www.mapadotacji.gov.pl „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku

Transkrypt

www.mapadotacji.gov.pl „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku realizuje projekt:
4
„Aktywizacja osób bezrobotnych
w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku (I)”
w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020
Uczestnikami projektu są osoby powyżej 30 roku życia,
zarejestrowane w PUP Rybnik jako bezrobotne
(dla których został ustalony I lub II profil pomocy),
należące do jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach ww. projektu oferujemy uczestnikom:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- staże,
- szkolenia,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Całkowita wartość projektu – 2 004 200,00 zł,
w tym kwota w części EFS 1 703 570,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty