FAMILY rodzina [ femyli]

Transkrypt

FAMILY rodzina [ femyli]
INSIDE OUT ELEMENTARY
FAMILY rodzina [♪ femyli]
brother [♪ brawer] brat
brother-in-law [♪ brawer yn lo] szwagier
child [♪ czajld] dziecko
cousin [♪ kazyn] kuzyn
daughter [♪ doter] córka
father [♪ fawer] ojciec
husband [♪ hazbend] mąż
mother [♪ mawer] matka
nephew [♪ nefju] siostrzeniec/bratanek
niece [♪ nis] siostrzenica/bratanica
sister [♪ syster] siostra
sister-in-law [♪ syster yn lo] szwagierka
son [♪ san] syn
PODSTAWOWE CZASOWNIKI ANGIELSKIE
buy [♪ baj] kupować
play [♪ plej] grać
have [♪ hew] mieć
do [♪ du] robić
live [♪ lyw] mieszkać, żyć
go [♪ goł] iść
eat [♪ it] jeść
watch [♪ łocz] oglądać
WIFE EXCHANGE – wymiana żon
TV show [♪ tiwi szoł] serial TV
exchange [♪ yksczejndż] zamienić (coś na coś)
experience [♪ ykspirjens] doświadczenie
housewife [♪ hausłajf] pani domu
married [♪ merid] żonaty/mężatka
rabbit [♪ rabyt] królik
pet [♪ pet] zwierzę domowe
eat meals [♪ it milz] jeść posiłki
together [♪ tu’gewer] razem, wspólnie
smoke [♪ smołk] palić (papierosy)
go to bed [♪ goł tu bed] iść do łóżka
USEFUL PHRASES – przydatne wyrażenia
Drive carefully. [♪ drajw kerfuli] Jedź ostrożnie.
Don’t be late. [♪ dont bi lejt] Nie spóźnij się.
Smile. [♪ smajl] Uśmiechnij się.
Say cheese. [♪ sej cziz] Powiedz ‘ser’ (uśmiechnij się).
Don’t worry. [♪ dont łori] Nie martw się.
Have a good time. [♪ hew e gud tajm] Baw się dobrze.
Take care. [♪ tejk ker] Trzymaj się/dbaj o siebie.
Call me. [♪ kol mi] Zadzwoń do mnie.
wife [♪ łajf] żona
aunt [♪ ant] ciocia
uncle [♪ ankyl] wujek
children [♪ czyldren] dzieci
parents [♪ perents] rodzice
grandfather [♪ grendfawer] dziadek
grandmother [♪ grendmawer] babcia
grandson [♪ grendsan] wnuk
granddaughter [♪ grenddoter] wnuczka
grandparents [♪ grendperents] dziadkowie
grandchildren [♪ grendczyldren] wnukowie
drink [♪ drynk] pić
talk [♪ tok] rozmawiać
think [♪ fynk] myśleć
know [♪ noł] wiedzieć
stay [♪ stej] zostawać
dance [♪ dens] tańczyć
teach [♪ ticz] uczyć kogoś
very [♪ weri] bardzo
late [♪ lejt] późno
go out [♪ goł ałt] wychodzić
watch TV [♪ łocz tiwi] oglądać telewizję
watch DVDs [♪ łocz diwidiz] oglądać filmy na DVD
early [♪ erli] wcześnie
cleaner [♪ kliner] sprzątaczka
housework [♪ hałsłerk] prace domowe
homework [♪ homłerk] praca domowa (szkolna)
kitchen [♪ kyczyn] kuchnia
bedroom [♪ bedrum] sypialnia

Podobne dokumenty