Edytor tekstu Program komputerowy, za pomocą

Transkrypt

Edytor tekstu Program komputerowy, za pomocą
Edytor tekstu
Program komputerowy, za pomocą którego
można pisać teksty, zmieniać je i poprawiać ich
wygląd. Zastępuje on użytkownikowi komputera
kartkę, długopis, gumkę, zestaw do kolorowania
czy słownik ortograficzny.
Edytory tekstu dostępne w systemie Windows
Notatnik
Word Pad
„Profesjonalne” edytory tekstu
Word
Writer
Kursor
Kursor to ruchomy znacznik służący do wskazywania miejsca, w
którym zamierzamy podjąć jakąś akcję. Zależnie od urządzenia i
rodzaju wykonywanej pracy znacznik ten może przybierać różne
kształty i kolory. Kształt kursora informuje użytkownika o
aktualnych możliwościach działania.
Podczas wprowadzania znaków z klawiatury kursor zwykle ma
kształt pionowej (migającej) kreski przesuwającej się pomiędzy
znakami. Kursor może być przemieszczany zarówno przy
pomocy myszki jak i przy pomocy klawiszy kierunkowych.
Notatnik – zawijanie wierszy
Klawiatura
Spacja służy do wykonywania przerw
między wyrazami
Strzałki umożliwiają przesuwanie
kursora w obrębie napisanego tekstu
+
Niektóre klawisze posiadają dwa
znaki. Aby uzyskać górny znak
musimy użyć klawisz SHIFT
+
prawy
prawy
prawy
+
+
+
+
prawy
=Z
Klawisz SHIFT, oprócz uzyskiwania
górnego znaku na klawiszach, służy
do uzyskania wielkich liter
=ą
=ż
=ź
+ =Ż
Prawy alt służy do uzyskiwania
polskich znaków diakrytycznych.
Używamy go wraz z literą do której
chcemy dodać zmiękczenie.
Aby uzyskać litery ż i ź łączymy
prawy alt z klawiszami z i x
Naciśnięcia klawisza Caps Lock umożliwia ciągłe pisanie wielkimi literami. Po
naciśnięciu klawisza powinna zaświecić się odpowiednia dioda na klawiaturze
sygnalizująca aktywność tego klawisza
Klawiatura
Klawisz Enter służy do zamykania
akapitu i przeniesienie kursora
tekstowego do nowej linii
Klawisz ten kasuje znak stojący po
lewej stronie kursora tekstowego
Klawisz ten kasuje znak stojący po
prawej stronie kursora tekstowego
Klawisz ten powinien być używany do przesuwania
kursora tekstowego o wyznaczoną odległość. Jest on
wykorzystywany do wykonywania wcięcia akapitowego.
Klawisz używany do przenoszenia kursora
tekstowego na początek wiersza tekstu
Klawisz używany do przenoszenia kursora
tekstowego na koniec wiersza tekstu
Klawisz używany do przenoszenia kursora
tekstowego o jeden ekran w górę (up) lub o jeden
ekran w dół (down)
+
+
+
+
+
+
+
wytnij
kopiuj
wklej
zaznacz wszystko
cofnij operację
Przesunięcie kursora tekstowego na
początek dokumentu
Przesunięcie kursora tekstowego
na koniec dokumentu
Co muszę umieć
1. Co to jest edytor tekstu?
2. Do czego służy kursor?
3. Jakie znasz edytory tekstu?
4. W jaki sposób „zawijamy wiersze” w edytorze tekstu
Notatnik.
5. Funkcje i przeznaczenie klawiszy z klawiatury.