Wiedza o kulturze – piękno, brzydota, kicz

Transkrypt

Wiedza o kulturze – piękno, brzydota, kicz
Piękno
Piękno
–
pozytywna
właściwość
estetyczna bytu wynikająca z zachowania
proporcji, harmonii barw, dźwięków,
stosowności, umiaru i użyteczności,
odbierana przez zmysły. Istnieje piękno
idealne, duchowe, moralne, naturalne,
cielesne, obiektywne i subiektywne.
Pojęcie to jest silnie związane z teorią
estetyki, prawdy i dobra.
Przykłady piękna
Pietà Michała Anioła
Czerwona róża – symbol piękna
natury
Kościół Santa Maria Novella we
Florencji
Myśliciel Augustina Rodina
Brzydota
Brzydota - jedna z kategorii estetycznych, określana
najczęściej jako przeciwieństwo piękna i przypisywana
tym zjawiskom i przedmiotom, które nie są piękne
według kanonu piękna przyjętego w danym miejscu i
czasie. W związku z tym historyczne zmiany rozumienia
pojęcia brzydoty prawie zawsze łączą się ściśle z
analogicznymi zmianami rozumienia pojęcia piękna –
kiedy więc za piękne uznawano to, co symetryczne i
harmonijne (jak np. w wieku XVIII), za brzydkie
uznawano to, co niesymetryczne i dysharmonijne, kiedy
kryterium piękna była funkcjonalność (jak np. w wielu
prądach sztuki XX wieku), za brzydkie uznawano to, co
niepraktyczne i niefunkcjonalne, kiedy była nim wartość
moralna (jak np. w czasach wiktoriańskich), za brzydkie
uznawano to co złe, zepsute i chorobliwe.
Przykłady brzydoty
obraz Albrechta Dürera
przedstawiający starą prostytutkę
Bartolomeo Passerotti,
Karykatura
Domenico Ghirlandaio, Portret
starca z wnukiem
Obraz Lucjana Freuda
Kicz
Kicz - utwór o miernej wartości, schlebiający
popularnym gustom, który w opinii krytyków sztuki i
innych artystów nie posiada wartości artystycznej.
Określanie czegoś kiczem wskazuje odbiorcy brzydotę i
lichość oraz małą wartość artystyczną tak nazwanego
dzieła, wykonanego z pewnym przepychem, ale
zupełnie pozbawionego gustu: przedmiotu, kompozycji
plastycznej, utworu literackiego, filmu itp. Kicz jest
określeniem
silnie
pejoratywnym
i
często
kontrowersyjnym. To, co dla jednych jest kiczem, przez
innych może być uznane za wartościową sztukę.
Określenie to powstało ok. 1870 r. w monachijskich
kołach malarskich i pierwotnie dotyczyło tylko obrazów.
Przykłady kiczu
Krasnale ogrodowe
Hotel Excalibur w Las Vegas
Jola Rutowicz
Koniec
Prezentację przygotował Adam Rudnicki.

Podobne dokumenty