Badania lekarskie piłka siatkowa

Transkrypt

Badania lekarskie piłka siatkowa
Załącznik nr 1b
pieczęć przychodni
…...........................................
miejscowość, data
ZAŚWIADCZENIE
LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ
Na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich zaświadczam, o braku
przeciwwskazań do podjęcia nauki przez …................................................
w klasie sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt w Zespole
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.
…....................................
pieczęć i podpis lekarza

Podobne dokumenty