List polecający - Kognitywistyka.net

Transkrypt

List polecający - Kognitywistyka.net
GDAŃSK, 01.09.2005
Ośrodek Informatyczny
Akademia Sztuk Pięknych
Ul. Targ Węglowy 6
80-830 Gdańsk
tel.: (58) 301 28 01, wew. 81
List polecający
Marek Kasperski pracuje w Ośrodku Informatycznym Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku od 2 lat, pełniąc funkcje serwisu technicznego do spraw informatyki. W tym
czasie dał się poznać jako pracownik: sumienny, skrupulatny, dociekliwy, nie unikający
problemów lecz rozwiązujący je, bardzo często wykazujący własną inicjatywę, krytycznie
i twórczo podchodzi do swoich obowiązków, jest w pełni samodzielnym pracownikiem.
Rekomenduję go jako bardzo dobrego partnera w pracy zespołowej i z pełną
odpowiedzialnością polecam jako jego przełoŜony.
Kierownik Ośrodka Informatycznego
Tomasz Kwiatkowski

Podobne dokumenty