Wprowadzenie

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Drogi Kliencie BERNINA,
Gratulacje!
Decydując się na zakup maszyny BERNINA, dokonałeś wyboru urządzenia, które
będzie Tobie służyć przez wiele lat. Od ponad 100 lat, nasza rodzina dostarcza
urządzenia o najwyższej jakości. Jest to dla mnie szczególny powód do dumy, oferować
urządzenia wykonane ze «szwajcarską precyzją».
Maszyny BERNINA 330, 350 oraz 380 są kierowane zwłaszcza do wymagających
użytkowników, którzy potrzebują łatwego dostępu do dużej ilości ściegów oraz funkcji.
Oferowane maszyny są bardzo ergonomiczne, dając Tobie możliwości wygodnej
podróży przez krainę ściegów.
Korzystaj z kreatywnego szycia z BERNINA.
Odkryj bogatą gamę oferowanych akcesoriów i daj się zainspirować projektami
zamieszczonymi na www.bernina.com.
Zachęcamy do korzystania z oferty przeglądów Twojego urządzenia, prowadzonych
przez Twojego Dystrybutora BERNINA.
HP U
H.P.
Ueltschi
l hi
Właściciel
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
1
2
Instrukcje bezpieczeństwa
WAŻNE DLA
BEZPIECZEŃSTWA
INSTRUKCJE
Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy zawsze zachować
ostrożność i w szczególności zwrócić uwagę na:
Przeczytaj całą instrukcję przez użyciem maszyny.
Gdy maszyna nie jest używana, proszę odłączyć przewód
zasilający od źródła prądu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:
1. Maszyna nie powinna nigdy pozostać bez nadzory, gdy jest
podłączona do prądu.
2. Zawsze odłączyć maszynę od źródła zasilania, gdy nie
korzystamy z maszyny lub przed jej konserwacją.
3. Promieniowanie LED. Nie spoglądać bezpośrednio w źródło
światła. Klasa LED 1 M.
OSTRZEŻENIE!
Aby zabezpieczyć użytkownika przed poparzeniem, ogniem,
porażeniem elektrycznym lub zranieniem:
1. Używać maszyny wyłącznie z jej przeznaczeniem opisany w
instrukcji obsługi. Stosować wyłącznie akcesoria przewidziane
przez producenta do współpracy z tą maszyną.
2. Nie pozwól, aby maszyna była traktowana jako zabawka.
Prosimy zwracać szczególną uwagę, gdy maszyna jest
używana w pobliżu dzieci. Maszyna nie jest dedykowana do
samodzielnej obsługi przez dzieci lub osoby o obniżonej
sprawności intelektualnej lub ruchowej. W takich przypadkach
prosimy o nadzór osoby, która weźmie odpowiedzialność za
ich bezpieczeństwo. Dzieci mogą pracować na maszynie
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która nie pozwoli
użytkować maszyny jako zabawki.
3. Nigdy nie używaj maszyny, gdy:
█
przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone
█
maszyna nie szyje poprawnie
█
maszyna upadła lub została uszkodzona
█
maszyna została zawilgocona
Zabierz maszynę do najbliższego serwisu BERNINA w celu
oceny i naprawy mechanicznej lub elektronicznej.
4. Nigdy nie używaj maszyny z zakrytymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj otwory wentylacyjne z daleka od kurzu lub
resztek nici i materiałów.
5. Nie zbliżać palców do ruchomych części maszyny. Specjalna
uwaga podczas szycia, powinna być skierowana na okolice
igły i płytki ściegowej.
6. Nie wkładaj lub wrzucaj niczego do otworów maszyny.
7. Nie używać maszyny na zewnątrz pomieszczeń.
8. Nie włączać maszyny w pobliżu źródeł sprężonych gazów lub
(tlenu, sprejów itp.).
9. Nie ciągnąć za materiał podczas szycia. Może to
spowodować złamanie igły i uszkodzenie maszyny.
10. Nie używać krzywych lub tępych igieł.
11. Używać zawsze oryginalną płytkę ściegową. Niewłaściwa
płytka może powodować łamanie igły.
12. Aby wyłączyć maszynę, przestawić wyłącznik w pozycję «0»
(off), następnie odłączyć przewód zasilający. Nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający, należy trzymając za wtyczkę,
wyjąć ją z gniazda.
13. Ustawić zasilanie w pozycji «0» (off), podczas dokonywania
zmian w obrębie igielnicy (np. podczas wymiany igły lub
stopki).
14. Zawsze odłączyć maszynę od zasilania podczas przenoszenia, czyszczenia lub innych prac serwisowych wykonywanych
przez użytkownika, zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.
15. Maszyna jest wykonana w klasie podwójnej izolacji. Zawsze
stosować oryginalne części zamienne, w klasie podwójnej
izolacji.
NAPRAWA URZĄDZEŃ
PODWÓJNIE
IZOLOWANYCH
W urządzeniach podwójnie izolowanych, zastosowano dwa
systemy zabezpieczeń. Brak uziemienia pozwala korzystać z
maszyny również z gniazd zasilających bez uziemienia. Serwisowanie urządzeń podwójnie izolowanych wiąże się z
koniecznością zachowania szczególnej ostrożności i powinno się
odbywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Wymiana
części zamiennych jest dopuszczalne wyłącznie na oryginalne.
Produkty są oznaczone napisem «Double-Insulation» lub «double-insulated».
Na obudowie może się również znajdować symbol
.
ZASTRZEŻENIE
Nie bierze się odpowiedzialności za możliwe szkody
powstałe z powodu niewłaściwej obsługi maszyny.
Maszyna jest dedykowana do prac w gospodarstwie domowym.
ZACHOWAJ TĄ
INSTRUKCJĘ!
Ochrona środowiska
BERNINA przestrzega zasad ochrony środowiska.
Staramy się wywoływać jak najmniejszy wpływ na
środowisko już podczas produkcji urządzeń.
Po zakończeniu eksploatacji, proszę oddać maszynę
do utylizacji, zgodnie z krajowymi przepisami. Nie
wyrzucaj maszyny do śmietnika. W razie wątpliwości,
skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
Jeżeli maszyna była przechowywana w chłodnym
pomieszczenu, powinna być przeniesiona w ciepłe
miejsce na godzinę, przed jej włączeniem.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Zawartość
Akcesoria
Wprowadzenie
█
█
Szczegóły budowy maszyny
Przygotowanie do szycia
Funkcje
█
█
█
Funkcja przyszywania guzików
Szczegóły ekranu
Pamięć
Dostępne ściegi
█
█
Ściegi użytkowe
Przykłady zastosowania
5-7
8-23
8
10
24-29
24
26
27
30-43
30
31
█
█
Dziurki automatyczne
Ściegi praktyczne/do quiltingu
Czyszczenie i konserwacja
█
█
Maszyna do szycia i ekran
Oliwienie
36
43
44
44
44
Rozwiązywanie problemów
45
Wzory ściegów
46
47-49
Index
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
3
4
Objaśnienie symboli
Bardzo ważne!
Możliwość uszkodzenia!
Dodatkowa informacja!
* NIE znajdujące się na wyposażeniu BERNINA 330
** NIE znajdujące się na wyposażeniu BERNINA 350
*** NIE znajdujące się na wyposażeniu BERNINA 380
Słownik
Balans
clr
LED
FHS
mem
Rygiel
Satyna (ścieg)
Zabezpieczone brzegi
Chwytacz
Ustawienie wyglądu ściegu w zależności od rodzaju materiału
Kasowanie ustawień lub informacji
System oświetlenia maszyny
Free-Hand System = Podnoszenie stopki dźwignią kolanową
Memory = Pamięć długoterminowa
Brzegi dziurki łączone krzyżowo
Ścieg satynowy gęsty zyg-zak
Krawędź materiału fabrycznie lub maszynowo zabezpieczona przed pruciem
Mechanizm pod płytką ściegową tworzący ścieg, przez łączenie nici górnej z dolną
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Akcesoria
Standardowe akcesoria
█
Osłona z materiału
Pojemnik na akcesoria */**
Saszetka na akcesoria ***
Rozrusznik nożny
Przewód zasilający
Stół powiększający pole szycia*
Karta wzorów ściegu
FHS - Dźwignia podnoszenia stopki kolanem */**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5 szpulek (jedna w bębenku)
Komplet igieł
Prawy prowadnik krawędziowy
Przyrząd kompensacji wysokości materiału
Przecinak krawiecki
Śrubokręt
Klucz kątowy Torx
Pędzelek
Oliwiarka
2 podkładki pod szpulkę
3 zabezpieczenia szpulki
█
█
█
█
█
█
█
5
3
4
6
7
8
2
9
11
1
10
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
5
6
Akcesoria
Stopki - zatrzaskowy system mocowania (BERNINA 330/350/350 PE/380)
1
2
3
1
2
3
4
4
5
6
5
7
8
6
7
8
Nr. 1
Nr. 2
Stopka standardowa
Stopka owerlokowa (nie
dotyczy 350 PE)
Nr. 3A Automat do dziurek z
suwakiem
Nr. 4 Stopka do wszywania zamków
Nr. 5 Stopka do ściegu krytego
Nr. 8 Stopka do jeansu */**/(nie
dotyczy 350 PE)
Nr. 20 Stopka do ściegów ozdobnych *
Nr. 37 Stopka do patchworku (tylko
350 PE)
Stopki - Standardowe (BERNINA 350/350 PE/380)
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
8
8
Nr. 1
Nr. 2
Stopka podstawowa
Stopka owerlokowa (nie
dotyczy 350 PE)
Nr. 3A Automat do dziurek z
suwakiem
Nr. 4 Stopka do zamków
Nr. 5 Stopka do ściegu krytego
Nr. 8 Stopka do jeansu **/(nie
dotyczy 350 PE)
Nr. 20 Stopka do ściegów
dekoracyjnych
Nr. 37 Stopka do patchworku
(tylko 350 PE)
Więcej akcesoriów można
znaleźć na stronie
www.bernina.com
Wyposażenie w stopki może się różnić, w zależności od kraju (Stopki zatrzaskowe lub
Standardowe).
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Akcesoria
Pojemnik na akcesoria */**
Przechowywanie akcesoriów
Akcesoria standardowe są dostarczane w plastikowy opakowaniu. Można je
przechowywać w pojemniku, przedstawionym na rysunku.
Saszetka na akcesoria ***
Standardowe akcesoria do modeli B 330/350 można przechowywać w saszetce. Stopka do dziurek 3A ma wewnątrz specjalną przegródkę.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
7
8
Wprowadzenie - Szczegóły budowy maszyny
Widok z przodu
9
18
8
19
20
17
10
16
11
21
7
15
12
13
33
14
22
6
5
4
23
2
24
3
25
1
26
Zbliżenia
44
40
39
41
43
42
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Wprowadzenie - Szczegóły budowy maszyny
9
28
27
29
30
18
31
32
33
34
37
38
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Osłona chwytacza
Płytka ściegowa
Uchwyt akcesoriów specjalnych
Oświetlenie LED
Przycisk szycia wstecz
Przycisk Start/Stop
Osłona podciągacza
Podciągacz
Naprężacz nici do szpulowania
Suwak regulacji prędkości szycia
Ekran
Pozycjonowanie igły góra/dół
Przycisk końca wzoru
Przycisk odbicia lustrzanego */**
Przyciski regulacji długości ściegu
Przyciski regulacji położenia igły
Przyciski regulacji szerokości ściegu
Nawijacz nici dolnej
Obcinacz nici na nawijaczu
Przyciski pamięci
Przycisk alfabetów
Przyciski wyboru ściegu
Przycisk # (hash)
Przycisk «clr» (kasuj)
Gniazdo mocowania stołu powiększającego pole szycia
Wejście dźwigni FHS (Free Hand System) *
Pokrętło regulacji naprężenia nici
Tylny prowadnik nici
Rączka do podnoszenia
Pionowy trzpień nici
Poziomy trzpień nici
Przelotka nici
Koło zamachowe
Regulacja balansu ściegu
Gniazdo rozrusznika nożnego
Przycisk opuszczania ząbków transportu
Wyłącznik zasilania
Gniazdo przewodu zasilającego
Nawlekacz nici
Prowadnik nici
Uchwyt igły
Stopka
Obcinacz nici przy chwytaczu
Ząbki transportu
Obcinacz nici na obudowie oświetlenia
Dźwignia podnoszenia stopki
Połączenie dla tamborka do cerowania
45
46
47
3
2
25
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
9
10
Przygotowanie - szycie
Rozrusznik nożny
Regulacja prędkości szycia
█
kontroluj prędkość szycia za pomocą rozrusznika nożnego
Przechowywanie przewodu rozrusznika
█
nawinąć przewód wokół dysku
█
włożyć wtyczkę w przygotowane gniazdo
W trakcie szycia
█
rozwinąć przewód
Oświetlenie LED
Oświetlenie LED oświetla pole szycia. Ma bardzo długi czas eksploatacji.
Uszkodzone oświetlenie może zostać wymienione WYŁĄCZNIE
przez autoryzowany serwis.
Maszynę należy dostarczyć do autoryzowanego Dilera
BERNINA!
Stół powiększający pole szycia *
Nasuwany stół powiększa pole szycia.
Zakładanie stołu
█
podnieść igłę i stopkę
█
wsunąć wzdłuż wolnego ramienia w prawo, aż «zaskoczy»
Zdejmowanie stołu powiększającego pole szycia
█
podnieść igłę i stopkę
█
wcisnąć przycisk i pociągnąć stół w lewo
Linijka
█
pozycja «0» odpowiada środkowej pozycji igły
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Dźwignia FHS */**
Dźwignia FHS podnosi i opuszcza stopkę.
Podłączanie dźwigni
█
włożyć dźwignię w gniazdo; podnoszenie stopki kolanem powinno być
możliwe w zwykłej pozycji siedzącej
Podnoszenie i opuszczenie stopki
█
pchnij dźwignię kolanem w prawo
█
stopka zostanie podniesiona, równocześnie ząbki transportu zostaną
opuszczone. Naprężacz nici zostanie zwolniony
█
ząbki transportu zostaną podniesione podczas wykonywania pierwszego
ściegu
U Twojego Dystrybutora BERNINA możesz nabyć dźwignię FHS o
innym profilu.
Pionowy trzpień szpulki
█
█
█
█
pionowy kołek szpulki jest złożony z tyłu, za kołem zamachowym
jest on przydatny podczas prac więcej niż jedną nicią, np. podczas szycia
podwójną igłą
podnieść trzpień do góry, aż «kliknie» w swojej pionowej pozycji
podczas korzystania z dużych szpulek, proszę podłożyć pod spód
podkładkę A
A
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
11
12
Przygotowanie - szycie
Nawijanie szpulki
█
█
█
█
█
█
█
█
włączyć zasilanie (wyłącznik w pozycji «1»)
wsunąć pustą szpulkę na trzpień nawijacza
umieścić nitkę na trzpieniu nici
założyć odpowiednią blokadę, odpowiednią do wielkości szpulki nici
podążając za strzałkami, przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem nici
nawinąć nić dwa lub trzy razy wokół pustej szpulki i odciąć nadmiar nici na
obcinaczu szpulownika
pchnąć dźwignię nawijacza w stronę szpulki, nawijanie rozpocznie się
automatycznie
silnik zatrzyma się automatycznie po napełnieniu szpulki
Obcinacz nici
█
przeciągnąć nić przez obcinacz nici, podczas zdejmowania szpulki
Szpulowanie nici podczas szycia
█
umieścić nić na pionowym trzpieniu, następnie podążając za strzałkami,
przeprowadzić nić przez prowadnik nici i naprężacz szpulownika
█
następnie podążać za powyższymi wskazówkami
Wkładanie szpulki
Włożyć szpulkę, aby patrząc na szpulkę, podczas rozwijania nici, kręciła się w
prawo.
Prowadzenie nici w nacięcie
Przeciągnąć nić w nacięcie na bębenku.
Przeciąganie nici pod sprężynką
Pociągnąć nić w lewo, aż nić znajdzie się w otworze w kształcie litery T, na
końcu sprężynki. Szpulka musi obracać się w prawo.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Bębenek
Usuwanie bębenka
█
podnieść igłę
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
otworzyć pokrywę chwytacza
█
złapać bębenek za uchwyt
█
wyjąć bębenek
Aby włożyć bębenek
█
trzymać bębenek za uchwyt
█
palec bębenka powinien być skierowane w górę
█
włożyć bębenek, aż «kliknie»
Dolnej nici nie trzeba wyciągać na górę, wystarczy zostawić
odpowiednią ilość nici pod płytką ściegową.
A
Obcinacz przy chwytaczu
█
włożyć bębenek
█
wsunąć nić do obcinacza A i odciąć
█
zamknąć osłonę chwytacza
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
13
14
Przygotowanie - szycie
Nawlekacz igły
1
█
█
█
█
A
2
█
Pchnąć dźwignię w dół
podnieść igłę
opuścić stopkę
trzymać nić w lewo i do tyłu
wcisnąć dźwignię A w dół i równocześnie przeprowadzić nić wokół haczyka
B w prawo przed igłę
Prowadzenie nici przed igłę
wprowadzić nić od przodu w nacięcie C, aż haczyk «złapie» za nitkę
B
1
C
2
3
█
A
█
█
Zwolnienie dźwigni i nici
zwolnić dźwignię A i nić
przesunąć nić pod stopkę i wyciągnąć ją do tyłu lub
przeciągnąć nić pod stopką i przeciągnąć ją przez obcinacz, umieszczony z
lewej strony obudowy oświetlenia
3
Nawlekanie górnej nici
Zakładanie szpulki z nicią
█
podnieść igłę i stopkę
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
włożyć podkładkę pod szpulkę
█
włożyć szpulkę na trzpień (nić ma się rozwijać w prawo)
█
założyć blokadę szpulki, odpowiednią do jej wielkości, nie zostawiać
odstępu między blokadą a szpulką
█
Przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem nici A
█
następnie w nacięcie naprężacza nici górnej B
█
pociągnąć nić w dół i zawinąć ją w lewo wokół C
█
pociągnąć nić do góry i przesunąć ją w lewo, umieszczając w oczku
podciągacza D
█
przeciągnąć nić w dół, przez prowadniki E i F
A
B
D
C
E
F
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Nawlekanie podwójnej igły
Nawlekanie pierwszej nici
█
umieścić szpulkę z nicią na pionowym trzpieniu nici
█
nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz A z prawej strony
█
nawlec maszynę normalnie, nawlekając prawą igłę
Nawlekanie drugiej nici
█
nałożyć nić na poziomy kołek szpulki i zablokować blokadą
█
nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz A z lewej strony
█
nawlec lewą igłę
█
nici nie mogą być skręcone ze sobą
A
Nawlekanie potrójnej igły
█
A
█
█
█
potrzebne są dwie szpulki nici oraz jedna, pełna szpulka nici dolnej. nałożyć
szpulkę z nicią na poziomy kołek szpulki
nałożyć szpulkę nici dolej oraz drugą szpulkę nici na pionowy trzpień nici
(obie szpulki muszą się kręcić w jedną stronę)
nawlec maszynę normalnie, przeciągając dwie nici z lewej strony
naprężacza oraz jedną z prawej strony
nawlec standardowo, prowadząc dwie nici po lewej stronie dysku
naprężacza A oraz jedną po prawej stronie dysku
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
15
16
Przygotowanie - szycie
Obcinacz nici
Na lewej części obudowy oświetlenia
█
przeciągnąć obie nici z przodu do tyłu przez obcinacz nici
█
nici zostaną wyciągnięte automatycznie przy wykonaniu pierwszego ściegu
Wymiana igły
Wyjmowanie igły
█
podnieść igłę
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
opuścić stopkę
█
poluzować śrubę docisku igły
█
pociągnąć igłę w dół, aby ją wyjąć
Zakładanie igły
█
płaska część igły do tyłu
█
dopchnąć igłę maksymalnie do góry
█
dokręcić śrubę docisku igły
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Wymiana stopki zatrzaskowej
█
█
█
podnieść igłę i dźwignię stopki
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
wcisnąć przycisk na uchwycie stopki, aby zwolnić stopkę
Mocowanie stopki zatrzaskowej
█
umieścić stopkę pod uchwytem, aby poprzeczny trzpień w stopce znalazł
się pod nacięciem uchwytu
3
█
opuścić stopkę dźwignią, aby uchwyt «złapał kliknięciem» za poprzeczny
trzpień stopki
Wymiana stopki
Wymiana stopki
█
podnieść igłę i stopkę
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
Podnoszenie dźwigni
█
podnieść dźwignię mocującą uchwyt stopki
█
usunąć stopkę
Mocowanie stopki
█
nałożyć stopkę od dołu, mocując na trzpieniu
█
opuścić dźwignię mocowania stopki
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
17
18
Przygotowanie - szycie
Płytka ściegowa
B
A
Oznaczenia płytki ściegowej
█
płytka jest oznaczona pionowymi, poziomymi i skośnymi liniami pomocniczymi w milimetrach i calach
█
linie mają służyć pomocą podczas prowadzenia materiału lub w innych
precyzyjnych pracach
█
poziome linie są przydatne podczas szycia narożników, dziurek itp.
█
linie skośne są przydatne podczas quiltingu
█
pionowe znaki określają odległość igły od linii
█
punkt «0» pokazuje środkową pozycję igły
█
miary są podawane na prawo i na lewo od środkowej pozycji igły
Usuwanie płytki ściegowej
█
podnieść stopkę i igłę
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
wcisnąć płytkę ściegową w dół w prawym, górnym rogu, (oznaczenie B),
aby podnieść płytkę
█
usunąć płytkę ściegową
Zakładanie płytki ściegowej
█
umieścić płytkę nad otworem A i wcisnąć w dół, aż «Kliknie» na swoim
miejscu
Naprężenie nici górnej
Optymalne naprężenie nici ustawiono fabrycznie. Stosowano nić Metrosene 100/2 (Mettler, Szwajcaria). Była stosowana zarówno jako nić górna
jak i dolna.
Naprężenie nici będzie inne dla różnych producentów i gatunków nici a także
wykonywanych czynności. Należy samodzielnie wyregulować naprężenie nici.
Przykład:
Nić metaliczna
Nić przezroczysta
3
A
5
Naprężenie
około 3
około 2-4
Igła
90
80
Ustawienie podstawowe
█
jest dostępne, gdy czerwona linia na pokrętle pokrywa się ze
znacznikiem A
█
naprężenia nie trzeba regulować do normalnego szycia
█
dla specjalnych prac lub materiałów, należy samodzielnie ustawić
naprężenie nici
Najlepszy wygląd ściegu
█
łączenie nici odbywa się wewnątrz materiału
Górne naprężenie zbyt wysokie
█
nić dolna jest wyciągana za wysoko i może się pojawić na prawej stronie
materiału
█
aby zmniejszyć górne naprężenie, należy ustawić pokrętło między 3 a 1
Górne naprężenie zbyt niskie
█
górna nić jest zbyt mocno wciągana w dół i może się pojawić na lewej
stronie
█
aby zwiększyć naprężenie nici górnej, ustawić pokrętło między 5 a 10
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Balans
W zależności od stosowanych nici i materiału, może się zdarzyć, że ściegi
będą zbyt odległe od siebie lub zbyt blisko siebie.
Można ten efekt zredukować za pomocą pokrętła balansu ściegu.
Szycie próbne
Podczas szycia dekoracyjnego, sugerujemy wykonać próbne szycie,
na zbędnym kawałku materiału.
Jeżeli dokonano regulacji balansu ściegu, należy go przestawić w
pozycję normalną, gdy zakończono pracę.
Pozycja normalna
Bardziej gęsta struktura ściegu - wzór ściegu jest układany bliżej siebie
(krótsza długość ściegu)
Rzadsza formacja ściegu - wydłuża ścieg
(większa długość ściegu)
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
19
20
Przygotowanie - szycie
Ząbki transportu
Ząbki transportu opuszczone
Przycisk wyciśnięty = pozycja do szycia.
Przycisk wciśnięty = ząbki transportu są wyłączone.
█
do cerowania, haftowania z wolnej ręki, quiltingu, itp.
Ząbki transportu i przesuwanie materiału
Z każdym ściegiem, maszyna wykonuje jeden ruch do przodu. Długość ściegu
jest uzależniona od wybranych parametrów długości.
Wybierając bardzo krótkie ściegi, maszyna przesuwa materiał bardzo wolno.
Materiał jest przesuwany wolno, nawet przy maksymalnej prędkości również
podczas wykonywania dziurek, ściegów satynowych i dekoracyjnych o małej
długości.
Należy pozwolić maszynie samodzielnie podawać materiał.
Ciągnięcie lub popychanie materiału, może powodować nierówne ściegi.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Przygotowanie - szycie
Kompensacja wysokości nierównych warstw.
Ząbki transportu pracują właściwie, gdy stopka jest równo.
Jeżeli stopka jest pod kątem, np.: podczas przeszywania przez szew lub
schodząc ze szwu, ząbki nie mogą prawidłowo przesuwać materiału.
1
1
Materiał może się zablokować. Aby rozwiązać ten problem, należy podłożyć
jedną, dwie lub trzy warstwy narzędzia kompensującego wysokość.
Aby poprawić wysokość stopki z przodu, ułożyć pod stopką odpowiednią ilość
warstw narzędzia do kompensacji, z prawej strony, blisko igły. Szyć, aż stopka
ponownie znajdzie się na równiej powierzchni.
Szycie narożników
Szyjąc narożniki, jedynie niewielka część materiału jest na ząbkach transportu.
Dlatego nie jest możliwe dobre prowadzenie materiału.
Można to skompensować, podkładając odpowiednią ilość warstw narzędzia do
kompensacji wysokości, możliwie blisko materiału.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
21
22
Przygotowanie - szycie
Ważne informacje na temat szycia i igieł
Nić
Nić należy dobrać odpowiednio do wykonywanych prac. Dla lepszych efektów
szycia, należy stosować nici wysokiej jakości. Zalecamy stosowanie nici
producentów, znanych z dobrej jakości.
Nić bawełniana
█
nici bawełniane mają przewagę nici naturalnych, dlatego bobrze pracują na
bawełnianych materiałach
█
jeżeli nić bawełniana jest mercyzowana, nabiera delikatnego połysku
Nić poliestrowa
█
jest odporna na zrywanie i trwała kolorystycznie
█
nici poliestrowe są bardziej uniwersalne, zalecane są do prac, gdzie
potrzebne są mocne elastyczne szwy
Igła, nić i materiał
Należy rozważnie wybierać stosowane igły i nici.
Właściwy rozmiar igły zależy od rodzaju nici i materiału. Struktura materiału
wpływa na wybór grubości nici, rozmiaru igły oraz jej rodzaju.
Sprawdzanie stanu igły
Należy regularnie sprawdzać stan igieł i wymieniać je w razie
potrzeby. Zużyta igła może uszkodzić zarówno materiał jak i
maszynę do szycia.
Kieruj się tymi wskazówkami:
Zawsze wymień igłę, przez rozpoczęciem nowego projektu.
Igły, Nici
Właściwa kombinacja igła/nitka
Podczas szycia, nić powinna swobodnie przemieszczać się wzdłuż rowka,
znajdującego się z przodu igły.
Zbyt cienka nić lub zbyt gruba igła
Nić ma zbyt wiele miejsca w rowku. Może to powodować przepuszczanie
ściegów lub zrywania nici.
Zbyt gruba nić lub zbyt cienka igła
Nić gromadzi się na końcu rowka i może zablokować igłę. Może to prowadzić
do zrywania nici.
Materiał/Nić
Rozmiar igły
Delikatne materiały:
Delikatne nici (do cerowania, do haftu)
70-75
Materiały średniej grubości:
Nici normalne
80-90
Ciężkie materiały:
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
100, 110, 120
Przygotowanie - szycie
Przegląd igieł
Uniwersalne
130/705 H/60-100
Metafil
130/705 H-MET/75-90
Ostrze normalne, lekko zaokrąglone
Duże oczko
Do prawie wszystkich rodzajów materiałów naturalnych i syntycznych (dzianin i
tkanin)
Szycie nićmi metalicznymi
Jersey/Stretch
130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90
Kordonek (szycie wierzchnie)
130/705 H-N/80-100
Ostrze kulkowe
Małe ostrze kulkowe, długie oczko
Jersey, dzianiny, rozciągliwe materiały
Wierzchnie szycie grubą nicią
Skóra
130/705 H-LL, H-LR/90-100
Igła skrzydełkowa (ściegi ażurowe)
130/705 HO/100-120
Ostrze tnące
Szerokie ostrze (skrzydełko)
Naturalna i syntetyczna skóra i
plastikowe folie
Ściegi ażurowe
Jeans
130/705 H-J/80-110
Igła skrzydełkowa podwójna
130/705 H-ZWI-HO/100
Ostrze bardzo cienkie, tnące
Materiały ciężkie, takie jak jeans,
brezent
Specjalne efekty z haftem ażurowym
Microtex
130/705 H-M/60-90
Igła podwójna
130/705 H-ZWI/70-100
Ostrze specjalne, cienkie, ostre
Odległość miedzy igłami:
1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0
Jedwab i materiały delikatne
Widoczny ścieg dwuigłowy na
materiałach elastycznych, bizowanie,
szycie dekoracyjne
Quilting
130/705 H-Q/75-90
Igła potrójna
130/705 H-DRI/80
Otrze cienkie, tnące
Odstęp między igłami: 3.0
Proste przeszycia wierzchnie
Do szycia dekoracyjnego
Haftowanie
130/705 H-E/75-90
Duże oczko, niewielkie ostrze kulkowe
Haftowanie na wszystkich materiałach
naturalnych i syntetycznych
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
23
24
Funkcje
Przyciski funkcyjne na panelu maszyny
Wybór ściegu
█
█
█
aby wybrać ścieg od 1 do 10:
wcisnąć przycisk numeryczny przypisany do danego ściegu, na ekranie
pojawią się jego wyjściowe parametry
█
wcisnąć «0», aby wybrać ścieg 10 (dziurka bieliźniana)
dla ściegów 11-99:
wcisnąć «#» i następnie kombinację cyfr
dla ściegów 100:
i wyższych, wcisnąć # dwa razy i wpisać numer ściegu
Zmiana ustawień ściegu
Regulacja szerokości ściegu
█
lewy przycisk = węższy ścieg
█
prawy przycisk = szerszy ścieg
█
podstawowe ustawienia ściegu migają na ekranie
Zmiana pozycji igły
█
lewy przycisk = przesunięcie pozycji w lewo
█
prawy przycisk = przesunięcie pozycji w prawo
Zmiana długości ściegu
█
lewy przycisk = krótszy ścieg
█
prawy przycisk = dłuższy ścieg
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Funkcje
Szycie wstecz
czasowo:
█
wcisnąć przycisk
█
maszyna szyje wstecz do czasu zwolnienia
przycisku (maksymalna długość ściegu 3mm)
Zastosowanie:
█
programowanie dziurek
█
programowanie cerowania
█
do włączenia w ściegu prostym, programu
bezpieczeństwa
█
manualne zabezpieczanie (początek i koniec
szwu)
ciągłe szycie wstecz
█
wcisnąć przycisk szybko dwa razy
█
maszyna szyje wybrany ścieg do tyłu
█
wcisnąć przycisk raz, aby przerwać
przycisk «clr» (kasuj)
wciśnięcie przycisku = powrót do ustawień
podstawowych
█
inne wybrane funkcje są kasowane
Wyjątek:
█
pozycjonowanie igły góra/dół
█
wcisnąć przycisk «clr» dwa razy, aby
skasować ustawienia automatycznej dziurki
█
Liternictwo, cyfry i znaki specjalne (w B 330,
tylko alfabet blokowy)
█
wcisnąć przycisk alfabetu
█
jedna z czcionek pojawi się na ekranie
█
wybrać czcionkę wciskając przycisk alfabetu
█
wciskać prawy przycisk, aby przewijać litery i
cyfry w przód (A, B, C...)
█
wciskać lewy przycisk, aby przewijać litery i
cyfry w tył (@ Ç ?...)
Przycisk Start/Stop
█
uruchamia i zatrzymuje maszynę, podczas
prac bez rozrusznika nożnego - rozrusznik
nożny jest zbędny
Suwak regulacji prędkości szycia
█
do regulowania prędkości szycia, podczas
prac z przyciskiem start/stop
Zatrzymanie igły
Standardowe ustawienie zatrzymania igły to
pozycja górna (strzałka - igła w górze).
█
wcisnąć przycisk
█
strzałka wskazuje w dół = maszyna pozostawi
igłę w materiale
█
wcisnąć ponownie przycisk
█
strzałka wskazuje w górę = maszyna zatrzyma się z igłą poniesioną
Wcisnąć przycisk trochę dłużej = igła automatycznie
będzie się zatrzymywać w górze lub w dole.
Koniec wzoru
█
wcisnąć przycisk
█
maszyna zatrzyma się po zakończeniu
pojedynczego ściegu lub sekwencji ściegów
(z pamięci)
Odbicie lustrzane (prawo/lewo) */**
█
wcisnąć przycisk
█
wybrany ścieg zostanie wykonany w odbiciu
lustrzanym
przycisk #
█
przycisk wyboru ściegu (patrz strona 24)
Zawartość alfabetu
A B C D E FGH IJK LMN OP QR S TU VWXYZ
ÄÖÜÅÆŒØÑÈÉÊÀÂ
01234567890_-.’ & ?Ç @
1
2
3
Pamięć
█
wcisnąć przycisk 2
█
napis «mem» pojawi się na ekranie
█
liczba dostępnych pól pamięci (maksymalnie
30) i kursor migają
█
wciskać lewy przycisk 1 oraz prawy 3 do
przewijania wzorów, liter i cyfr
█
wcisnąć prawą strzałkę 3, aby zapisać
Czasowo zmieniona pamięć ściegów
każda zmiana długości lub szerokości ściegu
zostaną zapamiętane automatycznie
█
Przykład:
█
szyć i zmienić ustawienia ściegu zyg-zak
█
wybrać inny ścieg, np. prosty
█
powrócić do ściegu zyg-zak - ostatnie
ustawienia ściegu są aktywne
Powrót do podstawowych ustawień
█
pojedyncze ustawienia ściegów, można
przywracać do wartości początkowych
█
wszelkie zmiany ustawień zostaną usunięte
po wciśnięciu «clr» lub wyłączeniu maszyny
Zastosowanie:
█
do wszystkich ściegów
█
przydatne zwłaszcza przy częstej zmianie
różnych zastosowań maszyny
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
25
26
Funkcje
Szczegóły ekranu
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
Szerokość ściegu (ustawienie podstawowe zawsze miga na ekranie)
Długość ściegu ( ustawienie podstawowe zawsze miga na ekranie)
Pozycjonowanie igły (9 pozycji)
Zatrzymywanie igły góra/dół
Liczba ściegów
Numer stopki (odpowiedni do wybranego ściegu)
Ścieg satynowy: gęsty, krótki zyg-zak
5
6
7
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Funkcje
Pamięć
1
2
3
Ściegi, litery i cyfry mogą zostać ze sobą połączone a następnie zapisane w
pamięci (30 dostępnych pól pamięci).
Jest to pamięć długoterminowa. Zawartość zostanie zachowana do czasu
usunięcia przez użytkownika. Przerwy w dostawie prądu lub wyłączenie
maszyny nie wpływa na zawartość pamięci. Długość ściegu, jego szerokość i
pozycję igły można zmienić w dowolnym momencie.
Pojedyncze ściegi, litery lub cyfry można skasować lub nadpisać.
Przyciski pamięci
█
przewijać zawartość pamięci w tył, lewym przyciskiem 1
█
środkowym przyciskiem 2 można otwierać i zamykać pamięć
█
prawym przyciskiem 3 przewijać zawartość pamięci w przód i programować
pamięć
Programowanie ściegów praktycznych i dekoracyjnych
Otwieranie pamięci
█
wcisnąć przycisk 2
█
kursor i dostępna liczba pól pamięci (np. 30) migają i pojawia się napis
«mem»
█
wybrać ścieg
█
numer ściegu pojawia się na ekranie
█
wcisnąć przycisk 3
█
ścieg jest zaprogramowany
█
pojawia się liczba dostępnych pól pamięci
█
wybrać kolejny ścieg i zaprogramować go jak opisano
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
27
28
Funkcje
Rozpoczęcie szycia
█
█
wcisnąć rozrusznik nożny = maszyna zaczyna szyć od początku kombinacji
ściegów
wcisnąć przycisk Koniec ściegu, maszyna zatrzyma się na końcu kombinacji ściegów
Następujące specjalne programy, nie mogą być zapisane w
pamięci:
330:
Nr. 5
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 16
Program zabezpieczeń
Dziurka
Naszywanie guzików
Cerowanie
350:
Nr. 5
Nr. 10-11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 20
Nr. 21
Program zabezpieczeń
Dziurki
Naszywanie guzików
Oczko
Cerowanie
Fastrygowanie
380:
Nr. 5
Nr. 10-13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 22
Nr. 23
Program zabezpieczeń
Dziurki
Naszywanie guzików
Oczko
Cerowanie
Fastrygowanie
Programowanie Alfabetów i Cyfr
4
5
6
Otwieranie pamięci
█
wcisnąć przycisk 2
█
kursor i dostępna liczba pól pamięci (np. 30) migają i pojawia się napis
«mem»
█
wcisnąć przycisk alfabetu 5, aby wybrać alfabet
█
litera A, wybranego alfabetu pojawia się na ekranie
█
za pomocą strzałek 4 i 6 przewijać alfabet
█
wybrać literę/cyfrę
█
wcisnąć przycisk 3 = litera/cyfra jest zaprogramowana
█
pojawia się liczba dostępnych pól pamięci
█
ponowić proces, aby wybrać więcej liter lub cyfr
█
gdy projektujemy więcej niż jedno słowo, wybrać symbol (_) do projektowania spacji między słowami
Jeżeli zmieniono długość i/lub szerokość ściegu/litery/cyfry, zmiana
dotyczyć będzie całej kombinacji.
Jeżeli zmianie ma zostać poddany pojedynczy ścieg lub symbol,
należy to zrobić indywidualnie.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Funkcje
Poprawianie zawartości pamięci
Zawartość pamięci pozostanie, nawet po odłączeniu od źródła zasilania. Do
zapisanych wzorów można wrócić w dowolnym czasie.
Zawartość pamięci nie zostanie zapisana w przypadku wyłączenia maszyny,
bez uprzedniego wciśnięcia przycisku 2 i zamknięcia pamięci.
1
2
3
Nadpisywanie pojedynczych ściegów, liczb i liter
█
przewinąć w prawo przyciskiem 3 lub w lewo przyciskiem 1, aby znaleźć
ścieg, który ma być nadpisany
█
wybrać nowy ścieg literę/cyfrę, nową długość/szerokość ściegu lub pozycję
igły
█
wcisnąć prawy przycisk 3, aby nadpisać
Kasowanie pojedynczych ściegów, liter lub cyfr
przewinąć w prawo przyciskiem 3 lub w lewo przyciskiem 1, aby znaleźć
znak do usunięcia
█
wcisnąć przycisk «clr»
█
ścieg/litera/cyfra został skasowany
█
Całkowite kasowanie zawartości pamięci
█
█
█
█
wcisnąć i trzymać przycisk «clr», wcisnąć przycisk 2
zwolnić przyciski
opuścić pamięć wciskając przycisk 2
pamięć jest teraz całkowicie wyczyszczona
Opuszczanie pamięci
█
█
█
wcisnąć przycisk 2, aby zapisać zmiany
pamięć jest zamknięta
napis «mem» znika z ekranu
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
29
30
Wyszywanie ściegów - ściegi praktyczne
Ściegi praktyczne
Ścieg prosty
Wszystkie nieelastyczne materiały; wszystkie prace ściegiem prostym
Ścieg elastyczny, łączący
Do większości materiałów. Łączy i marszczy materiały elastyczne
Ścieg zyg-zak
Większość rodzajów materiałów; wszelkie
proste prace zyg-zak, jak obrzucanie
brzegów. Szycie na materiałach elastycznych i koronkach
Elastyczny owerlokowy
Średniej grubości dzianiny, materiały z
włosem i grubsze płótna. Zabezpieczanie
brzegów, płaski ścieg łączący
Ścieg owerlokowy
Głównie do materiałów delikatnych,
tworzenia elastycznych obrzuceń
Ścieg do jersey'u
Materiały naturalne, syntetyczne lub
delikatne dzianiny. Widoczne szwy i
podwinięcia. naprawianie jersey'u
Trójskok
Do większości materiałów. Łączenie
materiałów, wzmacnianie szwów, itp.
Ścieg uniwersalny
Spójne materiały jak skóra i folie. Płaskie
łączenie szwów, widoczne szwy, łączenie
elastyczne, szwy dekoracyjne
Zabezpieczenie ściegu
Wszystkie rodzaje materiału. Zabezpiecza
początek i koniec ściegu prostego
Ścieg do lajkry
Wszystkie materiały rozciągliwe w obu
kierunkach, płaskie łączenie, wzmacnianie
szwów i bielizny
Potrójny ścieg prosty i potrójny zyg-zak
Mocne ściegi na grubych, ciężkich
materiałach
Ścieg elastyczny
Wszystkie materiały elastyczne, otwarte
szwy na odzieży sportowej
Ścieg kryty
Większość rodzajów materiałów. Do
tworzenia podwinięć, bez przebijania
materiału
Program cerowania
Automatyczna funkcja cerowania dla
lekkich i średnich materiałów
Ścieg podwójny owerlokowy
Do wszystkich dzianin. Równocześnie
zszywa i obrzuca
Plaster miodu
Do większości gładkich materiałów,
widoczne szwy i podwinięcia
1
2
3
4
5
6
7
8
Ścieg super elastyczny
Do zszywania bardzo elastycznych
materiałów
9
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Wyszywanie ściegów - Przykładowe zastosowania
Przykłady zastosowań
Zamki
Stopka do zamków nr 4
Ścieg prosty
Wprowadzenie
█
wyrównać i przyfastrygować brzegi materiału
█
przyfastrygować lub przypiąć szpilkami zamek, aby brzegi materiału
spotkały się nad środkiem zamka
Szycie
█
otworzyć zamek częściowo
█
rozpocząć szycie z górnej, lewej strony
█
ustawić stopkę, aby igła przeszywała wzdłuż brzegu ząbków zamka
█
zatrzymać się przy zamknięciu zamka, (igła wbita w materiał) podnieść
stopkę i zamknąć ponownie zamek.
█
kontynuować szycie do dolnej krawędzi zamka (igła wbita w materiał)
█
obrócić materiał i szyć w poprzek zamka (igła wbita w materiał)
█
ponownie obrócić materiał i przyszyć rugą część zamka od dołu do góry
Druga wersja: Szyć obie strony zamka z dołu do góry
█
odpowiednie dla materiałów z napą lub ziarnem (np. jedwab)
█
przygotować zamek według powyższego opisu
█
rozpocząć szycie od łączenia zamka do góry
█
szyć drugą część w tym samym kierunku, od dołu do góry
Aby szyć przy suwaku
█
zamknąć zamek i szyć około 5 cm od suwaka
█
zatrzymać maszynę z igłą wbitą w materiale, podnieść stopkę.
Otworzyć zamek, przeciągnąć suwak pod stopką, opuścić stopki
i kontynuować szycie
Rozpoczęcie ściegu
Trzymać mocno nić, podczas rozpoczęcia szycia = ciągnąć materiał
lekko do tyłu (mniej ściegów).
Zamki na materiałach grubych lub gęsto tkanych
Aby uzyskać równy ścieg, użyć igły 90 lub 100.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
31
32
Szycie ściegów - przykłady zastosowań
Cerowanie
Stopka podstawowa nr 1
Automat do dziurek z suwakiem, nr 3A
Program cerowania
Szybkie cerowania otworów lub uszkodzonych miejsc
Naprawia wiązania materiału w przetartym materiale.
Cerowanie ze stopką podstawową nr 1 (automatyczny licznik ściegów)
█
wbić igłę w górnym, lewym rogu rozdartego materiału
█
wykonać pierwszy rząd ściegu i zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz, aby ustawić długość cerowania
█
dokończyć cerowanie, maszyna zatrzyma się automatycznie
█
usunąć program wciskając przycisk «clr»
Przesunąć stopkę w kolejne miejsce do cerowania.
Cerowanie za pomocą stopki Automat do dziurek, nr 3A
█
stosować do niewielkich przetarć, nie dłuższych niż 3 cm
█
wykonać zgodnie z procedurą jak przy stopce nr 1
Wzmocnienie
Podłożyć lekki materiał pod spód, aby wzmocnić szwy.
Przygotowanie
Upiąć materiał w tamborek do cerowania, aby zapobiec marszczeniu
materiału.
Zyg-zak
Stopka podstawowa nr 1
█
█
█
█
dla wszystkich materiałów
obrzucanie
szwy elastyczne
szycie dekoracyjne
Obrzucanie brzegów
█
prowadzić brzeg materiału środkiem stopki
█
nie wybierać zbyt szerokiego lub zbyt długiego ściegu
█
igła przebija materiał z jednej strony i nad brzegiem materiału, w powietrzu
na drugiej stronie
█
brzeg powinien leżeć płasko i nie być zwinięty
█
stosować delikatne nici do cerowania do materiałów lekkich
A
B
Ścieg satynowy
█
gęsty, krótki zyg-zak (długość ściegu 0.5-0.7 mm)
█
stosowany do naszywania aplikacji, haftowania itp.
C
A Ścieg zyg-zak ze zmienioną szerokością ściegu
B Ścieg zyg-zak ze zmienioną długością ściegu
C Brzeg obrzucony ściegiem zyg-zak
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - przykłady zastosowań
Ścieg owerlokowy
Stopka owerlokowa nr 2
Stopka podstawowa nr 1
Ścieg owerlokowy
Stopka owerlokowa nr 2 jest specjalnie skonstruowana do obrzucania ściegiem
owerlokowym. Trzpień na stopce pozwala zachować nadmiar nici w szwie.
Dzięki temu szew zachowuje elastyczność.
Ścieg zamknięty
Elastyczny ścieg na delikatnych, lekkich materiałach jak jersey lub jedwab.
Szycie
█
prowadzić otwarty brzeg materiału wzdłuż trzpienia na stopki
█
ścieg uformuje się ponad trzpieniem i ponad brzegiem materiału
Dzianiny i jersey
Używać nowych igieł Jersey, aby nie uszkodzić materiału.
Szycie materiałów elastycznych
Jeżeli jest taka konieczność używać igieł stretch (130/705H-S) =
ostrze igły prześlizguje się pomiędzy włóknami.
Ścieg owerlokowy zamknięty
Stopka owerlokowa nr 2
Stopka podstawowa nr 1
Ścieg owerlokowy zamknięty
Ścieg zamknięty
Ścieg owerlokowy na luźne dzianiny i dekoracyjny dla tkanin i jersey'u.
Szycie
Prowadzić otwarty brzeg materiału wzdłuż trzpienia na stopki.
2
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
33
34
Szycie ściegów - przykłady zastosowań
Podszywanie ściegiem owerlokowym
Stopka owerlokowa nr 2
Stopka podstawowa nr 1
Ścieg owerlokowy
Do wszystkich materiałów bawełnianych, syntetycznych i mieszanych.
Lewa strona materiału
Wprowadzenie
█
wykonać niewielkie podwinięcie
█
po złożeniu prawymi stronami do siebie, przyfastrygować lub spiąć
szpilkami
Szycie
█
wykonać szew owerlokowy, przy brzegu zakładki
█
prowadzić otwarty brzeg materiału wzdłuż trzpienia stopki
█
ścieg uformuje się ponad trzpieniem i ponad brzegiem materiału
Prawa strona materiału
Zatrzymywanie igły w materiale
Igła zostaje wbita w materiale, podczas poprawiania naddatku
materiału - przydatna funkcja, gdy trzeba często poprawiać materiał.
Zabezpieczenie brzegu ściegiem plaster miodu
Stopka podstawowa nr 1
Plaster miodu
Do wszystkich mocnych dzianin, szczególnie bawełny, wełny, syntetyków,
mieszanych, elastycznych materiałów.
Wprowadzenie
Podwinąć (i przyfastrygować, jeżeli potrzeba) brzeg materiału na lewą stronę
(około 1 cm).
Szycie
█
szyć wzdłuż brzegu, od prawej krawędzi stopki
█
odciąć na lewej stronie nadmiar materiału
Zatrzymywanie igły w materiale
Igła zostaje wbita w materiale, podczas poprawiania naddatku
materiału - przydatna funkcja, gdy trzeba często poprawiać materiał.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - przykłady zastosowań
Ścieg kryty
Stopka do ściegu krytego nr 5
Kryte podwinięcie
Do niewidocznego podwijania materiału na średnich i ciężkich bawełnach,
wełnach i podobnych materiałach.
Przygotowanie
█
zabezpieczyć brzegi materiału
█
utworzyć zaszewkę i zamocować szpilkami lub fastrygą
█
położyć materiał lewą stroną do góry i wykonać podwinięcie tak, aby
zabezpieczony brzeg był widoczny (patrz rysunek)
█
ułożyć materiał pod stopką tak, aby prowadnik stopki prowadził brzeg
podłożenia
lewa strona
materiału
Szycie
█
igła powinna lekko przebić brzeg podłożenia (jak podczas ręcznego
podkładania)
█
ustawić szerokość ściegu odpowiednio do grubości materiału
█
po przeszyciu około 10 cm, sprawdzić obie strony pod kątem poprawności
wykonania ściegu i doregulować w razie potrzeby
█
metalowy prowadnik na stopce zatrzaskowej do ściegu krytego, można
przesuwać na boki, za pomocą śruby znajdującej się z prawej strony
5
Precyzyjne ustawienie szerokości ściegu
Prowadzić złożony brzeg materiału równo wzdłuż metalowego
prowadnika stopki = równa głębokość ściegu.
lewa strona
materiału
prawa strona materiału
Ścieg zabezpieczający
Stopka podstawowa nr 1
Program zabezpieczeń
█
█
dla wszystkich materiałów
mocuje początek i koniec szwu
Szycie długich ściegów
█
szybsze zabezpieczanie początków i końców ściegu
█
równe zabezpieczanie przez zaprogramowany system
Początek szycia
█
maszyna zabezpiecza ścieg automatycznie (5 ściegów w przód i 5 ściegów
wstecz)
█
następnie kontynuuje szycie ściegiem w przód
Kończenie ściegu
█
wcisnąć przycisk szycia wstecz; maszyna automatycznie wykona
zabezpieczenie (5 ściegów wstecz i 5 ściegów w przód)
█
maszyna zatrzyma się automatycznie po zabezpieczeniu ściegu
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
35
36
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Informacje o dziurkach
Dziurka standardowa
Przydatna do pracy ze średnimi
tkaninami; bluzki, koszulki, spodnie,
itp.
Obszycie ściegiem stebnującym
Do wzmacniania dziurek (stopka nr 3A) lub
obszycia otworów (stopka nr 3)
Dziurka elastyczna
Wszystkie materiały elastyczne, wykonane z bawełny, wełny, jedwabiu lub
syntetyków
Naszywanie guzików
Do guzików z 2 lub 4 otworami
Dziurka z okrążkiem
Ciężkie, nieelastyczne materiały.
Żakiety, kurtki, płaszcze itp.
Oczko wykonane ściegiem prostym
Obszywanie otworów pod prowadzenie rzemienie
kordonek, wstążki itp.
Wszystko, co należy wiedzieć o dziurkach
Dziurki spełniają nie tylko funkcję praktyczną, mogą również stanowić
dekorację.
Wybrać żądaną dziurkę; pojawią się następujące komunikaty na ekranie:
1
2
3
2
Numer dziurki
Symbol dziurki (miga)
Wskaźnik stopki
1
3
A
Naprężenie nici przy wykonywaniu dziurek
█
nawlec palec bębenka A = naprężenie nici dolnej jest trochę wyższe
█
pozwala to uzyskać bardziej okrągłe brzegi dziurki
█
dziurka wygląda bardziej atrakcyjnie
█
podłożenie kordonku, pozwala podnieść brzegi dziurki (patrz strona 38)
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Zaznaczanie długości manualnej dziurki
█
zaznaczyć długość dziurki w wybranym miejscu
█
używać stopkę do dziurek nr 3 */**/***
Zaznaczanie długości automatycznej dziurki
█
zaznaczyć długość pierwszej dziurki
█
po wykonaniu pierwszej dziurki, długość każdej kolejnej jest automatycznie
zaprogramowana
█
zaznaczyć na materiale początki kolejnych dziurek
█
użyć automatu do dziurek z suwakiem, nr 3A
Zaznaczanie długości dziurki z okrążkiem
█
zaznaczyć jedynie długość prostych części dziurki
█
oczko poprawnej wielkości, zostanie wykonane po wyszyciu krawędzi
dziurki
Szycie próbne
█
zawsze wykonać próbne szycie na materiale ze stabilizatorem, na którym
będzie wykonane szycie
█
wybrać rodzaj dziurki
█
wszystkie dziurki wykonywać w tym samym kierunku materiału (pionowo
lub poziomo, z włosem lub pod włos)
█
rozciąć dziurkę
█
przecisnąć guzik przez dziurkę
█
wyregulować długość dziurki, jeżeli zachodzi taka potrzeba
Aby wyregulować szerokość krawędzi dziurki
█
zmienić szerokość ściegu
Aby wyregulować długość ściegu
█
regulacja długości ściegu wpływa na gęstość obu krawędzi dziurki (odstępy
między ściegami)
█
zaprogramować nową długość dziurki po zmianie długości ściegu
Balans przy automatycznych i manualnych dziurkach
Regulacja balansu dziurek, wpływa na obie krawędzie dziurki identycznie,
ponieważ obie krawędzie są szyte w tym samym kierunku.
Jeżeli dziurka jest wykonywana na brzegu
materiału, zalecamy korzystać z płytek
kompensujących do wykonywania dziurek
(dostępne jako opcja).
Płytki należy umieścić od tyłu, pomiędzy
materiałem a spodem ruchomej części stopki,
aż do stabilnej części materiału i pchnąć do
przodu.
Po wykonaniu wszystkich dziurek, ustawić
balans w naturalnym położeniu!
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
37
38
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Dziurki z kordonkiem
Zastosowanie kordonku
█
użyć kordonek, aby wzmocnić i podnieść dziurkę
█
pętla kordonku powinna być zakończona na krawędzi, gdzie dziurka będzie
najbardziej eksploatowana
█
ustawić materiał odpowiednio
Najlepsze kordonki
█
Bawełna perłowa nr 8
█
mocna nić do szycia ręcznego
█
dobrej jakości włókno do szydełkowania
Zaczepianie kordonku o automat do dziurek nr 3A
█
wbić igłę na początku dziurki
█
podnieść stopkę
█
prowadzić kordonek w prawo, pod stopką
█
zaczepić kordonek o haczyk z tyłu stopki
█
prowadzić kordonek pod stopką do przodu, z lewej strony
█
przeciągnąć końce kordonku przez nacięcia
Szycie
█
dziurkę należy wykonać standardowo, nie trzymając za kordonek
█
dziurka uformuje się ponad kordonkiem, zakrywając go
Zaczepianie kordonku na stopce nr 3 lub stopce nr 3 zatrzaskowej */**/***
█
wbić igłę na początku dziurki
█
podnieść stopkę
█
zaczepić kordonek na trzpieniu, na środku stopki
█
przeprowadzić końce kordonku przez odpowiednie otwory w stopce i
przeciągnąć je do tyłu
█
opuścić stopkę
Szycie
█
dziurkę należy wykonać standardowo, nie trzymając za kordonek
█
dziurka uformuje się ponad kordonkiem, zakrywając go
Zabezpieczanie kordonku
█
pociągnąć za końce kordonku, aż jego pętelka zatrzyma się na brzegu
dziurki
█
przeciągnąć końce kordonku na lewą stronę materiału
█
utworzyć supeł lub zabezpieczyć przeszyciem
Przy wykonywaniu bardzo krótkich dziurek, sugerujemy wykonać
dodatkowe mocowania początku i końca dziurki.
Rozcinanie dziurki za pomocą przecinaka krawieckiego
█
korzystając z przecinaka, ciąć od rygli dziurki do jej środka
Rozcinanie dziurki za pomocą przebijaka (akcesoria specjalne)
█
umieścić materiał na drewnie
█
umieścić przecinak na środku dziurki
█
przebić materiał naciskając na przebijak ręką lub uderzając młotkiem
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Automatyczne, standardowe dziurki z funkcją automatycznej długości
Stopka do dziurek automatycznych nr 3A
Automatyczna, standardowa dziurka
Dzięki wbudowanym w stopkę nr 3A soczewkom, każdy duplikat dziurki,
zostanie wykonany w tej samej wielkości.
█
aktualnie wykonywany cykl dziurki mruga na wyświetlaczu
Po wybraniu dowolnej dziurki, na ekranie wyświetla się stopka nr 3.
Stopka musi idealnie płasko przylegać do materiału! Jeżeli
stopka nie przesuwa się swobodnie, długość dziurki może być
odczytana nieprawidłowo.
Programowanie dziurki standardowej
1. wykonać pierwszą krawędź dziurki, według zaznaczenia na materiale,
zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
«auto» oraz symbol stopki nr 3A, pojawią się na ekranie = długość dziurki
została zaprogramowana.
1
2
3
4
5
maszyna wykona automatycznie następujące czynności:
2. przeszycie ściegiem prostym wstecz
3. pierwszy rygiel
4. drugi brzeg dziurki
5. drugi rygiel i mocowanie ściegu
█
maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia
kolejnej dziurki
Automatyczne dziurki
█
każda kolejna dziurka zostanie wykonana z identyczną długością (naciskanie szycia wstecz nie jest konieczne)
█
usunąć program wciskając przycisk «clr»
█
zaprogramowaną dziurkę, można zapisać w pamięci długoterminowej (patrz
strona 42)
Prędkość szycia
█
szyć ze średnią prędkością, dla lepszego wyglądu dziurki
█
szyć wszystkie dziurki z jednakową prędkością, aby uzyskać
podobną gęstość dziurek
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
39
40
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Automatyczna dziurka z okrążkiem, z funkcją automatycznej długości
Automat do dziurek z suwakiem nr 3A
Automatyczna dziurka z okrążkiem
Programowanie dziurki
2
3
4
1
1. wykonać przeszycie ściegiem prostym do przodu, zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
«auto» oraz symbol 3A zostaną wyświetlone na ekranie = długość dziurki
została zaprogramowana.
5
2.
3.
4.
5.
6.
6
maszyna automatycznie wykona okrążek
pierwszy brzeg dziurki wyszyty wstecz
przeszycie ściegiem prostym w przód
drugi brzeg dziurki szyty wstecz
rygiel i mocowanie ściegów
█
maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia
kolejnej dziurki
Automatyczne dziurki
█
każda kolejna dziurka zostanie wykonana z identyczną długością (naciskanie szycia wstecz nie jest konieczne)
█
usunąć program wciskając przycisk «clr»
█
zaprogramowaną dziurkę, można zapisać w pamięci długoterminowej (patrz
strona 42)
Dokładne duplikaty
Funkcja automatu zapewnia wykonanie wielu dziurek o dokładnie tej
samej długości.
Podwójne wykonanie dziurki z okrążkiem
█
na grubszych materiałach dziurkę z okrążkiem można wykonać
dwa razy - użyć dłuższego ściegu dla pierwszej dziurki
█
po wykonaniu pierwszej dziurki nie należy przesuwać materiału
█
zmniejszyć długość ściegi i ponownie nacisnąć na rozrusznik
nożny, aby wykonać dziurkę ponownie, w tym samym miejscu
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Dziurki manualne (wszystkie rodzaje)
Szycie dziurek manualnych jest idealne, gdy potrzebujemy wykonać tylko jedną
dziurkę lub, gdy chcemy naprawić istniejącą dziurkę.
Liczba etapów zależy od rodzaju wybranej dziurki.
Dziurki manualnej nie można zapisać.
Stopkę do dziurek nr 3 */**/***
Przygotowanie
█
wybrać żądaną dziurkę
█
ekran pokazuje:
█
numer wybranej dziurki
█
stopka do wykonywania dziurek nr 3
█
symbol dziurki (pierwszy element miga na ekranie)
█
przeciągnąć dolną nić przez palec bębenka
Szycie manualnej, standardowej dziurki
1. szyć brzeg dziurki do końca oznaczenia długości
█
zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
2. szyć wstecz ściegiem prostym, zatrzymać maszynę na ryglu (początek
dziurki)
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
3. wykonać rygiel i drugi brzeg dziurki, zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
4. wykonać drugi rygiel i mocowanie ściegu
2
1
4
3
1
2
3
4
5
Manualna dziurka z okrążkiem
1. wykonać przeszycie do przodu, zatrzymać maszynę
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
2. wykonać oczko i pierwszy brzeg dziurki wstecz, zatrzymać maszynę na
ryglu (początek dziurki)
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
3. szyć do przodu i zatrzymać maszynę przy oczku
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
4. szyć drugi brzeg dziurki wstecz, zatrzymać maszynę na ryglu (początek
dziurki)
█
nacisnąć przycisk szycia wstecz
5. wykonać rygiel i zabezpieczenia ściegów
Szyć obie krawędzie dziurki z tą samą prędkością.
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
41
42
Szycie ściegów - Automatyczne dziurki
Dziurka w pamięci długoterminowej
Zapisywanie zaprogramowanych dziurek w pamięci długoterminowej
█
po zaprogramowaniu wcisnąć przycisk 3
█
dziurka jest teraz zapisana w pamięci długoterminowej
1
2
3
Otwieranie zapisanych dziurek
Zapisane, zaprogramowane można otwierać do ponownego wykorzystania.
█
wybrać żądaną dziurkę
█
wcisnąć przycisk 2
█
wyszyć zaprogramowaną dziurkę
█
tylko jedną długość, dla każdego rodzaju dziurki można zapisać. Zapisanie
długości przyciskiem 3 nadpisze poprzednią dziurkę
Program naszywania guzików
Stopka do cerowania nr 9 */**/***
Stopka do naszywania guzików nr 18 */**/***
Naszywanie guzików z 2 lub 4 otworami.
Naszywanie guzików
█
guziki naszywane w celach dekoracyjnych, nie mają nóżki
█
długość nóżki (odległość między guzikiem a materiałem) można regulować
za pomocą stopki nr 18
Naszywanie guzików stopką do cerowania nr 9
█
wybrać program naszywania guzików
█
sprawdzić kołem zamachowym odstęp otworów w guziku i wyregulować
szerokość ściegu, jeśli potrzeba
█
wykonać mocowanie ściegu, trzymać początki nici podczas rozpoczynania
szycia
█
wyszyć program
█
maszyna zatrzymuje się po zakończeniu programu i automatycznie przygotowuje się do przyszycia następnego guzika
Początki i końce nici
█
nici są zabezpieczone i można je odciąć
Dla bezpieczeństwa
█
przeciągnąć górną i dolną nić na lewą stronę materiału (związać, jeśli
potrzeba)
█
odciąć końce nici
Naszywanie guzików stopką nr 18
█
ustawić długość nóżki za pomocą śruby na stopce
█
wybrać program naszywania guzików i kontynuować jak podczas szycia
stopką nr 9
Początki i końce nici
█
nici są zabezpieczone i można je odciąć
Dla bezpieczeństwa
█
przeciągnąć górną i dolną nić na lewą stronę materiału (związać, jeśli
potrzeba)
█
odciąć końce nici
Naszywanie guzika z 4 otworami
█
przyszyć przez przednie otwory
█
ostrożnie przesunąć guzik do tyłu
█
przyszyć guzik przez pozostałe otwory
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Szycie ściegów - Ściegi praktyczne/do quiltingu
Fastrygowanie
Stopka do cerowania nr 9 */**/***
Fastrygowanie
█
█
█
█
do wszystkich prac, wymagających bardzo długich ściegów
do fastrygowania, powijania, quiltingu itp.
czasowe łączenie
łatwe do usunięcia
Przygotowanie
█
obniżyć ząbki transportu
█
spiąć szpilkami pod właściwym kątem, aby zapobiec przesuwaniu się
warstw
Fastrygowanie
█
podłożyć materiał pod stopką i wykonać jeden ścieg, trzymać nici podczas
rozpoczęcia szycia
█
przesunąć materiał do tyłu na potrzebną odległość
█
wykonać jeden ścieg i powtórzyć procedurę
Mocowanie/Zabezpieczanie nici
Wykonać kilka krótkich ściegów na początku i końcu szycia.
Nić
Do fastrygowania, użyć nici do cerowania, są łatwiejsze do usunięcia.
Ścieg imitujący ścieg ręczny
Stopka podstawowa nr 1
Ścieg imitujący ścieg ręczny
Do materiałów, na których praca powinna wyglądać na «ręcznie wykonaną».
Szycie próbne
█
nitka spodnia musi być przeciągnięta na prawą stronę
█
1 ścieg jest widoczny (nitka spodnia)
█
1 ścieg jest niewidoczny (nić przezroczysta) = efekt szycia ręcznego
Naprężenie nici górnej
W zależności od materiału = podnieść naprężenie (6-9).
Balans
Wyregulować balans ściegu, jeśli potrzeba.
Idealne narożniki
█
aktywować koniec wzoru i pozycjonowanie igły góra/dół i
odwrócić materiał
█
podczas obracania upewnić się, że materiał się nie przekrzywia
Zrywanie nici przezroczystej
█
szyć wolniej
█
nieznacznie obniżyć naprężenie górnej nici
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
43
44
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie ekranu i maszyny do szycia
Wytrzeć delikatną szmatką.
Ząbki transportu
Wyczyścić maszynę po każdym użyciu - usunąć wszelkie resztki z okolic
chwytacza i ząbków transportu.
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
odłączyć przewód zasilający z gniazda
█
usunąć stopkę i igłę
█
otworzyć pokrywę wolnego ramienia
█
wcisnąć w prawym, dolnym rogu płytkę ściegową, podnieść ją i usunąć
█
wyczyścić mechanizm pędzelkiem
█
założyć płytkę ściegową
Czyszczenie chwytacza
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
odłączyć przewód zasilający z gniazda
█
wyjąć bębenek
█
przesunąć blokadę chwytacza w lewo
█
opuścić w dół dźwignię blokującą i czarny pierścień chwytacza
█
wyjąć chwytacz
█
wyczyścić gniazdo chwytacza ściereczką lub pędzelkiem - nie używać
niczego ostrego
█
założyć chwytacz obracają kołem zamachowym, jeśli potrzeba, aż prowadnik chwytacza znajdzie się z lewej strony
█
zamknąć pierścień chwytacza i zabezpieczyć go dźwignią - blokada musi
«wskoczyć»
█
sprawdzić mechanizm, kręcąc kołem zamachowym
█
włożyć bębenek
Oliwienie
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
odłączyć przewód zasilający z gniazda
█
wycisnąć 1-2 krople oleju na bieżnię chwytacza
█
uruchomić maszynę na krótko bez nici i materiału
Odłączyć wtyczkę zasilającą przed czyszczeniem lub oliwieniem!
Nigdy nie stosować alkoholu, benzyny, spirytusu lub innych
rozpuszczalników do czyszczenia maszyny!
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W większości problemów, rozwiązania znajdują poniżej.
Sprawdzić, czy:
█ górna nić jest prawidłowo nawleczona
█ igła jest włożona prawidłowo, płaską częścią do tyłu
█ rozmiar igły jest właściwy - sprawdzić dobór igła/nitka na stronie 22
█ ostrze igły nie jest zużyte lub uszkodzone
█ maszyna jest czysta - usunąć resztki materiałów i nici
█ bieżnia chwytacza jest czysta
█ resztki nici nie znajdują się w naprężaczu lub pod sprężynką bębenka
Błędy
Powód
Nierówne formowanie się ściegów
█
Naprawa
Nić górna jest naprężona za mocno/luźno
Igła krzywa, tępa lub słabej jakości
Igła źle założona
Słabej jakości nici
Zła kombinacja igła/nitka
Złe nawleczenie
█
Zły system igieł
Igła krzywa, tępa lub słabej jakości
Igła źle założona
Niewłaściwe ostrze igły
█
Górne naprężenie zbyt wysokie
Złe nawleczenie
Nić złej jakości lub zbyt stara
Uszkodzona płytka ściegowa lub chwytacz
█
Za duże dolne naprężenie
Uszkodzony otwór w płytce ściegowej
Igła krzywa lub tępa
█
Igła źle założona
Materiał był ciągnięty
Materiał był popychany, gdy użyto grubego
materiału
█
█
Niskiej jakości nici, źle nawinięte lub z
supełkami
█
Nić jest przytrzymywana w okolicy
podciągacza
█
Zrywanie górnej nici
Jeżeli dolna nić jest zrywana a nić zostaje w okolicach podciągacza,
należy wykonać następujące czynności:
█
przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)
█
odkręcić śrubę Torx z boku obudowy oświetlenia
█
odchylić obudowę oświetlenia lekko w lewo a następnie zsunąć ją do
góry
█
usunąć resztki nici
█
założyć obudowę i zakręcić śrubę
Brzydkie ściegi
█
Pozostałości nici w górnym naprężaczu
█
█
Złe nawleczenie
Resztki nici pod sprężynką bębenka
█
█
█
Maszyna się nie włącza lub szyje wolno
█
█
█
█
█
█
Przepuszczenie
ściegów
█
█
█
█
Zrywanie górnej nici
█
█
█
█
Zrywanie dolnej nici
█
█
█
Łamanie igieł
█
█
█
Maszyna do szycia
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
Zmniejszyć/zwiększyć górne naprężenie
Użyć nowych igieł wysokiej jakości (BERNINA)
Płaska część kolby musi być skierowana do tyłu
Stosować nici wysokiej jakości (Isacord, Mettler, Gütermann)
Dobrać odpowiedni rozmiar igły i nici
Sprawdzić nawleczenie górnej/dolnej nitki
Stosować system igieł 130/705 H
Stosować nowe igły, wysokiej jakości
Wkładać igłę wysoko, do oporu
Dopasować rodzaj igieł do materiału
Zredukować naprężenie nici górnej
Sprawdzić nawleczenie górnej nici
Stosować nici wysokiej jakości
Oddać maszynę do przeglądu u Dystrybutora BERNINA
Obniżyć dolne naprężenie nici
Oddać maszynę do przeglądu u Dystrybutora BERNINA
Zastosować nową igłę
Dokręcić śrubę docisku igły
Nie ciągnąć za materiał podczas szycia
Używać odpowiednich stopek do grubych materiałów (np. do jeansu
stopka nr 8), stosować narzędzie kompensacji wysokości podczas
przechodzenia przez szwy
Stosować nici wysokiej jakości
Złożyć na pół fragment materiału i złożoną częścią (nie brzegami)
przesunąć kilka razy pomiędzy talerzykami naprężacza, aby usunąć
zanieczyszczenia
Sprawdzić górną i dolną nić
Ostrożnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia z pod sprężyny
podciągacza
Wtyczka źle podpięta
Przełącznik ustawiony na «0» (off)
Maszyna stała w chłodnym pomieszczeniu
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
45
46
Wzory ściegów
Podsumowanie ściegów
BERNINA 330
11
12
13
14
15
16
17
18-37
38-40
Program naszywania guzików
Ścieg łączący
Elastyczny ścieg owerlokowy
Ścieg uniwersalny
Trójskok
Program cerowania
Plaster miodu
Ściegi dekoracyjne
Ściegi do quiltingu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23-74
75-85
Dziurka z okrążkiem
Program do naszywania guzików
Obszycie oczka ściegiem prostym
Ścieg łączący
Elastyczny ścieg owerlokowy
Ścieg do jersey'u
Ścieg uniwersalny
Trójskok
Ścieg elastyczny
Program cerowania
Fastrygowanie
Plaster miodu
Ściegi dekoracyjne
Ściegi do quiltingu
BERNINA 350/350 Patchwork Edition
BERNINA 380
11
Dziurka elastyczna
12
Dziurka z okrążkiem
13
Obszycie dziurki ściegiem prostym
14
Program naszywania guzików
15
Obszycie oczka ściegiem prostym
16
Ścieg łączący
17
Elastyczny ścieg owerlokowy
18
Ścieg do jersey'u
19
Ścieg uniwersalny
20
Trójskok
21
Stretch stitch
22
Program cerowania
23
Fastrygowanie
24
Plaster miodu
25-103 Ściegi dekoracyjne
104-115 Ściegi do quiltingu
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
Index
Index
A
Akcesoria
Alfabety/cyfry
█
Łączenie
█
Szycie
█
W pamięci długoterminowej
█
Wybieranie
█
Zmiana rozmiaru liter
Automatyczne dziurki
█
Programowanie
█
Stopka z suwakiem 3A
Automatyczne funkcje
█
Cerowanie
█
Koniec ściegu
█
Pozycjonowanie igły
G
5-7
28
28
42
9, 25, 28
28
39-40
6
32
9, 25
9, 25
B
Balans
█
Dziurek
█
Ściegi dekoracyjne
Bębenek
█
Usuwanie/aby włożyć
19
19, 37
19
13
Główny wyłącznik zasilania
Górna nić
Naprężenia nici
█
Nawlekanie
█
Zerwanie nici
█
Igła
Automatyczne nawlekanie
█
Informacje
█
Kombinacja igła/nić
█
Na wyposażeniu
█
Podsumowanie o igłach
█
Podwójne i potrójne igły
█
Pozycjonowanie igły góra/dół
█
Przycisk pozycjonowania
█
Wymiana igły
█
Zmiana pozycji igły
█
Instrukcje bezpieczeństwa
14
22
22
5
23
15, 23
25
24
16
24
2
K
Kabel zasilający
Podłączanie
9
5
C
Cerowanie
18
14
45
I
█
Blokady szpulki
9
Kasowanie
clr
█
Kombinacji
█
Ściegów
25
29
29
█
30, 32
Ciągłe szycie wstecz
25
Kategoria ściegu
46
Czyszczenie
44
Koło zamachowe
9
D
Konserwacja i rozwiązywanie problemów
Czyszczenie
█
Konserwacja
█
Rozwiązywanie problemów
█
Dziurki
█
Automatyczne
█
Balans
█
Manualne
█
Programowanie
█
Rodzaj dziurki
█
Rozcinanie
█
Stabilizatory
█
Stopka
█
W 4 cyklach
█
W 5 cyklach
█
W pamięci długoterminowej
█
Ważne informacje
39-40
37
41
39
36
38
38
6
41
41
42
36-37
F
Fastrygowanie
Kontrola prędkości szycia
Funkcja naszywania guzików
9, 25
L
Łączenie
Alfabetów
█
Kasowanie
█
Poprawianie
█
Praktyczne/dekoracyjne ściegi
█
Zapisywanie
█
28
29
29
27
27-28
M
43
Manualne nawleczenie
Nić dolna
█
Nić górna
█
Podwójne i potrójne igły
█
Free Hand System (FHS)
44-45
44
44
45
5, 9, 11
42
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
12
14
15
47
48
Index
Materiał
█
Igły i nici
█
Podawanie przez ząbki
22
20
N
Podwójne i potrójne igły
Do ściegów dekoracyjnych
█
Nawlekanie igły podwójnej i potrójnej
23
15
29
24
25
29
█
Naprężenie nici
9, 18
Pojedynczy ścieg
Kasowanie
█
Wybór przez numer
█
Zabezpieczenie
█
Zmiana kombinacji
Narzędzie kompensacji wysokości
5, 21
Potrójna igła
15, 23
Prędkość szycia
10, 25
█
Nadpisywanie
Nawijacz
█
Włączenie/Wyłączenie
█
Wstępny naprężacz
29
12
9
Nić
█
█
Dopasowanie Materiał/Nić/Igła
Informacje ogólne
22
22
9, 25
Przygotowanie
Maszyna do szycia
8-23
Q
9, 12
9, 16
13
Quilting
Ściegi
█
35
Regulacja długości/szerokości ściegu
Odbicie lustrzane ściegu
█
Lewo/prawo
25
█
Oliwienie
44
Rozwiązywanie problemów
Osłona maszyny
5
Oświetlenie LED
10
Rozrusznik nożny
Połączenie
P
Pamięć długoterminowa
█
Dokonywanie zmian
█
Kombinacje ściegów
█
Otwieranie
29
27
27, 28
Pamięć długoterminowa
27, 42
Patchwork
█
Stopki specjalne
Ścieg kryty
Ściegi praktyczne
█
Stopka
Podsumowanie
█
Ekran
█
Funkcje szycia
█
Maszyna do szycia
█
Ściegi
9
45
30, 35
6
Ścieg potrójny, prosty
30
Ścieg prosty
30
█
Ściegi dekoracyjne
Podsumowanie
46
46
Ściegi praktyczne
Indywidualna regulacja
█
Krótki opis
█
Przegląd
24
30
30
█
Ścieżka prowadzenia nici/przelotki
9
6
Serwisowanie
Płytka ściegowa
█
Zakładanie/zdejmowanie
24
S
█
30
6
33-34
43, 46
R
Obrzucanie
█
Ścieg kryty
Owerlokowanie
█
Ściegi
█
Stopka owerlokowa
█
Szew
20
Przycisk Start/Stop
█
O
Obcinacz nici
█
Na nawijaczy
█
Na obudowie oświetlenia
█
Przy bębenku
Prowadzenie materiału
18
26
25
8-9
46
Stół powiększający pole szycia
Stopka
Podnoszenie/opuszczanie stopki
█
Przegląd stopek
█
Wymiana stopek
█
Wyświetlanie
█
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
44
5, 9, 10
9, 11
6
17
26
Index
Szczegóły
█
Akcesoria
█
Maszyna do szycia
5
8-9
Z
Ząbki transportu
Podnoszenie/opuszczanie ząbków
█
Pozycjonowanie
20
20
Zamki
Podkładanie zamka
█
Stopka do zamków
31
6
█
Szpulka nici dolnej
█
Nawijanie
█
Zakładanie/zdejmowanie szpulki
12
12
█
Szycie
█
Akcesoria
█
Balans
█
Kategorie ściegów
█
Kombinacje ściegów
█
Narzędzie kompensacji wysokości
█
Przyciski funkcji
█
Szycie narożników
█
Szycie wstecz
█
Ustawienia podstawowe
█
Zawartość
5
19
46
28
21
24-25
21
25
26
3
Zapisywanie
Przycisk funkcji
█
Szycie kombinacji ściegów
█
Zawartość
25
9, 25
T
Trójskok
30
9, 24-25
Zmiana
Długości i szerokości ściegu
█
Naprężenia nici
█
Prędkości szycia
█
Wielkości liter w alfabetach
█
Wzoru ściegu
█
Zaprogramowanych dziurek
9, 24, 28
9, 18, 36
10, 25
28
27
42
Zygzak
U
Uchwyt do przenoszenia maszyny
9
Uchwyt igły
9
Uchwyt szpulki
9, 11
W
Wielkość liter
28
Wkładanie szpulki
12
Wstępne naprężenie
Wybór
█
Alfabetów
█
Dziurek
█
Ściegów dekoracyjne
█
Ściegów do quiltingu
█
Ściegów praktycznych
█
Wzorów ściegu
9
9, 25, 28
36, 46
46
46
30, 46
24, 46
Wybór ściegu
█
Według numeru
24
Wyświetlacz
█
Przegląd
26
26
Wzór ściegu
█
Dziurki
█
Funkcje
█
Przegląd
█
Ściegi do quiltingu
█
Ściegi ozdobne
█
Ściegi praktyczne
█
Wyświetlanie
3
Zewnętrzne przyciski funkcji
█
Szycie wstecz
█
Ciągłe szycie wstecz
█
Guzik
25
27, 28
36, 46
25
46
46
46
30, 46
26
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL
30, 32
49
50
Zakończenie
Tekst
Herbert Stolz
Grafika
www.sculpt.ch
Zdjęcia
Patrice Heilmann, CH-Winterthur
Ustawienia tekstu
Susanne Ribi/Erika Vollenweider-Czibulya
Copyright
2009 BERNINA International AG, CH-Steckborn
Wszystkie prawa zastrzeżone
Wszelkie szczegółowe informacje, warunki korzystania i utylizacji maszyny,
części zamienne itp. można uzyskać u Dystrybutora BERNINA w Polsce.
Właściwości maszyny, jej podzespołów i oprogramowania mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego uprzedzenia. Akcesoria dostępne na wyposażeniu
maszyny mogą różne, w zależności od kraju.
10/01 PL 033301.70.16
033301.70.16_1001_B330_B350_B380_PL

Podobne dokumenty

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 z tyłu igły zapewniają łatwe i równomierne podawanie materiału. Zwijacze dostępne w rozmiarach pomiędzy 6,5 i 12mm, dla różnych grubości materiału. Dzięki

Bardziej szczegółowo