Detektor gazów DG.EN

Transkrypt

Detektor gazów DG.EN
Detektor gazów DG.EN n
Ekonomiczne detektory dwuprogowe, w obudowie bryzgoszczelnej
PRZEZNACZENIE
Stacjonarny, ekonomiczny, dwuprogowy detektor gazów serii DG.EN przeznaczony
jest do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych lub
toksycznych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych.
DG.EN jest przeznaczony do współpracy z modułami alarmowymi typu MD.
Wersja cyfrowa DG.EN/M z interfejsem RS485 współpracuje z modułami
cyfrowymi typu MDD.
CECHY
n WYMIENNY, iNteligentny moduł sensora z dwoma ustawionymi fabrycznie
progami alarmowymi, z naliczaniem wartości średnich ważonych (NDS,
NDSCh)
n sygnalizacja optyczna stanu pracy
n bryzgoszczelna (w zalecanej pozycji montażowej) osłona sensora gazu
n konstrukcja zwykła – nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych
jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów
n wymienność modułów z sensorami ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie
obniża koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umożliwia zmianę
modelu detektora
n moduły z sensorem półprzewodnikowym są zamienne i mogą być
stosowane również w detektorach typu WG.
n modularność systemów opartych o detektor DG.EN, prostota połączeń,
brak procesu kalibracji w miejscu instalacji = wyjątkowo E-konomiczny
i E-kstremalnie prosty montaż i projektowanie
n wszystkie detektory są dostarczane z indywidualnymi świadectwami
wzorcowania w Laboratorium Wzorcującym GAZEX (działającym zgodnie
z normą PN-EN ISO/IEC 17025).
TABELA DOBORU
MODEL
(standardowy)
MD
Modem
GPRS
DG.EN
230V~
lub 12V=
DG.EN
Wyj. stykowe
Wejścia do kaskadowej
rozbudowy systemu
12V
SL
sygnalizator
optyczno-akustyczny
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU Z DG.EN/M
WYKRYWANY GAZ
MODEL
(z wyjściem RS485)
DG-11.EN
węglowodory, metan
DG-11.EN/M
DG-14.EN
metan (selektywny)
DG-14.EN/M
DG-15.EN
propan-butan (LPG)
DG-15.EN/M
DG-22.EN
tlenek węgla
DG-22.EN/M
DG-24.EN
dwugazowy: tlenek węgla + metan (selektywny)
DG-24.EN/M
DG-25.EN
dwugazowy: tlenek węgla + propan-butan
DG-25.EN/M
DG-61.EN
Freony (HFC)
DG-61.EN/M
–
CO2*
DG-8R.EN/M
s sensor
półprzewodnikowy
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU Z DG.EN
DG.EN/M
SL
12V
DG.EN/M
sygnalizator
optyczno-akustyczny
magistrala
RS485
24V=
MDD
RS485
(BMS)
Wyj. stykowe
s sensor
półprzewodnikowy
* z sensorem optycznym Infra-Red
www.gazex.pl

Podobne dokumenty