Centrum Postawy Ciała 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33 Budynek E

Transkrypt

Centrum Postawy Ciała 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33 Budynek E
Centrum Postawy Ciała
10-243 Olsztyn, Bydgoska 33
Budynek E, sala 5E
tel. +48 89 526 04 00 wew. 142
e-mail: [email protected]
Kierownik: dr hab. Dariusz Czaprowski- kierownik CPC
Pracownicy: mgr Aleksandra Kolwicz, mgr Justyna Leszczewska, mgr Karolina
Białobrzewska,
mgr Paulina Pawłowska, mgr Dominik Sitarski
godziny otwarcia
pn-pt: 9.00-17.00
APARATURA DIAGNOSTYCZNA
Chlubą Centrum Postawy Ciała są jedne z najnowocześniejszych urządzeń do diagnostyki,
analizy i treningu zdrowotnego w Polsce.
SYSTEM BTS SMART
Jedną z możliwości CPC jest obiektywna ocena i analiza ruchu z wykorzystaniem Systemu
BTS Smart. Składa się on z 6 kamer rejestrujących każdy dowolny ruch człowieka, jak
również z 2 platform dynamograficznych rejestrujących siły reakcji podłoża. Uzyskane
informacje są przesyłane do komputera, dzięki czemu na ekranie monitora można w obrazie
3D odtwarzać i analizować sposób poruszania się osoby badanej. Umożliwia to ocenę, a
następnie zaplanowanie i realizację treningu czynności związanych z równowagą, stabilnością
i kontrolą sensomotoryczną. Dodatkowo w skład Systemu wchodzi bezprzewodowy zestaw
sEMG pozwalający na jednorazową rejestrację czynności 16 mięśni. Przygotowanie osoby do
badania polega na „oklejeniu” jej specjalnymi markerami w ściśle określonych miejscach.
Pomiar statyczny Systemem BTS Smart.
MYOTRACE 400, NORAXON EMG POWIERZCHNIOWE
CPC posiada także zestaw do elektromiografii powierzchniowej (sEMG). Zestaw ten
umożliwia rejestrację i analizę czynności grup mięśniowych w czasie aktywności fizycznej,
jak również może być wykorzystany w treningu dzięki informacji zwrotnej (biofeedback).
Metodą tą możemy ocenić symetrię aktywności mięśni, kolejność rekrutacji mięśni w ruchu
złożonym oraz ich męczliwość.
Przykładowy zapis sygnału sEMG.
BIODEX BALANCE SYSTEM
CPC wyposażone jest również w BIODEX Balance System, który jest niezwykle wrażliwym
narzędziem testowym do oceny równowagi. Zaletą dynamicznej platformy balansowej, w
odróżnieniu od platformy statycznej, jest większe zaangażowanie mechanizmów kontroli
nerwowo-mięśniowej.
Ocena równowagi z wykorzystaniem platformy balansowej BIODEX Balance System.
SYSTEM ANALIZY POSTAWY CIAŁA
Centrum posiada także System Analizy Postawy Ciała. Badanie za jego pomocą ma charakter
fotorejestracji i polega na wykonaniu zdjęć w różnych pozycjach w płaszczyźnie strzałkowej i
czołowej na tle siatki posturograficznej. Metoda ta pozwala na kontrolę zmian w postawie
ciała i ocenę efektów ewentualnego postępowania korekcyjnego. W skład systemu wchodzi
również fotopodoskop, przeznaczony do rejestracji i oceny wysklepienia stóp w różnych
warunkach obciążenia.
Fotorejestracja postawy ciała z wykorzystaniem Systemu Analizy Postawy Ciała.