atenzo f

Transkrypt

atenzo f
21
RZEPAK
PROFIL AGROTECHNICZNY
Początek kwitnienia: średnio wczesny
Termin dojrzewania: średnio wczesny
Wysokość roślin: średnia
Zimotrwałość: bardzo dobra
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Wymagania glebowe: średnie
CECHY JAKOŚCIOWE
RZEPAK OZIMY
ATENZO F1
Odmiana: hybrydowa
NORMA WYSIEWU
bardzo wczesny
wczesny
optymalny
ATENZO F1
40–50 szt./m²
lekko opóźniony
opóźniony
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Plon nasion: bardzo wysoki
Zawartość tłuszczu: wysoka
MTN: wysoka
Zawartość glukozynolanów: niska
WZORZEC
5%
ATENZO F1
4%
ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA
WZORZEC
ATENZO F1
9%
7%
CZERŃ
KRZYŻOWYCH
WZORZEC
7,4
ATENZO F1
7,4
PHOMA
roślin porażonych
roślin porażonych
skala 9°
Źródło danych: COBORU, 2013 r.
Rejestracja: Francja 2011, Wielka Brytania 2011 Hodowla: Limagrain
WYBITNA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
GWARANTUJĄCA WYSOKI PLON
TERMIN WYSIEWU
RZEPAK
20
PLONOWANIE
47,3
49,7
44,0
bardzo wysoki plon nasion
wybitna zdrowotność – ma gen odporności na phomę: RLM 7
bardzo dobra tolerancja na zgniliznę twardzikową
genetycznie zwiększona odporność na osypywanie się nasion
tworzy silne rośliny
bardzo dobra odporność na wyleganie
nadaje się do opóźnionego siewu
WZORZEC
ATENZO F1
Plonowanie odmiany Atenzo F1, dt/ha, doświadczenia rozpoznawcze
COBORU, 2013 r.
ŚREDNIA Z PLONOWANIA
9 WIODĄCYCH ODMIAN
RZEPAKU
ATENZO F1
Plonowanie odmiany Atenzo F1, dt/ha, doświadczenia hodowlane
Limagrain w Niemczech (6 lokalizacji), 2011 r.
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
ZALETY
105% wzorca
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
38,1

Podobne dokumenty