Przedmiar Pododdział Gastroenterologiczny

Transkrypt

Przedmiar Pododdział Gastroenterologiczny
Przedmiar robót 9/16
Obiekt
Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe
Sporządził
Malowanie pokoju zabiegowego
Oddział II
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2
Bowo Jan Sokołowski Kraków ul. Różana 14/1
mgr inż. Jan Sokołowski
Kraków 20.09.2016
" ekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos
R
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
Rodos 6.8.37.1 [6873]
Strona 2/3
Tabela przedmiaru robót
Malowanie pokoju zabiegowego
Nr
Podstawa Opis robót
1
KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg folią
1013/01
4,2*3,2
2
3
KNR 4-01
0701/02
KNR 4-01
0108/11
Jm
razem
m2
m2
13,440
13,440
razem
m2
m2
4,180
4,180
m3
m3
0,084
0,084
m3
0,084
m2
4,180
m2
m2
m2
m2
13,440
32,560
1,470
47,470
m2
47,470
m2
47,470
m2
47,470
m2
13,440
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
1,0*2,2+0,9*2,2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
4,18*0,02
4
KNR 4-01
0108/12
Ilość
razem
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
(Krotność= 19)
5
KNR 4-01
0711/02
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
6
KNR 4-01
1202/09
Zmycie i oczyszcenie ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - p.a.
sufit 4,2*3,2
ściany 2,2*(3,2+4,2)*2
szpalety 1,2*0,3*2+0,5*1,5
razem
7
8
9
10
KNR 4-01
1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych
1134/02
KNR 4-01
1204/02
Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa o podwyższonej
odporności na szorowanie
KNNR-W 3 Mycie posadzek po robotach malarskich
1014/07
Rodos 6.8.37.1 [6873]
Zestawienie materiałów
Malowanie pokoju zabiegowego
Lp Nazwa
1
Cement portlandzki 25 z dodatkami
2
Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie
3
Folia polietylenowa
4
Gips budowlany szpachlowy
5
Mydło techniczne maziste szare 65%
6
Piasek do zapraw
7
Preparat gruntujący
8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Razem
Materiały pomocnicze
Razem
Strona 3/3
Jm
t
dm3
m2
kg
kg
m3
dm3
t
Ilość
0,022
13,576
4,798
14,241
1,044
0,111
10,443
0,028
Cena
Wartość

Podobne dokumenty