Untitled

Transkrypt

Untitled
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„DOOKOŁA MNIE”
dla uczniów klas od 1 do 6
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 50 w Częstochowie
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest propagowanie sztuki fotografowania wśród dzieci i młodzieży
oraz uwrażliwianie na walory otoczenia.
TEMATYKA:
Dowolna.
KRYTERIA TECHNICZNE:
Autor zgłasza do konkursu cykl zdjęć będący panoramą. Zdjęcia muszą przedstawiać
otoczenie „widziane oczami autora” podczas obracania się dookoła siebie.
Cykl musi się składać z minimum 5 fotografii stanowiących dla siebie kontynuacje – zdjęcia
muszą do siebie wzajemnie pasować względem zawartego na nich obrazu.
Na potrzeby wykonania prac konkursowych niedozwolone jest używanie opcji panorama
w którą wyposażone są niektóre aparaty fotograficzne.
KRYTERIA ARTYSTYCZNE:
1. analiza otoczenia przed wykonaniem serii zdjęć celem wyboru widoku,
2. świadomy wybór kadrowania widoku,
3. estetyka treści widoków,
4. walory poznawcze serii zdjęć,
5. estetyka zgłoszonych do konkursu prac – czyste, proste, o znormalizowanym formacie
(wszystkie jednakowe) odbitki / wydruki.
TECHNIKA:
Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace fotograficzne - wykonane dowolnym,
dostępnym autorowi aparatem fotograficznym - analogowym bądź cyfrowym.
Równoprawne będą zarówno zdjęcia wykonane aparatem tradycyjnym analogowym
wymagające wywoływania kliszy w celu wykonania odbitek jak i aparatem cyfrowym gdzie
nośnikiem informacji jest karta pamięci. W pojęciu aparat cyfrowy mieści się zarówno
aparat z telefonu komórkowego, aparat kompaktowy czy lustrzanka cyfrowa.
FORMA PRAC:
Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie odbitki / wydruki o formacie minimum
10x15 cm. Wszystkie odbitki / wydruki muszą mieć jeden, wybrany przez autora wymiar
spośród stosowanych dla odbitek masowych w laboratoriach fotograficznych
przy proporcjach 3:2 a mianowicie: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 15 cm x 21 cm
(lub zbliżone w formatach odpowiedniki dla wydruków zdjęć cyfrowych).
W konkursie nie biorą udziału prace przedstawione w formie klisz, slajdów, plików.
SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA PRAC:
Fotografie wraz z kartką zawierającą podstawowe dane autora: imię, nazwisko, klasę oraz
godło (znak / pseudonim autora) należy włożyć do koperty. Kartkę z danymi należy złożyć
na pół tak, aby dane nie były widoczne.
Kopertę należy oznaczyć godłem (tym samym znakiem /pseudonimem autora, który
znajdował się będzie na złożonej kartce wewnątrz koperty).
Należy dobrać wielkość koperty tak aby nie zaginać fotografii. Estetyka zaprezentowania
prac będzie miała wpływ na końcową ocenę.
Kopertę należy zakleić.
Prace na konkurs należy złożyć w bibliotece szkolnej – u Pani Beaty Kamkow.
Prace na konkurs należy składać do dnia 15 kwietnia 2011 roku.
UWAGA! Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną serię zdjęć.
Przed rozpoczęciem oceniania zgłoszonych prac fotograficznych wykluczone z konkursu
zostaną wszystkie wielokrotne zgłoszenia.
OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace będą oceniane anonimowo – karty z danymi autorów nagrodzonego cyklu zdjęć
i cykli wyróżnionych zostaną odczytane po zapadnięciu werdyktu.
Prace oceni komisja w składzie:
pomysłodawca, fundator nagród i współorganizator konkursu
Pani mgr Beata Liberda-Kalinowska (www.3DfotoFX.com)
współorganizatorzy konkursu - przedstawiciele szkoły nr 50
Pani wicedyrektor mgr Małgorzata Płatek
Pani mgr Beata Kamkow
Pani mgr Małgorzata Malczyk
Komisja zbierze się na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi w maju 2011.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz 4 wyróżnienia.
Nagrodą główną jest – PenDrive o pojemności 16 GB.
Zwycięzca oraz 4 osoby wyróżnione otrzymają praktyczne breloczki i okolicznościowe
dyplomy.
Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane w kolorze w przedwakacyjnym numerze
gazetki szkolnej „GROSIK”.
BARDZO WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
1. Konkurs ma charakter lokalny i jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów klas 1 – 6,
Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie.
2. Drogi autorze - szanując siebie samego nie zlecaj wykonania fotografii osobie postronnej
- prace wykonuj samodzielnie - nawet jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności będziesz
wiedział na co Cię stać - a odwaga prezentacji własnej pracy jest bezcenna :)
3. Odbitki / wydruki można zlecić w zakładzie fotograficznym, lub wykonać osobiście.
Wykonanie opisu z danymi, ustalenie godła nie stanowi przedmiotu konkursu może więc być
wspomagane przez osoby postronne.
4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby z rodziny organizatora konkursu ani komisji
oceniającej.
5. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przygotowań do udziału w konkursie,
ani kosztów wykonania odbitek / wydruków.
6. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody wynikłe
wskutek wykonywania prac na konkurs.
7. Odpowiedzialność za treści widoków zawartych na fotografiach zgłoszonych do konkursu
spoczywa wyłącznie na autorze zgłaszającym fotografie do konkursu.
8. Prace zgłoszone na konkurs będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników konkursu
w bibliotece szkolnej do dnia 21 czerwca 2011.