XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum

Transkrypt

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum, organizowany w tym roku
w Berlinie, Szczecinie i nadmorskim Trzęsaczu, zaliczany jest do najważniejszych, letnich festiwali
muzycznych w Polsce. O jego wysokiej randze artystycznej świadczyć może m.in. to, że w roku 2010,
po polskiej edycji, wydarzenie prawie w całości przeniesiono do Stanów Zjednoczonych, gdzie
w słynnych salach Nowego Jorku Carnegie Hall i Lincoln Center zwieńczyło obchody
Roku Chopinowskiego.
Fakt włączenie festiwalowego koncertu inauguracyjnego w 2013 roku w oficjalne obchody 80-lecia
urodzin Krzysztofa Pendereckiego oraz udział Maestro w otwarciu imprezy, był najlepszym dowodem
na uznanie przez Niego dotychczasowych osiągnięć Festiwalu, a także docenieniem kunsztu
artystycznego i międzynarodowej rangi przedsięwzięcia.
Celem dwunastego już festiwalu, poza promocją muzyki Witolda Lutosławskiego, jest
popularyzowanie dorobku artystycznego znanych rodzimych twórców, a także nagradzanych na wielu
festiwalach i konkursach artystów młodego pokolenia. W festiwalu weźmie udział około trzy tysiące
słuchaczy z różnych krajów świata, czterystu wykonawców, reprezentujących różne dziedziny sztuki
– muzykę, film, plastykę, fotografię.
Festiwalowe koncerty i imprezy towarzyszące odbywać się będą od 31 lipca do 13 sierpnia 2016 roku
między innymi w berlińskim kościele Serca Jezusowego, w szczecińskich placówkach kultury:
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, Zamku Książąt Pomorskich i Operze na Zamku oraz
w trzęsackim kościele Miłosierdzia Bożego.

Podobne dokumenty