katalog produktów

Transkrypt

katalog produktów
KATALOG PRODUKTÓW
Innowacyjne rozwiązaniA
PRODUKTY KINGSPAN ENVIRONMENTAL
IDEALNE DLA
PRZEMYSŁU
TRANSPORTU I LOGISTYKI
ROLNICTWA
KINGSPAN ENVIRONMENTAL
KATALOG
PRODUKTÓW
Urządzenia do magazynowania
i dystrybucji oleju
FuelMaster®
5
FuelMaster® PREMIUM
9
XTrack
11
TruckMaster®
13
ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY
16
Urządzenia do przechowywania
I DYSTRYBUCJI AdBlue®
BlueMaster®
21
BlueMaster® LIGHT
25
TruckMaster® na AdBlue®
27
SlimLine
28
WYROBY WSPIERAJĄCE
OCHRONĘ ŚRODOWISKA
POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
31
POJEMNIKI NA SUBSTANCJE SYPKIE
34
PALETY WYCHWYTUJĄCE POD BECZKI
35
3
4
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
FuelMaster®
Urządzenie FuelMaster® przeznaczone jest m.in.
dla firm transportowych i kurierskich, firm budowlanych i obsługi budownictwa, producentów
rolnych, działów logistyki (prywatnych i wojskowych) oraz zakładów produkcyjnych, central dystrybucyjnych, magazynów.
Posiadanie przenośnego urządzenia na olej napę-
dowy FuelMaster® ogranicza koszty operacyjne
(mniej faktur za paliwo) oraz eliminuje koniecz-
NA S
ZC
Z
A
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
firm i osób prywatnych posiadających pojazdy
z silnikami wysokoprężnymi, np. samochody, maszyny budowlane, wózki widłowe, traktory itd.
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
FuelMaster® jest doskonałym rozwiązaniem dla
I
NA S
ZC
Z
Urządzenie FuelMaster® jest przeznaczone do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju
napędowego. Zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby było trwałe, niezawodne i nie
wymagało zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w trakcie eksploatacji.
ANCJ
R
A
W
G
10 LAT
A
PRZENOŚNE URZĄDZENIE DOZUJĄCE DO OLEJU NAPĘDOWEGO
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
ność tankowania na stacji paliw lub dowożenia
paliwa w kanistrach.
Dwupłaszczowa
konstrukcja w urządzeniu
FuelMaster® chroni przed przeciekaniem oraz
wydostawaniem się zapachu oleju na zewnątrz
zbiornika.
Certyfikat OFCERT, pozytywna opinia ppoż.
i IOŚ, zatwierdzenie typu UDT. Wyprodukowane zgodnie z wymogami certyfikatu jakości BS
EN ISO 9001:2008, nr FM 57348. Zbiorniki wewnętrzne FuelMaster® spełniają wymagania
normy EN13341:2005+A1 i są oznakowane znakiem CE.
5
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
KOD PRODUKTU
BFM01200DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1200 l
1,90 m
1,24 m
1,79 m
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
BFM02500DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2500 l
2,46 m
1,46 m
1,85 m
BFM03500DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
3500 l
2,85 m
2,20 m
1,96 m
KOD PRODUKTU
BFM04000DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
KOD PRODUKTU
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
4000 l
3,90 m
1,15 m
2,34 m
KOD PRODUKTU
BFM05000DG/*
5000 l
2,85 m
2,23 m
2,45 m
BFM09000DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
9000 l
3,28 m
2,45 m
2,95 m
* Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu: AF – licznik analogowy,
DF – licznik cyfrowy, MU – dystrybutor z wielodostępem (tylko 3500, 5000, 9000 litrów).
Wyposażenie standardowe
Pojemność
1200 l
2500 l
3500 l
4000 l
5000 l
9000 l
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 72 l/min.
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 56 l/min.
Przepływomierz cyfrowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem z funkcją kalibracji.
Zamykana na klucz obudowa, zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy*.
Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju - z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus)
ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.
Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym.
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 4 m
i kulowym zaworem odcinającym.
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m.
Zaczep do podwieszania zwiniętego przewodu dystrybucyjnego.
Zamykany właz dostępu 16” (w płaszczu zewnętrznym)**.
Króciec wlewowy 2” do napełniania urządzenia.
Linia napełniająca z eurozłączem 2”, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem
przed przepełnieniem (Spill-Stop).
Pokrywa rewizyjna o średnicy 4” (w zbiorniku wewnętrznym)***.
Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.
Przyłącze uziemienia.
Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne.
Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp.
Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego
danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia.
* Urządzenie o pojemności 5000 litrów wyposażone jest w dużą obudowę dystrybutora.
** Dla zbiornika 4000 litrów właz dostępu o wymiarach 75x115 cm.
*** W przypadku opcji 4000 litrów pokrywa rewizyjna o średnicy 8”.
6
Wyposażenie opcjonalne
Pompa o maksymalnej wydajności 100 l/min.
Przewód dystrybucyjny do 12 m.
Pompa zasilana napięciem 12 V lub 24 V.
Oświetlenie obudowy dystrybutora.
Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.
Różne opcje przepływomierzy (opis poniżej).
Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna.
Zwijadło z wężem i hamulcem.
Taśma grzewcza w zbiorniku wewnętrznym.
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego.
Gwarancja na zbiornik: 10 lat, na wyposażenie: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
OPCJE PRZEPŁYWOMIERZA
1 Wersja standardowa z licznikiem cyfrowym
4 Opcja z systemem wielodostępu XTrack,
Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).
Większa dokładność wskazania ilości wydanego paliwa
(przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%).
Opcjonalnie możliwe zainstalowanie wersji bez wy-
świetlacza, mającej wyjście sygnału do podłączenia
innych urządzeń i rozbudowy systemu.
który umożliwia:
Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczegól-
nych użytkowników lub pojazdów (wbudowana baza
danych do 1500 pozycji).
Identyfikację za pomocą kart RFID o unikalnych kodach.
Zdalną i natychmiastową aktualizację bazy użytkow-
2 Wersja z licznikiem analogowym
Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).
Wskazanie ilości wydanego paliwa (przy dopuszczal-
nym odchyleniu +/- 2%).
3 Opcja zabezpieczeń kodowych dla maks. 120
użytkowników
Wyposażenie:
Przepływomierz cyfrowy (bez legalizacji GUM � dopuszczalne odchylenie +/- 1%).
1
ników przez modem GPRS � zbiornik może stać w dowolnej lokalizacji.
Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/
pojazd, kierownik/pracownik itp.)
Kontrolę lokalizacji zbiornika � dzięki wbudowanemu
modułowi GPS.
Stały pomiar ilości paliwa i temperatury pozwalający
na wykrywanie nieuprawnionego poboru paliwa.
Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania.
2
3
Pompa (230 V) o wydajności maks. 72 l/min.
Mikroprocesorowy układ sterujący umożliwiający reje-
strację ilości wydanego paliwa dla każdego indywidualnego użytkownika, mającego własny kod PIN.
4
Wyposażenie opcjonalne:
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów rozchodu paliwa; dane
mogą być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka elektronicznego.
Elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników (alterna-
tywa dla kodów PIN).
7
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
TuffMaster � metalowa rama ochronna.
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
ROZDZIELNIA WEWNĘTRZNA DO URZĄDZEŃ O POJEMNOŚCIACH 3500, 5000, 9000 LITRÓW.
Bezpiecznik rożnicowo-prądowy 30 mA/25 A.
Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy 16 A.
Wyłącznik główny z kluczem zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem.
Przełącznik oświetlenia obudowy dystrybutora.
Cztery gniazda 230 V AC do zasilania pompy, odbiornika czujnika poziomu, lampy
i urządzenia zewnętrznego.
Puszka do podłączenia zasilania głównego.
TuffMaster � DODATKOWA RAMA ZABEZPIECZAJĄCA
Tam, gdzie występuje podwyższone ryzyko uszko-
dzeń mechanicznych, istnieje możliwość zastosowania urządzenia FuelMaster® w metalowym zbrojeniu
ochronnym.
MIEJSCE USTAWIENIA ZBIORNIKA
Na użyt­kow­ni­ku urządzenia spo­czy­wa obo­wią­zek prze­strze­ga­nia wy­mo­gów praw­nych do­ty­czą­cych in­sta­la­cji i eks­plo­ata­cji te­go wy­ro­bu, jak również
za­le­ceń lo­kal­nych służb ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej i ochro­ny śro­do­wi­ska.
min. 15 m
min. 5 m
min. 10 m
8
FuelMaster® PREMIUM
I
NA S
ZC
Z
A
NA S
ZC
Z
ANCJ
R
A
W
G
10 LAT
A
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
FuelMaster® PREMIUM eliminuje konieczność ciągłych dojazdów na stację paliw.
Innowacyjny system monitorowania, oparty na technologiach GPRS i GPS, pozwala na pełną
kontrolę stanu paliwa z dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu Internetu.
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
WEWNĄTRZZAKŁADOWE URZĄDZENIE DOZUJĄCE O POJEMNOŚCI OD 3500 DO 9000 LITRÓW,
umożliwiające pełną kontrolę ilości zatankowanego i wydawanego paliwa
ZALETY
Możliwość przesyłania i analizy danych dotyczących rozchodu paliwa.
Dostęp do danych on-line � aktualny stan paliwa w zbiorniku.
Inteligentne alerty wspomagające kontrolę niepożądanych zdarzeń.
PR
EM
Możliwość rozliczenia zużycia paliwa na auto i na kierowcę.
Ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych.
Obsługa serwisowa i poserwisowa zapewniana przez producenta.
IUM
!
Możliwość bezpiecznego łączenia zbiorników w baterie.
Ma zatwierdzenie typu UDT, deklarację producenta CE, certyfikat
OFCERT, pozytywną opinię ppoż. i IOŚ.
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
KOD PRODUKTU
BFM03500GY_PRE
BFM03500GY_PRE03
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
3500 l
2,85 m
2,20 m
1,96 m
KOD PRODUKTU
BFM05000GY_PRE
BFM05000GY_PRE03
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
5000 l
2,70 (2,85)* m
2,23 m
2,34 m
KOD PRODUKTU
BFM09000GY_PRE
BFM09000GY_PRE03
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
9000 l
3,28 m
2,45 m
2,95 m
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
* Wartość 2,85 dotyczy długości zbiorników z dużym dystrybutorem,
wyposażonych w opcjonalne zwijadło automatyczne lub pompę o większej wydajności.
9
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
Wyposażenie standardowe
Bezpieczny dwupłaszczowy zbiornik z polietylenu przeznaczony do magazynowania oleju napędowego.
Zabezpieczony kłódką 16” właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym, chroniący zawartość zbiornika przed kradzieżą.
4” właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym.
Odpowietrzenie zbiornika wewnętrznego.
Ultradźwiękowy czujnik poziomu (10-stopniowa skala), zintegrowany z czujnikiem przecieku, umożliwiający wygodne monitorowanie zbiornika przy użyciu bezprzewodowego odbiornika umieszczonego w gniazdku 230 V (maks.
odległość od zbiornika wynosi 200 m).
2” linia napełniająca wyposażona w eurozłącze oraz mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem (Spill-Stop).
Zamykany na klucz dystrybutor chroniący zawartość zbiornika i osprzęt przed
dostępem osób niepowołanych.
Czujnik maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika wraz z wtyczką umożliwiającą podłączenie urządzenia zabezpieczającego, w które wyposażony jest
samochód cysterna.
Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o wydajności maks. 72 l/min,
przystosowana do pracy ciągłej.
Wymienny filtr paliwa wyposażony w separator wody o pojemności 260 ml
i usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 30 μm.
Precyzyjny elektroniczny przepływomierz o dokładności ± 0,5% (po uprzednim skalibrowaniu), zasilany dwiema bateriami 1,5 V.
Elastyczny przewód dystrybucyjny (6 m), wyposażony w automatyczny nalewak.
Oświetlenie akumulatorowe umożliwiające wygodne korzystanie z dystrybutora.
Przyłącze uziemienia.
TERMINAL XTRACK (DOT. ZBIORNIKÓW Z KOŃCÓWKĄ KODU: _PRE03), KTÓRY UMOŻLIWIA:
Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych użytkowników i pojazdów (dzięki wbudowanej bazie danych).
Lokalizację zbiornika za pomocą dołączonego modułu GPS, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą.
Identyfikację użytkowników/pojazdów za pomocą kart RFID.
Stały pomiar ilości paliwa w zbiorniku, co pozwala na wykrycie nieuprawnionego poboru paliwa.
Precyzyjne wskazanie aktualnego poziomu z sondą ciśnieniową i cyfrowy
wskaźnik przepływu.
Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/pojazd lub kierownik/pracownik).
Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania, co
pozwala na kontrolę zużycia paliwa.
Wyposażenie opcjonalne
Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o maksymalnej wydajności
100 l/min*.
Wąż dystrybucyjny o długości do 12 m.
Zwijadło automatyczne z blokadą i wężem.
Stalowa rama chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ogrzewanie zbiornika wewnętrznego sterowane termostatem,
chroniące zawartość zbiornika przed nadmiernym wychłodzeniem.
Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp.
Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego
danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia.
* W przypadku zbiornika o pojemności 5000 litrów wymagany jest duży dystrybutor.
10
Zdalne monitorowanie zbiornika / konfigurację terminala przez Internet (przy
użyciu dołączonego modemu GPRS, np. natychmiastowe zablokowanie dostępu użytkownikowi, który zgubił kartę).
Współpracę z systemem monitorowania XTrack GPS, pozwalającym na kompleksowe prowadzenie gospodarki paliwowej w firmie.
Generowanie raportów w postaci plików PDF i MS Excel, pozwalających na ewidencję rozchodu paliwa.
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
terminal dla zbiorników FuelMaster®
System XTrack pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej w przedsiębiorstwie. Dzięki opomiarowaniu wewnątrzzakładowych stacji paliwowych (zbiorników) lub cystern rozwożących
paliwo, np. po budowach, system zapewnia pełną kontrolę nad
wydawanym paliwem. Zastosowanie własnych przepływomierzy
paliwa umożliwia zainstalowanie systemu na dowolnym zbiorniku,
stacji czy cysternie służących do wydawania paliwa.
Zastosowanie systemu monitorowania XTrack GPS w pojazdach i maszy-
nach pozwala zweryfikować, czy całe wydane paliwo trafiło do zbiornika pojazdu i maszyny. XTrack GPS pozwala ponadto wykryć ewentualne
upuszczenia czy inne nadużycia związane z paliwem. Dzięki temu system
XTrack zapewnia kompleksową kontrolę gospodarki paliwowej od momentu tankowania do zbiornika stacji aż po wykorzystanie paliwa przez
pojazd czy maszynę.
Specyfikacja terminala
Rejestracja ilości wydanego paliwa dla każdego użytkownika lub pojazdu �
mikroprocesorowy układ sterujący.
Wbudowana baza danych do 1500 użytkowników i pojazdów.
Identyfikacja za pomocą kart RFID o unikalnych kodach.
Zdalna i natychmiastowa aktualizacja bazy użytkowników przez modem
GPRS � zbiornik może stać w dowolnej lokalizacji.
Dwustopniowa autoryzacja - logowanie (np. kierowca/pojazd, kierownik/
pracownik itp.) pozwala rozpocząć tankowanie.
Kontrola lokalizacji dzięki wbudowanemu modułowi GPS � zabezpieczenie
przed kradzieżą.
Pomiar ilości paliwa w zbiorniku � wykrywanie kradzieży, przecieków,
upuszczeń, podmian paliwa.
Terminal umożliwia wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczę-
ciem tankowania.
11
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
Podstawowe funkcje terminala
Identyfikacja użytkowników odbywa się przez unikalne karty RFID,
Komunikacja z oprogramowaniem zarządzającym przez moduł GPRS
które mogą być wykorzystywane przez szereg innych systemów (RCP,
systemów bramowych, dostępu do obiektów) i służyć do identyfikacji
kierowców w pojazdach wyposażonych w system XTrack.
(GSM) – zapewnia zdalne zarządzanie systemem nawet przy mobilnych stacjach paliw lub cysternach.
Dwustopniowa autoryzacja tankowania (np. kierownik/kierowca, po-
jazd/kierowca, kontrahent/pracownik itp.).
System ma wyjście przekaźnikowe, pozwalające na sterowanie pompą
paliwa. Tylko po autoryzacji możliwe jest załączenie pompy i rozpoczęcie wydawania paliwa.
Pełna i aktualna baza użytkowników znajduje się w pamięci urządze-
Pomiar poziomu paliwa w zbiorniku (sonda) – wykrywanie przecie-
nia � pozwala to zdalnie zablokować/aktywować kartę ze skutkiem
natychmiastowym (np. po zagubieniu karty) oraz przypisać użytkownikowi odpowiednie uprawnienia.
ków, kradzieży, upuszczeń i innych zdarzeń (np. podmiana paliwa na
gorsze jakościowo).
Oprogramowanie
Komunikacja między serwerem oprogramowania XTrack, a rejestra-
torami w pojazdach, maszynach i zbiornikach odbywa się za pomocą
pakietowej transmisji danych (GPRS). Administrator systemu może
modyfikować parametry i uprawnienia dla poszczególnych pracowników – określać przedziały czasu i dni tygodnia, w których mogą
pobierać paliwo, dzienne limity tankowań i inne parametry. System
pozwala sprawnie zarządzać wieloma zbiornikami – wizualizuje na
mapie stan napełnienia każdego z nich, by w razie konieczności dokonać zamówienia/dostawy. Pełna integracja z systemem monitoringu XTrack GPS pozwala rejestrować w jednym systemie wszystkie
zdarzenia związane z eksploatacją pojazdów i maszyn, czasami pracy
kierowców, wykonanymi zadaniami oraz gospodarką paliwową.
12
TruckMaster®
tankowania ciężkiego sprzętu w miejscu jego
wykorzystania (ciągników, samochodów ciężarowych, kombajnów itp.).
zgodne z wymogami Umowy Europejskiej (ADR),
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. TruckMaster® 430 l certyfikat numer 413/0/575, TruckMaster® 900 l certyfikat numer 448/0/1237.
TruckMaster® 200 l ze względu na małą pojemność nie podlega ograniczeniom wynikającym
z umowy ADR.
Urządzenie pozwala uniknąć przestojów sprzętu
podczas pracy spowodowanych koniecznością
dojazdu do stacji paliw.
NA S
ZC
Z
A
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
Urządzenia o pojemności 430 i 900 litrów są
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
TruckMaster® jest idealnym urządzeniem do
I
NA S
ZC
Z
Mobilne urządzenie na olej napędowy z układem dystrybucyjnym, umożliwiające dostarczenie i tankowanie paliwa w dowolnym miejscu.
ANCJ
R
A
W
G
5 LAT
A
MOBILNE URZĄDZENIE NA OLEJ NAPĘDOWY Z DYSTRYBUTOREM PALIWA
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
Wewnątrz urządzenia znajduje się przegroda
zapobiegająca nadmiernym ruchom paliwa podczas transportu. Przewóz paliwa w urządzeniu
bez takiej przegrody groziłby przewróceniem
zbiornika, a nawet pojazdu.
13
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
OTM00200DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
200 l
1,18 m
0,86 m
0,50 m
KOD PRODUKTU
OTM00430DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
430 l
1,18 m
0,86 m
0,91 m
OTM00900DG/*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
900 l
1,41 m
1,05 m
1,21 m
* Końcówka kodu jest uzależniona od specyfikacji produktu.
Urządzenia TruckMaster®
spełniają warunki zawarte
w Umowie (ADR) Europejskiej,
dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych.
Wyposażenie standardowe
Pojemność
Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku.
Wąż ssawny 1” z zaworem odcinającym i filtrem siatkowym.
Pompa 12 V o wydajności maks. 40 l/min.
6-metrowy kabel zasilający z uchwytem.
Przewód dystrybucyjny o długości 4 m.
Nalewak z automatycznym zaworem odcinającym i uchwytem.
Zamykany wlew.
Odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się paliwa podczas transportu.
Pokrywa zamykana na klucz*.
14
200 l
430 l
900 l
Wyposażenie opcjonalne
200 l
430 l
900 l
4 metalowe szekle do bezpiecznego podnoszenia.
Lampa akumulatorowa LED.
Pompa 24 V DC o wydajności maks. 43 l/min.
Pompa 24/12 V DC o wydajności maks. 70/35 l/min.
Pompy 12 V lub 24 V DC o wydajności maks. 85 l/min.
Pompa 230 V AC o wydajności maks. 56 l/min.
Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku.
Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy.
Nalewak manualny.
Dłuższy przewód dystrybucyjny (do 12 m).
Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp.
Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego
danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia.
* Wersja TruckMaster® 900l ma pokrywę z siłownikami
służącymi lepszemu komfortowi obsługi.
Gwarancja na szczelność zbiornika: 5 lat; na wyposażenie: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
Urządzenie TruckMaster® jest idealnym
rozwiązaniem w wielu dziedzinach gospodarki:
Transport
Łatwe tankowanie na stacji benzynowej.
Profilowane dno ułatwia załadunek.
Budownictwo
Rolnictwo
Wygodne tankowanie maszyn w dowolnym
Idealne do tankowania ciężkiego sprzętu
miejscu.
rolniczego.
Bezpieczny transport.
15
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
Pojemość
NA S
ZC
Z
NCJ
A
R
A
W
G
2–10 LAT
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
Zbiorniki marki Titan to bezpieczny i wygodny
Zbiorniki wykonane są z surowca ekologicznego,
sposób przechowywania oleju opałowego.
Dostępne są dwa typy zbiorników:
- jednopłaszczowe � stosowane wszędzie tam,
gdzie nie ma konieczności używania zbiorników
mających dwa płaszcze,
- dwupłaszczowe � dzięki specjalnej konstrukcji
(zbiornik w zbiorniku) produkt może być instalowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniać maksymalną ochronę środowiska.
co umożliwia stuprocentowy recykling zużytych
wyrobów i ponowne wykorzystanie surowca.
Przemyślana konstrukcja zbiorników umożliwia
łączenie ich w jednorzędowe baterie (maksymalnie do pięciu zbiorników), a tym samym zapewnianie większego zapasu oleju.
16
Mocna i sztywna konstrukcja zbiornika pozwala
uniknąć konieczności zastosowania dodatkowych metalowych wzmocnień. Wysokiej jakości
polietylen użyty do produkcji gwarantuje wysoką odporność zbiornika na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warunków atmosferycznych
(barwa zbiornika nie zmienia się pod wpływem
promieni słonecznych – stabilizowany UV).
Zbiorniki przeznaczone są zarówno do instalacji
w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, w zależności od dostępnego
miejsca.
NA S
ZC
Z
A
SYSTEM BEZPIECZNEGO SKŁADOWANIA OLEJU OPAŁOWEGO
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
A
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY
I
Dostępne pojemności i wymiary zbiorników jednopłaszczowych
OHP00200DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
200 l
0,54 m
0,54 m
1,01 m
KOD PRODUKTU
OHP01800DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1800 l
2,15 m
1,14 m
1,15 m
KOD PRODUKTU
OHP00600DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
600 l
1,25 m
0,73 m
1,04 m
KOD PRODUKTU
OVP02500DG
Pojemność 2500 l
Średnica 1,65 m
Wysokość 1,50 m
KOD PRODUKTU
ORP01000DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1000 l
1,95 m
0,62 m
1,23 m
KOD PRODUKTU
OHP02500DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2500 l
2,28 m
1,28 m
1,34 m
KOD PRODUKTU
OHP01200DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1200 l
1,70 m
1,07 m
1,15 m
KOD PRODUKTU
OVP03500DG
Pojemność 3500 l
Średnica 1,90 m
Wysokość 1,80 m
KOD PRODUKTU
OVP01300DG
Pojemność 1300 l
Średnica 1,20 m
Wysokość 1,40 m
KOD PRODUKTU
OVP05000DG
Pojemność 5000 l
Średnica 2,01 m
Wysokość 2,30 m
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
ORP01500DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1500 l
2,10 m
0,75 m
1,40 m
KOD PRODUKTU
OVP09000DG
Pojemność 9000 l
Średnica 2,30 m
Wysokość 2,85 m
Gwarancja – na szczelność zbiorników jednopłaszczowych: 2 lata, wyposażenie zbiorników: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
17
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
Dostępne pojemności i wymiary zbiorników Dwupłaszczowych
KOD PRODUKTU
BHP00200DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
200 l
0,76 m
0,76 m
1,25 m
KOD PRODUKTU
BHP00600DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
600 l
1,44 m
0,85 m
1,25 m
KOD PRODUKTU
BHP01200DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1200 l
1,90 m
1,24 m
1,37 m
KOD PRODUKTU
BHP02500DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2500 l
2,46 m
1,46 m
1,52 m
KOD PRODUKTU
BVP03500DG
Pojemność 3500 l
Średnica 2,20 m
Wysokość 1,93 m
KOD PRODUKTU
BSP04000DG
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
4000 l
3,17 m
1,15 m
2,34 m
Gwarancja – na szczelność zbiorników dwupłaszczowych: 10 lat, wyposażenie zbiorników: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
KOD PRODUKTU
BVP05000DG
Pojemność 5000 l
Średnica 2,23 m
Wysokość 2,34 m
KOD PRODUKTU
BVP09000DG
Pojemność 9000 l
Średnica 2,45 m
Wysokość 2,95 m
Zewnętrzna linia napełniająca 2” z przyłączem na poziomie roboczym
(dla zbiorników po pojemnościach 5000 i 9000 l).
18
wyposażenie Zbiorników
dwupłaszczowych
Standardowe
Standardowe
Właz rewizyjny 4”.
Właz rewizyjny 16” (tylko w zbiornikach o pojemnościach 3500, 5000,
9000 litrów).
Dostęp do włazu rewizyjnego w zbiorniku wewnętrznym po demontażu
zbiornika (tylko w zbiornikach o pojemnościach 3500, 5000, 9000 litrów).
Właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym.
Króciec wlewowy gwintowany zewnętrznie 2”.
Właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możliwością zamknięcia.
Dwa króćce gwintowane wewnętrznie 2” do zainstalowania np. czujnika
poziomu i układu poboru.
Króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym.
Króciec gwintowany wewnętrznie 2” z zainstalowanym odpowietrznikiem.
Bezprzewodowy wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem
przecieku.
Wersja zbiorników do instalowania wewnątrz budynków � trzy króćce
gwintowane wewnętrznie 2” przechodzące przez dwa płaszcze do zainstalowania układów: poboru, napełnienia i odpowietrzenia.
opcjonalne
Układ poboru oleju ze zintegrowaną sondą czujnika maksymalnego poziomu.
SpillStop � zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika.
Czujnik poziomu z bezprzewodowym odbiornikiem.
Zewnętrzna linia napełniająca 2” z przyłączem na poziomie roboczym
(w zbiornikach o pojemnościach 5000 i 9000 l).
Wersja zbiorników do instalowania na zewnątrz budynków: króciec gwintowany wewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (do zainstalowania
układu poboru) lub odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym.
opcjonalne
Układ poboru oleju ze zintegrowanym czujnikiem maksymalnego poziomu
(zabezpieczenie przed przelaniem).
SpillStop � zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika.
Zewnętrzna linia napełniająca 2” z przyłączem na poziomie roboczym
(w zbiornikach o pojemnościach 5000 i 9000 l).
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego.
Taśma grzewcza w zbiorniku wewnętrznym sterowana termostatem.
Czujnik poziomu
i przecieku
WatchmanSonic Plus.
Taśma grzewcza
z termostatem.
SpillStop � zabezpie-
Układ poboru.
czenie przed przepełnieniem zbiornika.
19
Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju
wyposażenie Zbiorników
jednopłaszczowych
20
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
BlueMaster®
wać za pomocą wózka widłowego. Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie roboczym znacznie ułatwia napełnianie
zbiornika*.
A
NA S
ZC
Z
Zbiorniki BlueMaster® można łatwo transporto-
nika oraz zastosowanie systemu wykrywania
przecieków, wskaźnika napełnienia, a także zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji
na zewnątrz.
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
Dwupłaszczowa, wzmocniona konstrukcja zbior-
NA S
ZC
Z
Typoszereg BlueMaster® to kompleksowa oferta dwupłaszczowych zbiorników do magazynowania i dystrybucji AdBlue®. Ich wykorzystanie eliminuje konieczność tankowania na stacji
paliw lub dowożenia AdBlue® w pojemnikach.
I
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
ANCJ
R
A
W
G
10 LAT
A
URZĄDZENIA DO PRZECHOWYWANIA AdBlue®
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
Produkt otrzymał certyfikat zgodności DIBT i zo Bogate wyposażenie standardowe zapewnia ła-
twą i bezpieczną obsługę, a przy tym nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.
stał wyprodukowany zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001:2008.
* Istnieje możliwość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. możliwość zamontowania
układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i wartość zatankowanego AdBlue®.
21
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
ZALETY
Zastosowanie najwyższej jakości polietylenu odpornego na UV i eks-
Eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia
tremalne temperatury zapewnia długoletnią eksploatację.
AdBlue® w pojemnikach.
Zbiorniki BlueMaster® można łatwo transportować za pomocą wóz-
Dobra izolacja termiczna oraz automatyczne systemy grzewczo-
ka widłowego.
-wentylacyjne umożliwiają przechowywanie środka AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur.
Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie ro-
boczym znacznie ułatwia napełnianie zbiornika*.
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika, a także zastosowanie syste-
mu wykrywania przecieków oraz wskaźnika napełnienia i zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz zbiornika.
Istnieje możliwość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. zamon-
towania układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i wartość zatankowanego AdBlue®.
Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dostępem osób nie-
* Opcja dostępna w zbiornikach od 3500 l.
powołanych, a także uszkodzeniami mechanicznymi.
Bogate wyposażenie standardowe zapewnia łatwą, bezpieczną obsłu-
gę, a przy tym nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.
8
7
9
10
5
6
4
13
11
12
14
15
16
17
18
20
19
21
3
2
22
1
23
26
24
25
27
28
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Filtr siatkowy z zaworem przeciwzwrotnym.
Przewód ssący.
Uchwyt do podnoszenia zbiornika*.
Wentylacja zbiornika.
Ogrzewanie zbiornika.
Wentylacja zbiornika wewnętrznego.
Pokrywa rewizyjna 4” zbiornika wewnętrznego.
Ciśnieniowa sonda poziomu.
Króciec do zalewania linii ssącej.
Właz rewizyjny 16” zbiornika zewnętrznego.
Właz rewizyjny 16” zbiornika wewnętrznego.
Zbiornik wewnętrzny.
Przyłącze linii napełniającej na zbiorniku.
Zbiornik zewnętrzny.
Linia ssąca.
Obudowa dystrybutora.
Linia napełniająca 2”.
Panel kontrolno - sterujący.
Oświetlenie obudowy dystrybutora.
Zawór kulowy odcinający linię ssącą.
Pompa z przepływomierzem.
Przewód dystrybucyjny.
Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy.
Automatyczny nalewak.
Suchozłącze linii napełniającej.
Zamek obudowy dystrybucyjnej.
Ogrzewanie obudowy dystrybutora.
Sonda czujnika przecieku.
* Zbiornik można podnosić po jego całkowitym opróżnieniu.
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
BBMB1200*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1200 l
1,90 m
1,24 m
1,79 m
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
BBMB2500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2500 l
2,46 m
1,46 m
1,85 m
BBMB3500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
3500 l
2,85 m
2,20 m
1,96 m
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
BBMB4000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
KOD PRODUKTU
BBMB5000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
4000 l
3,90 m
1,15 m
2,34 m
5000 l
2,85 m
2,23 m
2,34 m
BBMB9000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
9000 l
3,28 m
2,48 m
2,95 m
* Ciąg dalszy kodu jest zależny od specyfikacji zbiornika.
Gwarancja na szczelność urządzenia: 10 lat, na wyposażenie: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
Wyposażenie standardowe
Pojemność
1200 l
2500 l
3500 l
4000 l
5000 l
9000 l
Panel kontrolno-sterujący (wyjście sygnału 4-20 mA do podłączenia telemetrii).
Ciśnieniowy wskaźnik poziomu (wyjście sygnału 4-20 mA do podłączenia telemetrii).
Alarm maks. poziomu i przecieku między płaszczami zbiornika > 90 dB.
Wskaźnik przecieku między płaszczami zbiornika.
System grzewczy dla zbiornika i dla obudowy dystrybutora � dmuchawy gorącego powietrza.
Wentylator wyciągowy.
Linia napełniająca � przewód 2” ze stali nierdzewnej z suchozłączem.
Linia zasysająca � przewód 1” ze stali nierdzewnej z filtrem i zaworem przeciwzwrotnym.
Automatyczny nalewak z wyłącznikiem pompy w uchwycie.
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym odłożeniem nalewaka.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.
Zabezpieczenia prądowe wszystkich komponentów.
Oświetlenie wnętrza obudowy dystrybutora.
23
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
KOD PRODUKTU
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
Opcje zestawów pompowych
I zestaw pompowy
� do użytku wewnętrznego, dostępny dla wszystkich pojemności:
pompa Suzzara Blue, zasilanie AC 230 V/50 Hz z termiczną ochroną silnika,
moc pompy 370 W,
maks. ciśnienie tłoczenia 5 barów,
maks. wysokość podnoszenia 2 m,
przepływomierz Turbinox o dokładności +/- 1%,
przewód dystrybucyjny 4 m,
automatyczny nalewak ze stali nierdzewnej z uchwytem wyposażonym w wyłącznik pompy.
II zestaw pompowy
� legalizowany (możliwość sprzedaży AdBlue®), dostępny tylko dla pojemności
4000, 5000 oraz 9000 litrów:
spełnia wymogi dyrektywy MID (dyrektywa EU nr 2004/22/WE),
estetyczna zabudowa ze stali nierdzewnej,
podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący aktualną i całkowitą ilość przetankowanego AdBlue® w litrach, cenę jednostkową, całkowitą i walutę,
zwijadło z przewodem dystrybucyjnym 6 m,
automatyczny nalewak dystrybucyjny z wyłącznikiem pompy w uchwycie,
jednofazowy silnik indukcyjny: 230 V, 50 Hz, 0,75 kW, IP 55 z ogranicznikiem
czasu biegu (fabrycznie ustawiony na 6 min) i ochroną termiczną,
wydajność maksymalna około 30 l/min,
przyłącze do transmisji danych do zewnętrznych systemów kasowo - rozliczeniowych.
Wyposażenie opcjonalne dla poszczególnych zestawów pompowych
dla zestawu pomp. 1
dla zestawu pomp. 2
Zwijadło przewodu dystrybucyjnego z hamulcem lub bez hamulca.
Mikroprocesorowy układ kontroli dostępu umożliwiający rejestrację ilości wydanego paliwa każdemu z maks.
120 użytkowników. Każdy użytkownik ma indywidualny kod PIN.
Dodatkowo, na życzenie klienta:
- oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów rozchodu AdBlue®,
- dane mogą być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka elektronicznego,
- elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników (alternatywa dla kodów PIN)*.
Automatyczny nalewak dystrybucyjny firmy Elaflex z magnetycznym zaworem odcinającym.
Wolno stojący dystrybutor przystosowany także do zamocowania na ścianie (w oddaleniu od zbiornika)*.
Izolacja zbiornika wewnętrznego spienioną pianką poliuretanową.
Kabel grzewczy i izolacja zbiornika.
Telemetria � system zdalnego przesyłania informacji o poziomie AdBlue® w zbiorniku.
System wielodostępu XTrack.
Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp.
Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego
danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia.
*Urządzenie dostępne tylko w zbiornikach o pojemności 3500, 4000, 5000, 9000 litrów.
24
Wyposażenie zbiorników
jednopłaszczowych
Prosta budowa i niezawodność.
Zbiorniki jednopłaszczowe białe, półprzezroczyste.
Łatwość serwisowania.
Właz rewizyjny 8”.
Układ dystrybucyjny oparty na sprawdzonych
pompach zatapialnych.
Właz rewizyjny 16” (od pojemności 3500 l).
Różnorodność kształtów i objętości aż do 9000 l.
Wlew 2” (u góry zbiornika).
Poziom cieczy w zbiornikach widoczny dzięki
jednopłaszczowej konstrukcji.
Uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z pompy zatapialnej 230 V
(przełącznik ON/OFF), manualnego nalewaka, 6 m przewodu dystrybucyjnego.
Wentylacja.
Niska cena.
Wyposażenie zbiorników
dwupłaszczowych
Różnorodność dostępnych opcji.
Zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik zewnętrzny niebieski).
Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.
NA S
ZC
Z
A
NA S
ZC
Z
NCJI
A
R
A
W
LAT G
Właz rewizyjny 8” lub 16” (16’’ od pojemności 3500 l).
A
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
2–10
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE ZBIORNIKÓW
Pojemność zbiornika [ l ]
Wentylacja.
Wlew 2” (u góry zbiornika).
Uproszczony układ dystrybucyjny zbudowany z pompy zatapialnej 230 V
(przełącznik ON/OFF), manualnego nalewaka, 6 m przewodu dystrybucyjnego.
Wskaźnik poziomu cieczy. Pływakowy dla zbiorników o pojemności 1300
i 2500 l, pneumatyczny dla pojemności od 3500 l.
ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE
ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE
1000 1300 1500 2500 3500 5000 9000
1200 2500 3500 5000 9000
Przyłącze do napełniania u góry zbiornika z suchozłączem 2”.
Linia napełniająca od góry zbiornika do poziomu roboczego z suchozłączem 2”.
Przepływomierz cyfrowy przy nalewaku.
Automatyczny nalewak.
Zegarowy wskaźnik poziomu.
Automatyczne ogrzewanie zbiornika (ogrzewanie nadmuchowe).
Wentylator wyciągowy.
Elektroniczny czujnik maksymalnego poziomu.
Elektroniczny czujnik przecieku między płaszczami.
Elektroniczny wskaźnik poziomu z sondą ciśnieniową.
Zwijadło przewodu dystrybucyjnego 6 m.
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego.
Elektryczna taśma grzewcza i izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego.
25
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
BlueMaster®
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
Dostępne pojemności i wymiary
ZBIORNIKI JEDNOPŁASZCZOWE
KOD PRODUKTU
OBLB1000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1000 l
1,95 m
0,62 m
1,23 m
KOD PRODUKTU
OBLB1300*
Pojemność 1300 l
Średnica 1,20 m
Wysokość 1,40 m
KOD PRODUKTU
OBLB1500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1500 l
2,10 m
0,75 m
1,40 m
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
OBLB2500*
Pojemność 2500 l
Średnica 1,65 m
Wysokość 1,50 m
OBLB3500*
Pojemność 3500 l
Średnica 1,90 m
Wysokość 1,80 m
KOD PRODUKTU
OBLB5000*
Pojemność 5000 l
Średnica 2,01 m
Wysokość 2,30 m
ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE
KOD PRODUKTU
OBLB9000*
Pojemność 9000 l
Średnica 2,30 m
Wysokość 2,85 m
KOD PRODUKTU
BBLB1200*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1200 l
1,90 m
1,24 m
1,79 m
KOD PRODUKTU
BBLB2500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2500 l
2,46 m
1,46 m
1,85 m
KOD PRODUKTU
BBLB3500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
3500 l
2,85 m
2,20 m
1,96 m
KOD PRODUKTU
BBML4000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
4000 l
3,90 m
1,15 m
2,34 m
KOD PRODUKTU
BBLB5000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
5000 l
2,85 m
2,23 m
2,34 m
* Ciąg dalszy kodu jest zależny od specyfikacji zbiornika.
Gwarancja: na szczelność zbiornika jednopłaszczowego � 2 lata; zbiorników dwupłaszczowych � 10 lat; wyposażenie zbiorników � 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
KOD PRODUKTU
BBLB9000*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
26
9000 l
3,28 m
2,48 m
2,95 m
TruckMaster® na AdBlue®
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Półprzezroczysty zbiornik z PE ze zintegrowaną przegrodą ograniczającą
falowanie transportowanej cieczy.
Zamykana na klucz pokrywa chroniąca wyposażenie urządzenia i zawartość zbiornika przed dostępem osób niepowołanych.
Sprężyny gazowe ułatwiające podnoszenie pokrywy (dot. wyłącznie
TruckMaster® na AdBlue® (o poj. nominalnej 900 l).
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
NA S
ZC
Z
A
Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 4 m, wyposażony w automatyczny nalewak chroniący przed przelaniem zbiornika w pojeździe podczas
tankowania.
I
NA S
ZC
Z
Samozasysająca pompa na prąd stały 12 V DC.
A
NCJ
A
R
A
W
5 LAT G
Przewód ssący z filtrem siatkowym gwarantującym czystość tankowanej cieczy.
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
Automatyczny zawór odpowietrzający chroniący przed nadmiernym
wzrostem ciśnienia w zbiorniku i powstaniem podciśnienia podczas tankowania.
Gwintowany króciec wlewowy.
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
Wyposażenie opcjonalne
Samozasysająca pompa na prąd stały 24 V DC.
Samozasysająca pompa na prąd przemienny 230 V AC.
Cyfrowy przepływomierz przy nalewaku pozwalający monitorować ilość tankowanej cieczy.
Akumulatorowe oświetlenie LED umożliwiające wygodne korzystanie
z urządzenia.
Szekle ułatwiające podnoszenie urządzenia.
Nalewak ręczny.
KOD PRODUKTU
OTM00200WH
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
200 l
1,18 m
0,86 m
0,50 m
KOD PRODUKTU
OTM00430WH
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
430 l
1,18 m
0,86 m
0,91 m
KOD PRODUKTU
OTM00900WH
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
900 l
1,41 m
1,05 m
1,21 m
* Końcówka kodu może się różnić w zależności od wyposażenia.
Gwarancja na szczelność urządzenia: 5 lat, na wyposażenie: 2 lata.
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
27
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
MOBILNE URZĄDZENIE DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI AdBlue®
NA S
ZC
Z
A
Estetyczna zwarta konstrukcja umożliwia ustawienie zbiornika na ograniczonej przestrzeni.
Ć ZBIORN
NOŚ
IK
EL
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
ANCJ
R
A
W
G
5 LAT
I
NA S
ZC
Z
KOMPLETNE SYSTEMY DO MAGAZYNOWANIA
ORAZ DYSTRYBUCJI AdBlue®
Ć ZBIOR
NI
NOŚ
K
EL
A
SlimLine
Bogate wyposażenie standardowe ułatwia obsługę i eksploatację urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Dzięki zastosowaniu systemu sterowanego mikrokontrolerem
kontener jest łatwy w obsłudze i eksploatacji oraz nie wymaga
złożonych działań konserwacyjnych.
Konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne � polietylenowy zbiornik umieszczony we wzmocnionym
kontenerze.
Podnoszony dach ułatwia przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych.
Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dostępem
osób niepowołanych i przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych.
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przecieku, wskaźnika napełnienia i zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie
się magazynowanej substancji na zewnątrz.
Produkt ma ramę podłogową, która ułatwia jego transport
wózkiem widłowym.
Linia napełniająca z suchozłączem znajduje się na poziomie
roboczym, co znacznie ułatwia napełnianie urządzenia.
Dobra izolacja termiczna oraz system grzewczo-wentylacyjny
umożliwiają przechowywanie AdBlue® w odpowiednim zakresie temperatur.
Istnieje możliwość zamontowania układu dystrybucyjnego
oddzielnie.
Gwarantowany serwis produktu u klienta.
SlimLine z dystrybutorem
legalizowanym Flacko.
28
Urządzenie wielodostępowe
MC BOX.
Dostępne pojemności i wymiary
POJEMNOŚĆ
UŻYTKOWA** [ l ]
POJEMNOŚĆ
PRZELEWOWA*** [ l ]
WYSOKOŚĆ [m]
SZEROKOŚĆ [m]
DŁUGOŚĆ [m]
SLB01333/*
1290
1290
2,40
1,20
2,02
SLB02666/*
2480
2580
2,40
1,20
3,02
SLB03999/*
3670
3870
2,40
1,20
4,03
SLB05332/*
4860
5160
2,40
1,20
5,03
POJEMNOŚĆ
UŻYTKOWA** [ l ]
POJEMNOŚĆ
PRZELEWOWA*** [ l ]
WYSOKOŚĆ [m]
SZEROKOŚĆ [m]
DŁUGOŚĆ [m]
2330
2330
2,40
1,53
2,35
KOD PRODUKTU
SLB02500/*
SLB05000/*
4460
4660
2,40
1,53
3,72
SLB07500/*
6590
6990
2,40
1,53
5,07
SLB10000/*
8720
9320
2,40
1,53
6,42
SLB15000/*
12980
13980
2,40
1,53
9,26
Wyposażenie standardowe
Panel sterujący - kontroluje funkcjonowanie układu dystrybucyjnego, wyposażonego w czujnik poziomu, przecieku, ogrzewanie, zabezpieczenie
przed suchobiegiem, alarm maksymalnego poziomu itp.
Zespół dystrybutora o wydajności maks. 30 l/min dostępny w dwóch
opcjach:
- legalizowanej (MID), z podświetlanym wyświetlaczem LCD, pokazujący
aktualną oraz całkowitą ilość i wartość zatankowanego AdBlue®, z możliwością połączenia dystrybutora z systemem kasowo-rozliczeniowym (tylko dla wersji legalizowanej),
- nielegalizowanej � pokazującej bieżącą ilość przetankowanego AdBlue®.
Pompa zasilana napięciem 230 V AC.
Wskaźnik aktualnego poziomu.
Automatyczny nalewak.
Przewód dystrybucyjny o długości 6 m ze zwijadłem.
Czujnik przecieku.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.
Sygnalizacja maksymalnego poziomu.
Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
KOD PRODUKTU
Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp.
Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego
danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia.
* Końcówka kodu może się różnić w zależności od wyposażenia.
Gwarancja na kontener i zbiornik wewnętrzny: 5 lat.
Gwarancja na wyposażenie: 2 lata na czujniki, skrzynkę sterującą TMS oraz nielegalizowany układ dystrybucji.
Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
** Pojemność użytkowa oznacza przybliżoną ilość cieczy, którą można wypompować z pełnego zbiornika.
*** Pojemność przelewowa to przybliżona maksymalna ilość cieczy,
którą można napełnić zbiornik przy pierwszym tankowaniu.
Wyposażenie opcjonalne
Telemetria GSM � zdalne wysyłanie danych dotyczących aktualnego poziomu AdBlue® w zbiorniku, ilości wydawanego AdBlue®; oprogramowanie umożliwia analizę danych, takich jak data tankowania, rodzaj auta,
ilość pobranego AdBlue® itp.
Możliwość umieszczenia dowolnych naklejek na ścianach kontenera.
Automatyczny nalewak z zabezpieczeniem magnetycznym.
Izolacja temiczna zbiornika wewnętrznego.
Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego i taśma grzewcza.
Dodatkowe ogrzewanie 950 W (dmuchawa).
2” linia napełniająca z suchozłączem.
Urządzenie wielodostępowe MC BOX � w wersji z nielegalizowanym dystrybutorem (obsługa do 120 użytkowników). XTrack dla wersji nielegaliz.
Automatyczny system ogrzewania i wentylacji zapewniający utrzymanie
temperatury cieczy w wymaganym zakresie.
Możliwość umieszczenia drzwi do części technicznej z różnych stron
(na długim boku kontenera, z prawej lub lewej strony).
29
30
Wyroby wspierające ochronę środowiska
polietylen i nowoczesna technologia formowania obrotowego stosowana do ich wytwarzania
sprawiają, że pojemniki są wyjątkowo odporne na
uszkodzenia mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne (nie zmieniają barwy pod wpływem
promieni słonecznych � są stabilizowane UV).
Ł
NA
P
POJEMNI
KA
ZCZ
AS
Mocna i sztywna konstrukcja, wysokiej jakości
ANCJ
R
A
W
G
5 LAT
I
NA
PŁ
Pojemniki przeznaczone są do segregacji odpadów komunalnych, tj. szkła białego, kolorowego,
plastiku i papieru.
POJEMN
IKA
ZCZ
AS
Wyroby wspierające ochronę środowiska
POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
miejscach użyteczności publicznej, w których segregacja odpadów jest czynnością powszechną.
Dwuczęściowa konstrukcja klapy znajdującej się
na spodzie pojemnika umożliwia jego bezproblemowe opróżnianie za pomocą dwuhakowego
mechanizmu dźwigowego (HDS).
Dzięki oryginalnej konstrukcji i nowoczesnemu
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mają
wzornictwu pojemniki mają estetyczny wygląd,
pozwalający na ustawienie ich w miejscach
eksponowanych, np. na terenie osiedli mieszkaniowych, na parkingach, w parkach i w innych
atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
i pozytywną opinię Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa.
31
Wyroby wspierające ochronę środowiska
Dostępne pojemności i wymiary
IgloLeader
MiniLeader
EuroLeader
SuperLeader
Can Collector
Tidytop
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
RIL01500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1,5 m3
1,45 m
1,45 m
1,47 m
RML01500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1,5 m3
1,60 m
1,20 m
1,44 m
REL02500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
2,5 m3
1,83 m
1,20 m
1,67 m
RSL03500*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
3,5 m3
2,25 m
1,42 m
1,94 m
RCC00150*
Pojemność
Wysokość
Średnica
Otwór
wrzutowy
150 l
0,88 m
0,55/0,41 m
0,12 m
RTT00205*
Pojemność
Wysokość
Średnica
Otwór
wrzutowy
205 l
1,20 m
0,68/0,80 m
0,18/
0,37x0,15 m
W przypadku systemu HDS całkowita wysokość + hak 18 cm; w przypadku systemu KINSHOFER® całkowita wysokość + 20 cm.
* Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu (BU � niebieski, GN � zielony, RE � czerwony, SW � biały, YE � żółty).
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mają 5-letnią gwarancję na części wykonane z polietylenu oraz 2-letnią na wyposażenie metalowe.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
Różne opcje
wyposażenia
Dodatkowa grafika na pojemnikach,
przedstawiająca np. logo gminy, firmy zajmującej się selektywną zbiórką odpadów itp.
32
W pojemnikach typu MiniLeader
i EuroLeader istnieje możliwość
umieszczenia kieszeni na zużyte baterie.
Możliwość zamontowania zamka �
dodatkowego zabezpieczenia przed
niepożądanym otwieraniem klap
dolnych.
IgloLeader
OSŁONY NA BECZKI Tidytop
IgloLeader, jak i pozostałe pojemniki marki Titan, można opróżniać
za pomocą dwuhakowego mechanizmu dźwigowego (HDS) lub systemu KINSHOFER®. Duża pojemność i małe gabaryty sprawiają, że
produkty można umieścić w miejscach, w których nie zmieściłyby się
tradycyjne pojemniki. Pojemniki IgloLeader mają 1 otwór wrzutowy
i 1 grafikę.
MiniLeader, EuroLeader i SuperLeader
To najlepszy sposób, by zmienić standardową 205-litrową beczkę
metalową w estetyczny pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów,
np. aluminiowych puszek, plastikowych butelek, papieru, jak i typowych odpadów gospodarczych. Idealnie nadaje się też do zbiórki
zużytych filtrów samochodowych.
POJEMNIKI Can Collector
Poręczne pojemniki do minizbiórki odpadów.
Idealne do szkół, przedszkoli oraz innych miejsc użyteczności pu-
Pojemniki o podstawie prostokątnej. Mają dwudzielną klapę zainsta-
lowaną od spodu pojemnika, która zabezpiecza przed niepożądanym
opróżnianiem przez osoby trzecie.
blicznej, w których selektywna zbiórka jest prowadzona wewnątrz
budynku.
Stabilny kształt pojemnika utrudnia jego przewrócenie. Otwory
wrzutowe dostosowane są do różnego typu i wielkości odpadów,
w tym również do dużych butelek (pojemność do 5 litrów).
Pojemniki MiniLeader mają 2 otwory wrzutowe i 2 grafiki, natomiast
pojemniki typu EuroLeader i SuperLeader � 4 otwory wrzutowe i 4
grafiki.
Możliwość zamontowania zaczepów talerzowych, przystosowanych
do współpracy z mechanizmem systemu KINSHOFER®.
Możliwość wykonania pojemników dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych � z nisko
umieszczonym otworem wrzutowym.
Możliwość zamontowania mechanizmu zgniatającego butelki plastikowe PET (pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych).
Możliwość dopasowania odpowiedniej wielkości otworów wrzutowych, np. do segregacji kartonów (wielkość otworu wrzutowego
19 x 102 cm � pojemniki Euro i SuperLeader).
33
Wyroby wspierające ochronę środowiska
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,5 m3.
NA
P
Ł
NCJ
A
R
A
W
LAT G
POJEMNI
KA
ZCZ
AS
5
Pojemniki przeznaczone są do składowania m.in piasku i soli oraz sorbentu w miejscach ruchu pieszych, na terenie przystanków komunikacji miejskiej, stacjach kolejowych, benzynowych itp.
I
NA
PŁ
Wyroby wspierające ochronę środowiska
POJEMNIKI NA SUBSTANCJE SYPKIE
POJEMN
IKA
ZCZ
AS
Możliwość zamontowania
zamka w pokrywie
� opcja od pojemności 150 l.
ustawić aż do następnego sezonu w stosach
zajmujących niewielką powierzchnię.
Estetyka � oryginalna konstrukcja i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że pojemniki można
umieścić prawie w każdym miejscu ruchu pieszych.
Bezpieczeństwo i higiena � pojemniki wykonane
Trwałość � mocna i sztywna konstrukcja, wyso-
z ekologicznych materiałów, posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
kiej jakości polietylen i nowoczesna technologia
sprawiają, że pojemniki są wyjątkowo odporne
na uszkodzenia mechaniczne i na zmienne warunki atmosferyczne (nie zmieniają barwy pod
wpływem promieni słonecznych � są stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają
żadnych elementów metalowych.
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY
Kolorystyka � pojemniki dostępne standardowo
w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim.
Ekonomiczność � łatwy transport i magazyno-
wanie; pojemniki są przystosowane do transportu na wózkach widłowych. Po zakończeniu okresu zimowego i ich opróżnieniu pojemniki można
34
KOD PRODUKTU
SGB00050*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
50 kg
0,59 m
0,57 m
0,50 m
KOD PRODUKTU
SGB00100*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
100 kg
0,72 m
0,69 m
0,60 m
KOD PRODUKTU
SGB00150*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
150 kg
0,86 m
0,75 m
0,81 m
KOD PRODUKTU
SGB00300*
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
300 kg
1,09 m
0,95 m
1,01 m
* Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu (BU � niebieski, GN � zielony, RE � czerwony, YE � żółty).
Wszystkie pojemniki na piasek i sól mają 5-letnią gwarancję.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
PALETY WYCHWYTUJĄCE POD BECZKI
Oszczędność � koszt zapobiegania wyciekom jest niewielki w porównaniu z kosztami usuwania skażenia terenu oraz ewentualnych kar za
zanieczyszczenie środowiska.
Dzięki tym zaletom mogą być bezproblemowo eksploatowane przez
wiele lat.
Odporność chemiczna � wysokiej jakości surowiec, używany do pro-
Trwałość � palety wykonane są z polietylenu, nigdy nie korodują, nie
ulegają procesom gnicia. Są wysoce odporne na promieniowanie słoneczne, zmienne warunki atmosferyczne i uderzenia mechaniczne.
dukcji palet i podłóg roboczych, zapewnia odporność na większość
substancji chemicznych*.
Dostępne pojemności i wymiary
Paleta pod 1 beczkę
Paleta pod 2 beczki
Paleta pod 4 beczki
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
SDP00055OR/1D
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
55 l
0,77 m
0,77 m
0,17 m
SDP00240OR/2D
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
240 l
1,40 m
0,76 m
0,42 m
SDP00240OR/4D
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
240 l
1,40 m
1,40 m
0,27 m
Rampa
Zaczepy
Paleta wychwytująca
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
SDR00001BK
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
0,70 m
0,85 m
0,17 m
SDB00001OR
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
-
Podłoga robocza
pod 2 beczki
KOD PRODUKTU
SDW00112OR/2D
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
112 l
1,41 m
0,76 m
0,14 m
Podłoga robocza
pod 4 beczki
Pokrywa na beczkę �
średnica wewnętrzna 0,57
KOD PRODUKTU
KOD PRODUKTU
SDW00215OR/4D
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
215 l
1,41 m
1,41 m
0,14 m
SDC00001OR
Pojemność Średnica
wewnętrzna 0,57 m
Wysokość 0,08 m
*Odporność chemiczna � szczegółowa lista substancji chemicznych, które mogą
być składowane na paletach, jest udostępniana na życzenie klienta.
Palety wychwytujące są objęte 5-letnią gwarancją.
Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
SDP01050OR
Pojemność
Długość
Szerokość
Wysokość
1050 l
1,94 m
1,30 m
0,69 m
Podane w katalogu wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
35
Wyroby wspierające ochronę środowiska
Palety wychwytujące pod beczki zapobiegają rozlewaniu substancji chemicznych podczas opróżniania lub napełniania beczek.
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska
Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
[email protected]
www.environmental.kingspan.com

Podobne dokumenty

TitanProductCatalogue_PL

TitanProductCatalogue_PL oraz zakładów produkcyjnych, central dystrybucyjnych i magazynów. Posiadanie przenośnego urządzenia na olej napę-

Bardziej szczegółowo