Kulturoznawstwo i muzykologia (kwiecień 2015)

Transkrypt

Kulturoznawstwo i muzykologia (kwiecień 2015)
NOWOŚCI BIBLIOTEKI KULTUROZNAWSTWA I MUZYKOLOGII (KSIĄŻKI)
KWIECIEŃ 2015
13442
Anatomia kulturowej legendy : Niżyński, Gründgens, Dönhoff,
Piłsudski / Grzegorz Kowal, Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13443
Archeologia mediów : o głębokim czasie technicznie
zapośredniczonego słuchania i widzenia / Siegfried Zielinski ;
przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa : Oficyna Naukowa,
2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13444
Czas muzeów w Europie Środkowej : muzea i centra sztuki
współczesnej (1989 – 2014) / Katarzyna Jagodzińska, Kraków :
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13445
Fantomowe ciało króla : peryferyjne zmagania z nowoczesną
formą / Jan Sowa, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2011.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13446
Historia jako pole bitwy : interpretacja przemocy w XX wieku /
Enzo Traverso ; przeł. Światosław Florian Nowicki, Warszawa :
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13447
Intymność i jej współczesne przemiany : studium z filozofii
kultury / Maciej Musiał, Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13448
Kim pan jest, profesorze Foucault? : debaty, rozmowy, polemiki /
red. nauk. Bartłomiej Błesznowski, Kajetan Maria Jaksender,
Krzysztof Matuszewski ; wybór i tł. Kajetan Maria Jaksender ;
przedm. Bartłomiej Błesznowski, Kraków : Wydawnictwo Libron
- Filip Lohner : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2013.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13449
Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności /
Marta Majorek, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych "Universitas", 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13450
(Kon)teksty pamięci : antologia / red. nauk. Kornelia Kończal ;
[tł. Ewa Bagłajewska-Miglus et al.], Warszawa : Narodowe
Centrum Kultury, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13452
O duchu : Heidegger i pytanie / Jacques Derrida ; przekład
Barbara Brzezicka, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13453
Obraz i kult : historia obrazu przed epoką sztuki / Hans Belting ;
przeł. Tadeusz Zatorski, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz
Terytoria, 2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13454
Pamięć i afekty / [pod red.] Zofii Budrewicz, Romy Sendyki i
Ryszarda Nycza, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN.
Wydawnictwo, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13455
Początek świata : historia obrazu Gustave’a Courbeta / Thierry
Savatier ; przełożyła Krystyna Belaid, Gdańsk : Słowo/obraz
terytoria, 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13456
Polskie miejsca pamięci : dzieje toposu wolności / red. nauk.
Stefan Bednarek, Bartosz Korzeniewski, Warszawa : Narodowe
Centrum Kultury, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13457
Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 2, Wspólne – Oddzielne /
redakcja Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpraca Maciej
Górny, Kornelia Kończal, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13458
Przeszłość praktyczna / Hayden White ; pod red. Ewy
Domańskiej ; przekł. Jan Burzyński [et al.], Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13459
Pupilla : metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w
wyobraźni symbolicznej XX wieku / Katarzyna PrzyłuskaUrbanowicz Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13460
Sztuczna obecność : studia z filozofii obrazu / Lambert Wiesing ;
przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa : Oficyna Naukowa,
2012.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13461
Świat jako znak i interpretacja / Günter Abel ; przeł. Wiesław
Małecki ; wstęp Andrzej Przyłębski, Warszawa : Wydawnictwo
Aletheia, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13462
Teoria literatury : wprowadzenie / Terry Eagleton ; przełożył
Bogdan Baran, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13463
Władze widzenia : post-świecka kultura wizualna / Jan Stanisław
Wojciechowski, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2015.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
13465
„Zwroty” badawcze w humanistyce : konteksty poznawcze,
kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W.
Piasek ; aut. P. Abriszewska [et al.] Olsztyn : Instytut Filozofii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21263
Był jazz : krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce / Krzysztof
Karpiński, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21265
Diagilew / Richard Buckle ; [tł. Ludwik Erhardt i Elżbieta JasińskaLibera], Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21266
Epoka Chopina - kultura romantyczna we Francji i w Polsce /
red. Andrzej Pieńkos, Agnieszka Rosales Rodríguez, Warszawa :
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina : Wydawnictwo Neriton,
2013.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21267
Kwintesencje : pasaże barokowe / Dariusz Czaja, Kraków :
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21270
Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech (1470-1527) :
Mediolan, Ferrara, Mantua, Florencja, Rzym / Ryszard J.
Wieczorek, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21272
Tekla z Bądarzewskich Baranowska, autorka nieśmiertelnej "La
Prière d'une Vierge" : miejsca, czas i ludzie / Beata Michalec,
Warszawa : Ekbin Studio PR, 2012.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21273
Cantionale ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
/ Beata Bodzioch, Lublin : Polihymnia, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21274
Na froncie muzyki : socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w
latach 1948-1955 / Sławomir Wieczorek, Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21275
Amandus Ivanschiz OSPPE (1727-1758) : muzyka religijna u
progu klasycyzmu / Maciej Jochymczyk, Lublin : Wydawnictwo
Polihymnia, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21277
Mom jo skarb... : rękodzieło ludowe na Dolnym Śląsku / [red.
Elżbieta Berendt], Wrocław : Muzeum Narodowe : Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, cop.
2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21279
Marcin Mielczewski and music under the patronage of the
Polish Vasas / Barbara Przybyszewska-Jarmińska ; translated by
John Comber, Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21280
Musical analysis : historia, theoria, praxis. T. 3 / edited by Anna
Granat-Janki et alli ; The Karol Lipiński Academy of Music in
Wrocław. The Chair of Music Theory and History of Silesian
Music Culture, Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21284
Ryszard Bukowski : człowiek i dzieło / Aleksandra Pijarowska ;
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
21285
Saksofon altowy w aspekcie formowania wielodźwięków =
Producing Multiphonics on the Alto Saxophone / Ryszard
Żołędziewski ; tł. Irena Wypych, Wrocław : Wydawnictwo
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2014.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12944
About to die : how news images move the public / Barbie Zelizer
Oxford [etc.] : University Press, 2010
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12945
The Block reader in visual culture / [contributors Jon Bird et al.]
London ; New York : Routledge, dr. 2012 (Milton Keynes :
Lightning Source UK).
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12946
Downcast eyes : the denigration of vision in twentieth-century
French thought / Martin Jay.
Berkeley [etc.] : University of California Press, [post 2006], 1994.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12947
The feminism and visual culture reader / edited by Amelia
Jones.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12948
Museums and the interpretation of visual culture / Eilean
Hooper-Greenhill.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2005.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12949
Screening the body : tracing medicine's visual culture / Lisa
Cartwright.
Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, [post
2006], 1997.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12950
Techniques of the observer : on vision and modernity in the
Nineteenth Century / Jonathan Crary.
Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, [post 2006], 1992.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12951
The nineteenth-century visual culture reader / edited by
Vanessa R. Schwartz and Jeannene M. Przyblyski.
New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12952
Visual sense : a cultural reader / edited by Elizabeth Edwards
and Kaushik Bhaumik.
Oxford ; New York : Berg, 2008.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12953
Visual culture : the reader / edited by Jessica Evans and Stuart
Hall.
London [etc.] : SAGE Publications : in association with The Open
University, 2010.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii
12954
The visual culture reader / edited by Nicholas Mirzoeff.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [post
2006], 2002.
Nowości czytelnicze Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii

Podobne dokumenty