dr Reiner

Transkrypt

dr Reiner
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PROSZEK DO PRANIA DR REINER PROFESSIONAL
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa
Nazwa handlowa produktu:
Antybakteryjny proszek do prania
dr Reiner® PROFESSIONAL
Producent:
„POLLENA” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Powstańców Wlkp.16
63-500 Ostrzeszów
tel.: (+ 48 62) 732 32 55
www.pollena.com.pl
2. Przeznaczenie produktu
pierze, wybiela i dezynfekuje
do kolorowej i białej bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych i naturalnych
pierze we wszystkich typach pralek
do użytku profesjonalnego w pralniach publicznych, szpitalach, domach opieki
społecznej, hotelach i w innych punktach usługowych
do użytku powszechnego i profesjonalnego
Posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia RP na obrót produktem biobójczym.
Proszek: Substancja czynna – kwas nadoctowy 23 g/kg, powstaje w trakcie procesu prania
już w temperaturach 30 – 50 C.
3. Masa deklarowana przez producenta
9,0 kg - ujemne odchyłki nie mogą przekraczać 1,5 % w okresie trwałości produktu
4. Charakterystyka organoleptyczna
1. Wygląd – sypki proszek, dopuszcza się obecność grudek rozpadających się pod
naciskiem palca
2. Barwa – biała do kremowej, kolorowe wtrącenia
3. Zapach – przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej
5. Składniki
5-15 % związki wybielające na bazie tlenu;
< 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, zeolity, mydło, niejonowe środki
powierzchniowo czynne, fosfoniany.
Opracował:
Data wydania karty:
Zaktualizował:
Data aktualizacji
karty:
Alicja Jamroży-Cyba 24.06.2015
Strona 1 z 3
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PROSZEK DO PRANIA DR REINER PROFESSIONAL
Inne składniki: enzymy, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa, Limonene.
6. Parametry fizykochemiczne
1. pH 1 % roztworu
2. Zawartość substancji powierzchniowo czynnych
rozpuszczalnych w alkoholu etylowym, %
3. Zawartość substancji anionowo czynnej, %
4. Zdolność pienienia w pralce automatycznej
10-11,5
8 - 12
3-4
- piana nie wycieka z
otworu przelewowego pralki
0,7 - 0,97
5. Gęstość nasypowa, g/ml
6. Zawartość aktywnego tlenu, %
0,6 - 1,5
7. Okres trwałości
2 lata od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności
parametrów z wymaganiami normy ZN.
8. Przechowywanie
Temperatura powietrza w suchych, krytych i czystych pomieszczeniach nie powinna być
niższa niż 5 ºC i nie wyższa niż 30 ºC, a wilgotność względna powietrza nie powinna
przekraczać 65 %.
9. Sposób użycia
Sposób użycia:
Pralki automatyczne
4,5 kg suchych tkanin
Woda miękka
Tkaniny średnio zabrudzone Tkaniny mocno zabrudzone
180 ml
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
90 ml
210 ml
Woda średnio twarda
240 ml
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
90 ml
260 ml
Woda twarda
300 ml
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
90 ml
310 ml
1 miarka = 240 ml
Opracował:
180 g proszku
Data wydania karty:
Zaktualizował:
Data aktualizacji
karty:
Alicja Jamroży-Cyba 24.06.2015
Strona 2 z 3
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
PROSZEK DO PRANIA DR REINER PROFESSIONAL
Dezynfekcja bielizny chemiczno-termiczna w procesie prania (stosunek bielizny do kąpieli
piorącej 1:5 lub 1:4 kg/dm3)
Preparat
Stężenie
Temperatura
Czas
Zakres działania
proszku
dezynfekcji
Impet
Professional
Opracował:
5 g/l
65 ºC
20 min.
12 g/l
60 ºC
45 min.
Bakteriobójcze
Grzybobójcze
Prątkobójcze
12 g/l
45 ºC
30 min.
Wirusobójcze
Data wydania karty:
Zaktualizował:
Data aktualizacji
karty:
Alicja Jamroży-Cyba 24.06.2015
Strona 3 z 3