ZDROWE ODŻYWIANIE JEST U MNIE W PLANIE

Transkrypt

ZDROWE ODŻYWIANIE JEST U MNIE W PLANIE
REGULAMIN
KONKURSU INFORMATYCZNEGO
dla uczniów klas V – VI pt.:
„ZDROWE ODŻYWIANIE JEST U MNIE W PLANIE”
1.
Uczestnicy konkursu

2.
3.
Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych

Prace powinny przedstawiać zdrowe odżywianie,

Praca powinna być wykonana w programie MS PowerPoint,.

Praca w nazwie powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy.
Termin oddania prac

4.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas 5 – 6
13 maja 2015 r.
Oddawanie prac i wyniki konkursu

Prace należy dostarczy osobiście organizatorowi konkursu w
terminie do 13 maja 2015 r.

5.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 20 maja 2015 r.
Organizator

Organizatorem konkursu jest nauczyciel zajęć komputerowych –
Sylwia Ciesielska
6.
Zasady oceniania prac
Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

pomysłowość,

estetyka wykonania pracy,

zgodność z tematem,

zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia
tematu,

samodzielne wykonanie materiałów do prezentacji, np.: zdjęć,
rysunków, filmików itp.

Podobne dokumenty