Franczyza jako klucz do sukcesu w nieruchomościach

Komentarze

Transkrypt

Franczyza jako klucz do sukcesu w nieruchomościach
Wydruk
2017-03-02 21:12:33
Franczyza jako klucz do sukcesu w
nieruchomościach
Z Piotrem Ociepa, dyrektorem zarządzającym firmy Investor Nieruchomości rozmawiał Mariusz Ciołeszyński,
redaktor naczelny portalu orn24.pl Red. – Czy w dzisiejszych czasach warto otworzyć własne biuro
nieruchomości? Piotr Ociepa – Zawsze warto. Praca w tej branży daje bardzo dużo satysfakcji. Jest to praca z
ludźmi, wciąż nawiązuje się nowe kontakty. Jeśli ktoś lubi pracę z drugim człowiekiem, na pewno się w niej
odnajdzie. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to również satysfakcja finansowa często nieosiągalna w
innych branżach. Jednakże praca w nieruchomościach nie jest dla każdego. Praca ta wymaga szczególnych
predyspozycji i kwalifikacji. Osoby planujące otwarcie własnego biura nieruchomości muszą posiadać zdolności
menedżerskie, handlowe, muszą też dobrze orientować się w przepisach prawa. Ponadto powinny
charakteryzować się wysoką kulturą osobistą oraz etyką zawodową. Ważnym elementem jest również chęć
ciągłego szkolenia się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Red. – Czy franczyza pomoże osiągnąć
sukces w prowadzeniu własnego biura nieruchomości? P.O. – Franczyza jest doskonałym rozwiązaniem.
Przedsiębiorca dostaje wówczas gotowy schemat, z którego może korzystać oraz wsparcie merytoryczne,
marketingowe i dostęp do sprawdzonego know-how. Nowym firmom trudno jest się przebić na tym rynku, a
działając w ramach ogólnopolskiej sieci automatycznie zyskuje się przewagę i zaufanie klientów. Już w
pierwszym dniu pracy franczyzobiorca określa się jako przedstawiciel biura działającego na rynku nieruchomości
od kilkunastu lat, za którym stoi doświadczenie i profesjonalizm. Na korzyść franczyzy przemawia także dostęp
do sprawdzonych metod marketingowych, szkoleń i systemu procedur. Znaczenie ma również fakt, że
funkcjonując w sieci, optymalizuje się koszty działalności. Mniej wydaje się chociażby na reklamę czy usługi
prawne. Stosowanie sprawdzonych metod sprawia, że przedsiębiorca nie uczy się rynku metodą prób i błędów,
na których często traci, lecz od razu zaczyna zarabiać. Red. – Kto może zostać franczyzobiorcą? P.O. – Z
franchisingu korzystać mogą zarówno osoby mające już doświadczenie w tej branży, jak również takie, które
dopiero chcą rozpocząć pracę na rynku nieruchomości. Aktualnie jest to najbardziej powszechny na świecie
model biznesowy w tej dziedzinie. Wszystkie liczące się biura nieruchomości działają w oparciu o franczyzę. Ten
sposób się sprawdza i pozwala rozwijać biznes wielopłaszczyznowo, bez ponoszenia ryzyka w zakresie
budowania marki, pozyskiwania zaufania klientów, tworzenia procedur. Red. – Czy franczyzobiorca otrzymuje
wsparcie przy wykonywaniu czynności pośrednictwa? P.O. – Franczyzobiorca ma swojego mentora, z którym w
każdej chwili może się skonsultować, poradzić, otrzymać potrzebne informacje. Mentor jest do dyspozycji
partnera zawsze i na każdym etapie współpracy, nie tylko na początku. Daje to ogromny komfort
franczyzobiorcy, który w każdej chwili może na swojej drodze napotkać nieprzewidziane trudności i pokonać je z
pomocą centrali. Ponadto partner dostaje markę, która daje prestiż i zaufanie klientów, prawo do posługiwania
się znakiem towarowym, dostęp do wypracowanego i sprawdzonego know-how, jak również sprawdzone
standardy obsługi klienta oraz dostęp do umów pośrednictwa, które nie naruszają praw konsumentów, są
zgodne ze standardami zawodowymi w naszej branży. Istotną kwestią są również procedury, do jakich ma
dostęp każdy z partnerów. Dzięki temu od początku wiedzą oni, w jaki sposób wykonywać czynności
pośrednictwa oraz jak postępować w sytuacjach kiedy nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego.
Franczyzobiorca otrzymuje również prawo do uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach dla siebie i swoich
pracowników. Red. – Co obejmują szkolenia dla franczyzobiorców? P.O. – Dzięki szkoleniom partnerzy dowiedzą
się więcej na temat rynku nieruchomości, zasad obsługi klientów, podstaw prawnych niezbędnych do
prowadzenia działalności. Prowadzone są również warsztaty technologiczne, podczas których poznaje się
narzędzia informatyczne niezbędne w naszej pracy, a które otrzymuje się wraz z podpisaniem umowy
franczyzowej. Szkolenia organizowane są cyklicznie, wszystko po to, by na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę w
zakresie ciągle zmieniających się przepisów prawa oraz uczyć się skutecznego i nowoczesnego marketingu
nieruchomości. Red. – Czy franczyzodawca pomaga w rekrutacji agentów? P.O. – Franczyzodawca oferuje
pomoc na wielu płaszczyznach, również w rekrutacji nowych agentów. Jest to kluczowa sprawa dla każdego
nowego biura nieruchomości, od kwalifikacji i zaangażowania pracowników zależy powodzenie biura i jego
przyszłe zyski. Pomoc ta polega między innymi na zamieszczaniu przez Franczyzodawcę profesjonalnych
ogłoszeń na specjalistycznych portalach rekrutacyjnych czy przekazaniu profesjonalnej umowy i warunków
współpracy z agentem. Nowo zatrudnieni agenci uczestniczą w szkoleniu wstępnym, warsztatach
technologicznych oraz w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez sieć. Red. – Z czego wynikają niższe
koszty prowadzenia franczyzowego biura nieruchomości? P.O. – Dzięki umowie franchisingowej partner ponosi
znacznie mniejsze koszty marketingowe i prawne. A to lwia część opłat, jakie przychodzi nam ponosić
prowadząc własny biznes. Franczyzobiorca otrzymuje bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu portali internetowych,
na których może zamieszczać swoje ogłoszenia. Trzeba pamiętać, że opłaty za tego typu ogłoszenia są
relatywnie wysokie. Franczyzobiorca posługuje się w swojej pracy ogólnopolską stroną internetową centrali, nie
ponosząc kosztów na opracowanie i wykonanie swojej strony, a co za tym idzie nie płaci za domenę, hosting czy
pozycjonowanie, gdyż dostaje gotowe, doskonałej jakości narzędzie do pracy. Podobnie jest ze szkoleniami,
które dla naszych partnerów są bezpłatne. Właściciel biura nie musi więc zapewniać udziału swoim
pracownikom w płatnych szkoleniach. Analogicznie rzecz się ma z materiałami reklamowymi. Tutaj również
minimalizujemy koszty korzystając z gotowych projektów oferowanych przez sieć. Do dyspozycji partnerów
oddajemy teczki, kalendarze, długopisy, wizytówki i wiele innych, potrzebnych w codziennej pracy materiałów
promocyjnych. Partnerzy mogą nabyć wszystkie materiały promocyjne bezpośrednio w centrali, w cenach
hurtowych zaoszczędzając tym samym nie tylko pieniądze, ale i czas. Red. – Jak można przyłączyć się do
ogólnopolskiej sieci Investor Nieruchomości lub uzyskać więcej informacji? P.O. - Wszystkich rozważających
włączenie się do ogólnopolskiej sieci Investor Nieruchomości zapraszam do bezpośredniego kontaktu
telefonicznego pod nr 660 993 014 lub drogą mailową pod adresem [email protected], gdzie chętnie
udzielę informacji na temat historii firmy, filozofii jej działania, różnic między naszą siecią a konkurencją oraz na
temat warunków finansowych franczyzy. Na spotkaniu osobistym w jednym z naszych oddziałów
przygotowujemy wstępny biznesplan dla danego miasta, dokonamy analizy lokalnego rynku nieruchomości pod
względem konkurencji i liczby przeprowadzanych transakcji. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.investor.net.pl oraz naszego profilu na www.facebook.com/InvestorPolska Źródło:
http://pprn.pl/?p=21146

Podobne dokumenty