schyłku mijającenował pod nazwą „łącznik”, co jest dużym uproszcze- go roku przekażę wam w imieniu własnym i Zarządu
niem, bo w rzeczywistości przeprowadzamy systema- wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za ten całotyczną akcję obejmującą porządkowanie terytorium roczny wysiłek, ofiarność i wielkie zaangażowanie
Spółki, remonty wszystkich obiektów, zaś łącznik to w pracę, za kreatywność i skuteczne rozwiązywanie
najbardziej spektakularny element tej
wszelkich problemów, jakie napotykaakcji. Owszem, stanowił on spore wy- W imieniu własnym i Zarządu liście.
zwanie techniczne, a efekt końcowy
Dziękuję za Wasze ambicje, które
przekazuję wyrazy uznania
z pewnością wpłynie korzystnie nie
przejawiacie poprzez zawodowy rozi serdeczne podziękowania
tylko na komfort i wydajność pracy,
wój, za otwartość nie tylko na wyzwaza ten całoroczny wysiłek,
ale także na wizerunek Spółki.
ofiarność i wielkie zaangażowa- nia, lecz także na nowoczesne trendy
Skoro już o inwestycjach mowa – było nie w pracę, za kreatywność
w technologii i organizacji pracy. Dzięi skuteczne rozwiązywanie
ich w tym roku sporo; został unowokuję za dojrzałość, uczciwość i odpowszelkich
problemów,
cześniony sprzęt i oprogramowanie
wiedzialność, bo w pełni podzielam
jakie napotykaliście.
zarówno w akwizycji, przetwarzaniu,
przekonanie Antoine de Saintjak też w pozostałych domenach dziaExupéry’ego, że być człowiekiem to
łalności. W sumie program inwestycyjny Spółki prze- właśnie być odpowiedzialnym.
kroczy sumę 60 mln zł.
Dziękuję wreszcie za zaufanie, za wyrażanie własnych
impuls 04 (154) strona 9
opinii, za dialog, który jest dowodem Waszej troski łe i stabilne umacnianie się pozycji węglowodorów.
o Geofizykę Toruń. Szanuję te opinie, bo mam świado- Trend ten zachowa się z pewnością w okresie najbliżmość, że ich wielość i różnorodność są gwarantem roz- szych 30-40 lat. W rezultacie uruchomienia technologii
woju.
pozwalających na opłacalne wydobycie węglowodoPodziękowanie kieruję także do naszego właściciela rów ze złóż niekonwencjonalnych obserwujemy zmiai głównego zleceniodawcy: władz Polskiego Górnictwa nę proporcji na rynku tych paliw; w szczególności
Naftowego i Gazownictwa, reprezentowanego dziś wzrost znaczenia i samowystarczalność rynku ameryprzez dyr. Tomasza Solarskiego z ekipą, do Rady Nad- kańskiego – mam tu na myśli nie tylko Amerykę Półzorczej naszej Spółki, za zaangażowanie w jej proble- nocną, ale także Środkową i Południową (Meksyk, Bramy, partnerską współpracę, wielką troskę i życzliwość, zylia, Argentyna). Natomiast Bliski Wschód przestawi
którą widzimy zawsze – nawet bardziej na co dzień, niż się zapewne na obsługę rynków azjatyckich.
od święta.
Powyższe zmiany determinują także sytuację na rynku
Dziękuję wszystkim naszym klientom za zaufanie i do- poszukiwań. Na podstawie ich obserwacji i analiz mabre opinie, i deklaruję wolę dalszego świadczenia na- my świadomość, że w domenie akwizycji sejsmicznej
szych usług na miarę możliwości i ambicji.
musimy dokonać konwersji. Z uwagi na niestabilność
Serdeczne podziękowania składam władzom admini- polityczną w krajach Bliskiego Wschodu, nasza obecstracyjnym województwa i miasta, z którymi mamy ność na tamtejszych rynkach, gdzie byliśmy aktywni poprawne, bardzo konstruktywne remam na myśli Syrię, Iran, Egipt - jest
lacje. Nasza praca ma głównie charak- Zamierzamy dokonać konwersji wykluczona ze względów bezpieczeńter terenowy, dlatego zapewniam, że rynku bliskowschodniego na stwa. Zamierzamy więc dokonać konbycie dobrym ambasadorem naszego afrykański - Afrykę Południowo- wersji rynku bliskowschodniego na
miasta, naszego regionu zarówno Wschodnią, począwszy od Etio- afrykański - mam na myśli Afrykę Pow kraju, jak też poza jego granicami, pii poprzez Ugandę, Kenię, Tan- łudniowo-Wschodnią, począwszy od
uważamy za zaszczytny obowiązek.
zanię po Mozambik. Są to kraje, Etiopii, poprzez Ugandę, Kenię, TanzaDziękuję działającym w naszej firmie gdzie obserwuje się dużą dyna- nię, po Mozambik. Są to kraje, gdzie
organizacjom związkowym oraz Ra- mikę wzrostu poszukiwań wę- obserwuje się dużą dynamikę wzrostu
dzie Pracowników. Cenimy sobie tę glowodorów. Przyglądamy się poszukiwań węglowodorów. Przygląwspółpracę w rozwiązywaniu trud- Ukrainie, gdzie przeprowadzili- damy się Ukrainie, gdzie przeprowaśmy rekonesans.
nych problemów pracowniczych
dziliśmy rekonesans. Wszystko wskaw duchu partnerstwa, odpowiedzialzuje na to, że Ukraina otwiera się na
ności i zrozumienia. Nie oznacza to, że jest ona usłana poszukiwanie gazu łupkowego, na udział w tym podróżami, wszak nasze punkty widzenia bywają różne, miotów zewnętrznych.
lecz zawsze dążymy do konsensusu i to stanowi o wartości naszej współpracy.
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Dziękuję wszystkim naszym byłym pracownikom, eme- Kończąc, pozwolę sobie z okazji naszego górniczego
rytom i rencistom. W szczególności dziękuję Stowarzy- święta wyrazić w imieniu własnym i Zarządu Spółki serszeniu Emerytów i Rencistów Geofizyki Toruń, które deczne życzenia. Najczęściej życzymy sobie spełnienia
wciąż z imponującą energią rozwija swą działalność – marzeń. Nie bez kozery Paulo Coelho pisał: Kiedy się
lecz jakżeby mogło być inaczej, skoro zrzeszeni są czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat sprzysięga się,
w nim ci, którzy tę firmę tworzyli i rozwijali.
byśmy mogli spełnić nasze marzenie. To możliwość
spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynująSzanowni Państwo,
ce. Tak więc życzę, aby spełniały się marzenia o naszej
za nami pracowity, ale też i dobry, pomyślny rok. Przed Spółce, Geofizyce Toruń. Aby była ona jak dotąd bytem
nami rok następny - jeszcze trochę i będziemy sobie stabilnym, bezpiecznym i poważanym. Miejscem,
życzyć szczęśliwego Nowego Roku. A cóż to jest szczę- w którym znajdziemy spełnienie zawodowych ambicji
ście? Różne są jego definicje. Honoré de Balzak utrzy- i materialną stabilizację. Miejscem, w którym czujemy
mywał, że prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, od- się u siebie, z którego jesteśmy dumni.
wagi i pracy. Można się z tym zgodzić lub nie, lecz Przekażcie też serdeczne pozdrowienia Waszym bliz pewnością wysiłek, odwaga i praca są źródłem suk- skim. Życzę Im zdrowia, pomyślności i godnego życia.
cesu. Wiemy to dobrze, bo właśnie dzięki tym przymio- Nasze z głębi serca płynące życzenia kieruję też do
tom odnosiliśmy sukcesy.
wszystkich zaproszonych gości oraz do całej braci górNależy jednak pamiętać, że działamy w określonych niczej, z którą łączy nas szlachetny trud poszukiwania
warunkach zewnętrznych. Trzeba je uważnie śledzić, i eksploatacji skarbów Ziemi.
analizować, wyciągać racjonalne wnioski i na ich podPozdrawiam górniczym pozdrowieniem:
stawie podejmować decyzje.
Szczęść Boże!
Obserwacje trendów na rynku energii wskazują na staFoto: Piotr Ziembikiewicz, archiwum GT
impuls 04 (154) strona 10
wydarzenia
Łącznik zasiedlony!
Może nie wyglądało to tak, jak zasiedlenie Dzikiego Zachodu w Ameryce - nie było
taborów jadących przez bezkresne prerie, stepy i skaliste pustynie. Wszystko przebiegło sprawnie i cicho (pewnie dlatego, że nie grasowały watahy Indian). W ciągu
kilku dni łącznik zaczął tętnić życiem. Do pomieszczeń wprowadzili się pracownicy,
na biurkach pojawiły się komputery i dokumenty. Łącznik jest już sam tylko w nocy
i w weekendy (a i to niezupełnie). Każdego dnia roboczego wypełnia go rzesza ludzi – lokatorów i wizytujących.
Psychologowie mówią, że w opiniowaniu
najważniejszy jest mechanizm pierwszego wrażenia. Dlatego pozwoliłem sobie
na przeprowadzenie anonimowej i dobrowolnej miniankiety wśród lokatorów
łącznika. Zawierała ona zaledwie trzy
pytania:
1. Czy jesteś zadowolony/a z nowego
miejsca pracy? (odpowiedź TAK/NIE lub
głos wstrzymujący się),
2. Największy Twoim zdaniem plus noweJest czego pilnować więc szeryf na posterunku
go miejsca pracy,
3. Największy Twoim zdaniem minus nowego miejsca pracy.
Odpowiedzi udzieliło 23 respondentów. Oto krótka analiza wyników.
Na pierwsze pytanie odpowiedzi TAK udzieliło 18 lokatorów, NIE – 4, 1 osoba była
Czuwa także pani Karolina w sekretariacie
niezdecydowana.
Wśród pozytywów nowego miejsca pracy najczęściej pojawiają się:
• wysoki komfort miejsca pracy, przestronność, czystość,
dobre oświetlenie, nowoczesność wystroju,
• wygodne, ergonomiczne stanowiska pracy,
• lepsze warunki socjalne (kuchnia, szatnia, sanitariaty),
• dobry, bezpośredni kontakt ze współpracownikami.
Natomiast wśród powtarzających się negatywów znajdują
się:
• otwarta przestrzeń, brak prywatności, utrudniający koncentrację i pracę koncepcyjną hałas, zwłaszcza przy równolegle prowadzonych rozmowach telefonicznych,
• niewystarczająco oznakowane szklane ścianki,
• słaba wentylacja w łazience i w kuchni,
• duże odległości do biurowca (brak przejść na wszystkich
piętrach), ciężko otwierające się drzwi.
Jak widać, przeważają opinie pozytywne, mimo że powszechW Dziale Marketingu tak wielkie skupienie, że nikt nie zauważył fotografa
impuls 04 (154) strona 11
W Dziale Kontraktów i Sprzedaży jedni negocjują,
drudzy liczą na czym się da.
nie wiadomo, iż człowiek podchodzi do wszelkich zmian
z oporami. Z pewnością interesujące będzie powtórzenie
ankiety po jakimś czasie i porównanie jej z obecną.
Tak czy owak nowym lokatorom łącznika IMPULS życzy samych dobrych dni w nowym środowisku pracy!
Napisał i fotografował Tadeusz Solecki
W Dziale Planowania i Controllingu też liczą - że szefowa zaraz wróci...
… a szefowa na dywaniku.
W Działach Księgowości i Finansów szerokie horyzonty na świat…
… ale niektórzy mają zaciszny kącik
Praca wre nawet w pokoju socjalnym…
impuls 04 (154) strona 12
...a szef zadowolony!
nasza praca
Ofensywa marketingowa
Poszukiwanie i rozpoznawanie nowych rynków to warunek egzystencji dla każdej firmy. Jednym z istotnych elementów tej strategii jest udział w wystawach, sympozjach i konferencjach, organizowanych
we wszystkich praktycznie zakątkach świata. GT od lat uprawia aktywną politykę marketingową,
która zaowocowała pozyskaniem wielu nowych klientów i zleceń oraz sprawiła, że nasza firma może
śmiało nazywać się globalną, jeśli chodzi o zasięg swojego działania.
Listopad był miesiącem szczególnie bogatym w wydarzenia dla Działu Marketingu, który jest organizatorem udziału GT w targach i wystawach. Oto krótkie relacje z przebiegu targów,
które miały miejsce w tym miesiącu.
AFRICA OIL WEEK’2013
W dniach 26-29 listopada 2013 r. delegacja GT w składzie: I Wiceprezes Zarządu Jerzy Trela, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu Tomasz Wilk i Kierownik Działu EDM Marta Czajkowska-Jaroń, wzięła udział w wystawie 20th
AFRICA OIL WEEK 2013, która miała miejsce w Cape Town (RPA).
Dla GT było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tym rejonie
świata. Świadczy ono o tym, że poszukiwania nowych rynków i zapowiadana przez Prezesa Górskiego w barbórkowym orędziu reorientacja naszych marketingowych kierunków na Afrykę są wcielane w czyn.
Wystawa ta należy do wiodących w tej części świata. Jest to jedno
z największych i najistotniejszych wydarzeń w świecie afrykańskiego
biznesu, podczas którego spotykają się przedstawiciele firm naftowych i serwisowych. Uczestniczyło w niej ponad 1200 uczestników,
w tym 95 wystawców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
rządów afrykańskich krajów, delegaci firm naftowych, przedstawiciele agencji licencyjnych oraz potencjalni inwestorzy. Organizowanej
po raz dwudziesty Wystawie towarzyszyły dwa eventy: związana
z nią od początku Africa Upstream Conference i od 10 lat Africa
Independents Forum. Konferencja była podzielona na kilka bloków
Centrum Konferencyjne w Cape Town
tematycznych, podczas których przedstawione zostały prezentacje
dotyczące rynku wydobywczego w Afryce. Wygłoszono ponad 80 wykładów i pokazów odnoszących się do działań poszczególnych podmiotów w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu w ostatnich latach oraz do perspektyw związanych z rozwojem rynku surowcowego.
Swoje ekspozycje prezentowali m.in operatorzy: Total, Afren, Tullow
Oil, African Oil, African Petroleum, Oando, Onhym, Statoil, Sinopec/
Addax, PetroSA, Sasol, ENI, ExxonMobil, Chevron, BG, Shell, Chariot, Heritage Oil, Rift Energy, Madagascar Oil Ltd, a także instytucje
rządowe: Institute of National Petroleum, Ministry of Energy & Petroleum, Petroleum Agency SA, Explore South Africa, podwykonawcy:
Salama Fikira, HYBRID, Ardan, Amrop South Africa, Allterrain Services, CADG East Africa, media: GEO ExPRO, Petroleum Africa, Oil
Review Africa, i konkurencja: BGP, CGG, DMT, Polaris Seismic,
Terrex.
Nasza delegacja skupiła się głównie na prowadzeniu rozmów w celu
określenia możliwości współpracy z lokalnymi operatorami i świadczenia naszych usług na tym rynku. Nawiązaliśmy kontakty z firmaCape Town (Centrum Konferencyjne na pierwszym planie)
mi inwestorskimi w celu rozpoznania procesu prekwalifikacji
w zakresie świadczonych przez nas usług oraz planów dotyczących przyszłych prac. Prowadziliśmy również rozmowy z reprezentantami
branżowych mediów w celu oceny poszczególnych magazynów pod kątem określenia ewentualnych korzyści z umieszczenia reklamy GT.
Obecnie czas na wnikliwą analizę nawiązanych kontaktów.
KOCHI’2013
W dniach 23-25 listopada 2013 r. odbyła się w Kochi w Indiach 10-ta Konferencja i Targi organizowane przez SPG India pod nazwą Biennial International Conference and Exposition on Petroleum
Geophysics - wydarzenie pozwalające międzynarodowym i lokalnym firmom na wymianę w zakresie najnowszych idei i innowacyjnych technologii w branży poszukiwawczej i wydobywczej gazu
impuls 04 (154) strona 13
Stoisko GT na Konferencji w Kochi
W. Kobusiński prezentuje możliwości GT
i ropy naftowej. GT reprezentowali: Country Manager w Indiach Rafał Kołoszko, przedstawiciel Ośrodka Przetwarzania Danych Wojciech
Kobusiński i Ewelina Łęgowska z Działu Kontraktów. Obecny był także koordynator naszych działań w Indiach Suresh Sharma.
Tegoroczna konferencja i targi organizowane były pod hasłem: Changing Landscape in Geophysical Innovations. Głównym tematem dyskusji podczas konferencji był gaz łupkowy i związane z tym styczniowe ogłoszenie licencji NELP X, pozwalające na przyznanie firmom
indyjskim pozwoleń na poszukiwanie gazu łupkowego w Indiach.
W ramach konferencji tematycznej Wojciech Kobusiński zaprezentował możliwości GT w zakresie poszukiwań węglowodorów niekonwencjonalnych metodami sejsmicznymi. Omawiał m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem sejsmiki 3D pełnego azymutu do określenia
kierunku odwiertów poziomych i obszarów najbardziej podatnych na szczelinowanie hydrauliczne. Dyskusje po prezentacji pokazały, że
nowa technologia jest na razie mało znana w Indiach, a firmy stanowiące potencjalną konkurencję GT, nie dysponują jeszcze technologią
pozwalającą spełnić oczekiwania i wymogi firm naftowych, co jest solidną podstawą przewagi konkurencyjnej Geofizyki Toruń w zakresie
przyszłych poszukiwań gazu łupkowego Indiach.
W wystawie wzięły udział 52 firmy, w tym ONGC, Cairn India, Oil India, GSPC, CGG, Schlumberger, Inova, Sercel, Halliburton, ION-GXT,
Pangea, Asian Oilfield, Samit Spectrum, SK Oilfield. Udział GT w wystawie stanowił doskonałą okazję do omówienia bieżącej współpracy
z przedstawicielami naszych klientów, pozyskania informacji na temat najnowszych planów poszukiwawczych, zwłaszcza w zakresie gazu
w formacjach łupkowych, a także do wymiany doświadczeń i „nowinek” branżowych, jak również spotkań z zaprzyjaźnionymi przedstawicielami branży geofizycznej.
Shale Gas World Europe 2013
W dniach 27-28 listopada w Warszawie odbyła się 4. edycja konferencji i wystawy Shale Gas
World Europe 2013. Jest to największa konferencja dotycząca tematyki poszukiwań i wydobycia
gazu łupkowego w Europie.
W konferencji wzięło udział 650 uczestników, 56 firm, w tym Geofizyka Toruń, reprezentowana przez: Piotra Antonika, Wiceprezesa Zarządu, Tomasza Stankiewicza, Kierownika Działu Kontraktów i Sprzedaży, Michała Podolaka, Ośrodek Przetwarzania Danych i Karolinę Serkowską, Dział Marketingu. Tematyka konferencji obejmowała głównie zagadnienia związane z regulacją aspektów prawnych w zakresie
wydobycia gazu łupkowego w Polsce, perspektywami dotyczącymi wydobycia gazu łupkowego w Polsce i Europie, szansami i zagrożeniami dla firm prowadzących wiercenia w Polsce.
Drugiego dnia konferencji, tj. 28 listopada p. Michał Podolak moderował panel dyskusyjny (Roundtable session: Seismic and Evaluation),
obejmujący problematykę poszukiwań gazu łupkowego i związanych z nimi wyzwań. W trakcie żywiołowej dyskusji uczestnicy mieli możliwość porównania doświadczeń i wymiany poglądów dotyczących omawianych kwestii.
Stoisko GT na Konferencji i Wystawie Shale Gas World Europe 2013
impuls 04 (154) strona 14
M. Podolak w trakcie rozmowy na stoisku GT
GeoGeo-T Expo 2013
W dniach 12-14 listopada w miejscowości Essen w Zagłębiu Ruhry delegacja GT w składzie: Piotr Antonik, Wiceprezes Zarządu, Tomasz
Wilk, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, Sylwia Śliczner-Koślacz i Michał Kłos,
Dział Marketingu brała udział w konferencji
oraz wystawie Geo-T Expo-Geothermal
Industry Fair, poświęconej wykorzystaniu
potencjału energii geotermalnej. Konferencja była okazją do rozmów z dotychczasowymi partnerami GT w Niemczech, jak również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W ostatnich latach GT wykonała
kilkanaście projektów sejsmicznych na potrzeby rozpoznania złóż wód geotermalnych
w Bawarii i dolinie Renu. Mamy nadzieję, iż
nawiązane kontakty zaowocują nowymi
zleceniami w najbliższej przyszłości.
Dział Marketingu
P. Antonik i T. Wilk prowadzą rozmowy na stoisku GT
sport
Barbórkowy
Turniej Koszykówki
7 grudnia 2013 r. w ramach tradycyjnego Barbórkowego Turnieju Koszykówki boje stoczyły : Neuca, TZMO, CSAiU oraz Geofizyka.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Geofizyki Toruń, wyprzedzając drużyny: Neuca, TZMO i CSAiU.
A oto wyniki meczów :
GT - TZMO 70 : 57
CSAiU - Neuca 49 : 70
CSAiU - TZMO 49 : 61
GT - Neuca 63 : 55
W drużynie GT wystąpili: Tomasz Wilk, Tomasz
Lipiński, Michał Kłos, Mateusz Rybicki, Piotr Potępa, Dariusz Blimke, Adam Wilk, Damian Boniecki
i Piotr Malak.
Walka była zażarta
Najwięcej pkt. dla Geofizyki zdobyli : T. Wilk 39. T. Lipiński 38, M. Kłos 38
Najlepszy za 3 pkt. - T. Wilk - 7razy
Najlepszy zawodnik turnieju - Tomasz Tracz (Neuca)
Król strzelców turnieju - T. Wilk - 39 pkt.
Puchary, dyplomy i nagrody indywidualne wręczał Dyrektor ds. finansowych-główny księgowy Edmund Cięgotura.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.
Piotr Malak. Fot. Piotr Ziembikiewicz
impuls 04 (154) strona 15
Świąteczno-noworoczne refleksje
Obyś żył
w ciekawych czasach!
Powyższe życzenie zaliczane jest przez Chińczyków w poczet największych przekleństw. Fakt ten wiele nam mówi o ich mentalności. W Państwie Środka bezruch, stan równowagi zawsze miano za wartość. W ogóle
filozofia Wschodu pojmuje szczęście jako złączenie się (osiągnięcie stanu
równowagi) i trwanie z Bytem; wszelkie cierpienie wynika z naszego pragnienia jednostkowego istnienia, a jedynym sposobem na osiągnięcie
Nirwany (stanu pełni zjednoczenia) jest wyzbycie się pożądliwości, wręcz
wszelkich pragnień.
Jednakowóż my nie jesteśmy ludźmi Wschodu. Wzrośliśmy w cywilizacji,
która nigdy nie deprecjonowała wartości ludzkiego pragnienia. Przeciwnie:
to ono determinowało postęp, czasem wręcz stanowiło o sensie ludzkiego
bytowania.
Wychowany na zrębach tej aksjologii jestem więc kontent, że przyszło mi
żyć w ciekawych czasach. Powiadają: bzdura, każde czasy są na swój
sposób ciekawe. Trudno z tym polemizować, skoro brak jakichkolwiek
kryteriów miary ciekawości. Jednak nie umiem oprzeć się wrażeniu, że
lata, w których wypadło mi żyć, są jakoś szczególnie wyróżnione. Spójrzmy
bowiem:
To mojemu pokoleniu przypadło być świadkiem pierwszego lotu człowieka
w Kosmos i lądowania na innym niż ziemski globie.
To za życia mojego pokolenia powstały maszyny liczące, podwaliny sztucznej inteligencji, a za sprawą
nowych technologii łączności świat stał się globalną
wioską.
To my przeżywamy nadzieje i obawy związane z narodzinami inżynierii genetycznej. Dokąd nas prowadzi?
Nie wiem, co jeszcze będzie
dane mi oglądać. Lądowanie na Marsie? Komputery
biologiczne? Klonowanie
organizmów? Nieważne.
Już to obejrzane wystarczy
na podtrzymanie oświadczenia: żyję w wyjątkowo
ciekawych czasach.
Dotyczy to nie tylko wymiaru naukowych odkryć. Podobnie ciekawe czasy
obserwowałem w przestrzeni społecznych przemian. Wszak to moje pokolenie było świadkiem rozpadu tzw. komunizmu: jednej z najbardziej przerażających form totalitaryzmu. Rola Polski i Polaków jest tu bezdyskusyjnie
wiodąca mimo usilnych starań zatarcia tego faktu przez inne nacje
(wiadomo – sukces ma wielu ojców). Podobnie jak wielu Rodaków jestem
głęboko przekonany, że nie byłoby sierpniowego zrywu bez Polaka na
tronie Piotrowym – ten fakt (jak również cały pontyfikat) też wpisuje się
w krajobraz „ciekawych czasów”.
W Europie szczególną pozycję w tych przemianach miał rok 1989. Sądzę,
że historia przypisze mu rangę kamienia milowego rozwoju Europy – na
miarę lat 1815, 1848, 1918, 1944. Zwłaszcza porównanie z rokiem 1848
wydaje się adekwatne: to właśnie wtedy rozpoczęła się Druga Wiosna
Ludów. Europa, po latach powojennej, pojałtańskiej stagnacji, drgnęła
znowu. Zbawienny ferment ogarnął niemal wszystkie kraje tzw. realnego
socjalizmu. Nie bez kozery używam tych słów: realny socjalizm; proces
zmian obnażył bowiem mistyfikację, ponury żart czający się za nimi.
Procesowi temu towarzyszyła euforia w krajach ościennych, podobna do
tej, którą my, Polacy przeżywaliśmy podczas pamiętnych szesnastu miesięcy lat 1980-81. Towarzyszyło mu też zdumienie i zaskoczenie zachodniej opinii publicznej, gdzie wizja zjednoczonej Europy, rysująca się już
wówczas jako nieuchronny (choć dla niektórych jednak rodem z political
fiction) finał owej Drugiej Wiosny Ludów, nie każdemu była w smak. Burzyła wygodne ciepełko konsumpcyjnej cywilizacji, niosła zagrożenie destabilizacji poprzez zmianę proporcji w ówczesnej EWG.
Lecz stało się: większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej została
przyjęta do Unii Europejskiej. Procesowi temu także towarzyszyła euforia,
choć nie brakło przeciwników zwanych eurosceptykami, którzy woleli tu
impuls 04 (154) strona 16
mówić nie o przyjęciu do UE, lecz o włączeniu do Związku Socjalistycznych
Republik Europy.
Miało być pięknie i to nie tylko w marzeniach, lecz także wedle racjonalnej
historiozoficznej refleksji, która podpowiadała, że skutki włączenia państw
zza żelaznej kurtyny w cywilizacyjny organizm Zachodu mogą być zbawienne - dla obu stron, lecz dla Zachodu przede wszystkim. Oto chylący
się w dekadenckim procesie, oparty na monstrualnym przesycie dóbr materialnych system otrzymuje potężny zastrzyk sił witalnych niewyżytych, bo
zniewolonych dotąd wschodnich społeczności, tudzież nowe, niezwykle
chłonne rynki zbytu. Zaprawdę lepsze to wyjście: dyfuzja w świecie biznesu
i kultury, niż zrównanie z ziemią opływających w dostatek krajów Zachodu
przez barbarzyńskie, biedne, więc niemające nic do stracenia hordy. Historia pełna jest podobnych przykładów; dość wspomnieć choćby podręcznikowy: upadek Cesarstwa Rzymskiego.
Tymczasem sprawa się rypła. Miast oczekiwanego dobrobytu i beztroskiego pławienia się w konsumpcyjnych dobrach nadszedł kryzys, szczególnie
dotkliwie odczuwalny w UE, która nie zdążyła jeszcze na dobre okrzepnąć
po „anschlussowym” szoku. Przepychanki politycznych graczy państw
wiodących, mające na celu wypracowanie najkorzystniejszej dla siebie
pozycji w nowym układzie, rychło wysłały do narożnika ideę europejskiej
solidarności, zaś wspomniany kryzys obnażył utopijność takiego etosu,
który przyświecał ojcom
europejskiej wspólnoty na
czele z Konradem Adenauerem, Robertem Schumanem i Winstonem Churchillem. Rozpoczął się wyścig
o kasę, czyli unijne dotacje
– ile wyszarpniesz, tyle
twojego. Eurosceptycy, którzy złośliwie nazwali Unię
Europejską „stowarzyszeniem kłótliwych kupców”,
mają dziś powody do smutnej satysfakcji. Gdy do tego
dodamy silną presję postoświeceniowych środowisk
w domenie aksjologii i obyczajowości, utrzymanej w klimatach tzw. politycznej poprawności, te ciekawe czasy stają się szczególnie „nieciekawe”.
W kraju też nie jest wesoło: niby pukającego do nas kryzysu nie wpuściliśmy, ale mamy społeczeństwo podzielone, jak mało kiedy w historii. Choć
byliśmy awangardą europejskich przemian, znów wyszliśmy na tym jak
przysłowiowy Zabłocki na mydle. W zawierusze wewnętrznych swarów
także u nas prysł mit solidarności, a po złotym rogu pozostał jeno sznur, na
którym polityczni antagoniści najchętniej powywieszaliby się wzajemnie.
Ostatnie lata są szczególnie dobitną tego ilustracją. Trauma katastrofy
smoleńskiej zaowocowała co prawda zrywem serc, lecz trwałym jej owocem okazała się jeszcze większa polaryzacja narodu, jeszcze większa
kontrfala nienawiści, przejawiająca się chamstwem i zdziczeniem właściwym stadionowym zadymiarzom.
Czy będziemy w stanie zdobyć się na pojednanie, na powrót do idei solidarności, przynajmniej w kontekście państwowotwórczym, czy też raczej
rozpęta się pożar bratobójczej walki? Bóg jeden wie, choć wydaje mi się,
że On właśnie pokazuje nam żółtą kartkę. I choć nie wierzę w mądrość
mas, ufam, że ludzkość tę żółtą kartkę dostrzeże. Żyję nadzieją, że zwycięży Miłość. Żyję wiarą Psalmisty śpiewającego „Pan da siłę swojemu ludowi”. Dlatego pozwolę sobie zakończyć te świąteczno-noworoczne refleksje
słowami Franciszka Karpińskiego, autora tekstu pięknej kolędy „Bóg się
rodzi czyli Pieśń o Narodzeniu Pańskim”:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Tadeusz Solecki

Podobne dokumenty

sejsmika polowa po wakacjach

sejsmika polowa po wakacjach ły kolejne punkty. Pogoda ustabilia fachowość, doświadczenie pracownizowała się i na początku paździerków, dbałość o jakość otrzymywanych nika rozpoczęliśmy pierwsze rejewyników doceniana jest nie ...

Bardziej szczegółowo

Zbieranie ziem ruskich w nowej wersji

Zbieranie ziem ruskich w nowej wersji Pismo pracowników GEOFIZYKI TORUŃ S.A. Redakcja: Tadeusz Solecki, Solecki tel. 186, [email protected]

Bardziej szczegółowo