Regulamin spotkań „Chrześcijańskie Randki” 1

Transkrypt

Regulamin spotkań „Chrześcijańskie Randki” 1
Regulamin spotkań „Chrześcijańskie Randki”
1. Spotkania są tylko dla chrześcijan - http://ekumenia.pl/
2. Osoby, które przychodzą na spotkania deklarują swoje wartości jako chrześcijańskie.
3. Osoby, które przyjdą na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi, okultystycznymi,
mogą zostać nie wpuszczone.
4. Na spotkaniach każdy zobligowany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w lokalu:

palenia tylko w wyznaczonych miejscach,

nie przynoszenia swoich produktów alkoholowych,

obowiązuje zakaz spożywania i picia artykułów zakupionych poza klubem,

nie wnoszenia na parkiet produktów spożywczych oraz napojów,

osoby, których stan wskazuje na zagrażający innym bawiącym się, mogą zostać
wyproszone z lokalu.
5. Ze względu na szczególny charakter spotkania, organizator zastrzega sobie prawo do nie
wpuszczenia osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu imprezy, a w szczególności osób pod
wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
6. Organizator ma prawo odwołać spotkanie najpóźniej na trzy dni przed, jeśli nie będzie
wystarczającej ilości osób (minimum 20 zapisów).
7. Każdy uczestnik może zrezygnować z przyjścia na spotkanie najpóźniej na tydzień przed
spotkaniem. Po tym terminie nie będą zwracane pieniądze.
8. Podczas spotkań organizator oraz lokal nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób
przebywających na imprezie.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Na spotkaniach obowiązuje dobry humor oraz całkowity zakaz hejtowania!

Podobne dokumenty