Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Formularz zgłoszeniowy do konkursu muzycznego
„Pojedynek Hip-hopowy 2015”
Nazwa :
………………………………………..…………………………………
Miasto :
………………………………………..…………………………………
Tel. kontaktowy :
………………………………………..…………………………………
E-mail :
………………………………………..…………………………………
Tytuły zgłaszanych do konkursu utworów muzycznych:
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
Ilość członków zespołu/skład:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Krótki opis zespołu/wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 oraz
wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o reprezentowanym przeze mnie zespole na
portalach promocyjnych organizatorów i w mediach lokalnych.
..………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu)

Podobne dokumenty