tutaj

Transkrypt

tutaj
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH ABSTRAKTÓW JAKO PLAKATY
SP.1
E. ŚLESZYCKA
MOTYWACJA W SPORCIE Z ANALIZĄ MOTYWÓW ZAWODNIKÓW STARTUJĄCYCH W ULTRAMARATONIE
GÓRSKIM„RZEŹNIK”
SP.2
D. JARCZEWSKA
TYPOLOGIA RÓL CHORYCH PRZEWLEKLE NA NIETERMINALNE CHOROBY KARDIOMETABOLICZNE – BADANIE
JAKOŚCIOWE
SP.3
D. JARCZEWSKA, A. SUSKA, J. KRZYSZTOŃ
DOSTOSOWYWANIE DAWEK ANTYBIOTYKÓW W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO U OSÓB OTYŁYCH –
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
SP.4
A. MARTYNIUK, S. GÓRSKI, A. GÓRSKA
ZAPOBIEGANIE BÓLOM DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA U DZIECI I MŁODZIEŻY WYZWANIEM DLA LEKARZY
RODZINNYCH
PIĄTEK
3 czerwca
2016
SP.5
S. ŁAWICKI, E. GACUTA, P. CHORĄŻY,
S. KOZŁOWSKA, M. SZMITKOWSKI
OCENA STĘŻENIA I PRZYDATNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ METALOPROTEINAZY-9 (MMP-9) U PACJENTEK Z
RAKIEM PIERSI
RÓŻNORODNE
PROBLEMY
KLINICZNE
SP.6
S. ŁAWICKI, E. GACUTA, S. KOZŁOWSKA,
P. CHORĄŻY, M. SZMITKOWSKI
OCENA STĘŻENIA I PRZYDATNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ METALOPROTEINAZY-9 (MMP-9) U PACJENTEK Z
RAKIEM ENDOMETRIUM
SP.7
K. GOŚCICKA, S. ŁAWICKI, E. BĘDKOWSKA,
E. GACUTA, P. CHORĄŻY, S. KOZŁOWSKA,
M. SZMITKOWSKI
OCENA PORÓWNAWCZA STĘŻENIA I PRZYDATNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ METALOPROTEINAZY-2 (MMP-2) I CA
125 U CHORYCH NA RAKA JAJNIKA
SP.8
M. GODYCKI-ĆWIRKO, A. KOWALCZYK,
K. KOSIEK
BADANIE KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW, CULTUREABX - PROTOKÓŁ
BADANIA
SP.9
M. GODYCKI-ĆWIRKO, A. KOWALCZYK,
K. KOSIEK
OPINIE PACJENTÓW O ZGODZIE NA UDZIAŁ W BADANIU PODCZAS EPIDEMII – PROTOKÓŁ BADANIA EARL
SP.10
A. FABIAN-DANIELEWSKA, W. FABIAN,
B. MODLIŃSKA
ZGŁASZALNOŚĆ NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
W GMINACH W ZACHODNIOPOMORSKIM W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI MIESZKAŃCÓW ORAZ W ZALEŻNOŚCI
OD DOCHODU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA.
17.30-19.30
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH ABSTRAKTÓW JAKO PREZENTACJE USTNE
PU.1
W. KULIŃSKI
METODY HYDRO-BALNEOLOGICZNE – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
PU.2
W. KULIŃSKI, J. MRÓZ
ZESPÓŁ ALGODYSTROFICZNY PROBLEMEM W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
PU.3
M.GODYCKI-ĆWIRKO, A. KOWALCZYK,
M.NOCUŃ
ZALECENIA POZOSTANIA W DOMU PRZY INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH
PU.4
K. GOŚCICKA, S. ŁAWICKI, E. BĘDKOWSKA,
E. GACUTA, P. CHORĄŻY, S. KOZŁOWSKA,
M. SZMITKOWSKI
OCENA PORÓWNAWCZA STĘŻENIA I PRZYDATNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ METALOPROTEINAZY-9 (MMP-9) ORAZ
MARKERÓW CA 125 I HE4 U PACJENTEK Z RAKIEM JAJNIKA
PU.5
A. MARTYNIUK, S. GÓRSKI,
L. MARCINOWICZ, P. KITLAS, A. GÓRSKA
BÓLE KRZYŻA U PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO- ANALIZA CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH
PU.6
A. MARTYNIUK, A. GÓRSKA
PRZEWLEKŁY BÓL KRZYŻA JAKO JEDEN Z PIERWSZYCH OBJAWÓW SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
U 58-LETNIEJ PACJENTKI - OPIS PRZYPADKU
PU.7
P. BOROWY, E. CZERWIŃSKI
OCENA SKUTECZNOŚCI SUPLEMENTACJI CHOLEKALCYFEROLU W DAWCE 5000UI/DOBĘ U CHORYCH
Z OSTEOPOROZĄ I OBNIŻONYM POZIOMEM 25(OH)D3
PU.8
W. KULIŃSKI
ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA – PROBLEMY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
08.00-09.20
PIĄTEK
3 czerwca 2016
RÓŻNORODNE
PROBLEMY
KLINICZNE
08.00-09.20
PIĄTEK
3 czerwca 2016
BÓL W
OKOLICY
KRĘGOSŁUPA
08.00-09.20
PU.9
D. JARCZEWSKA
WSPÓŁPRACA LEKARZA RODZINNEGO Z CZŁONKAMI RODZINY OSOBY CHOREJ NA NIETERMINALNE CHOROBY
KARDIOMETABOLICZNE – MOŻLIWOŚCI, OCZEKIWANIA: BADANIE JAKOŚCIOWE
PU.10
M. MIKOS, A. MATONÓG
PRAWA LEKARZA A OBOWIĄZKI PACJENTA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
PU.11
M. MIKOS, A. MATONÓG
NOWE FORMY WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO SENIORÓW A WSPÓŁPRACA Z POZ
PU.12
R. DELA, A.KRÓL, S. LISOWSKA
„HEALTH IS PRIMARY” JAKO PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK ZAA OCENU
PIĄTEK
3 czerwca 2016
SYSTEM OPIEKI
08.00-09.00
PU.13
P. BOROWY , E. CZERWIŃSKI
WYSTĘPOWANIE OSTEOPOROZY I ZŁAMAŃ NISKOENERGETYCZNYCH W POPULACJI POMENOPAUZALNYCH
KOBIET W MAŁOPOLSCE
PU.14
J. FRANCZYK, J. BETLEJ, P. FRANCZYK,
D. GRYGORUK, D. KAPUSTA, J. WOŹNIAK,
H. YOUSSEF
EPIDEMIA NADWAGI I OTYŁOŚCI - CO PRAKTYCZNIE LEKARZ RODZINNY MOŻE I POWINIEN ZROBIĆ
- 10 LAT DOŚWIADCZEŃ
PU.15
A. ŚREDNIAWA, K. KRUK, D. JARCZEWSKA ,
M. ULMAN, K. ŻABICKA, R. KRĘPA, T.
TOMASIK
DEPRESJA POPORODOWA A KARMIENIE PIERSIĄ
PU.16
A. ŚREDNIAWA, A. SUSKA, D. JARCZEWSKA,
A. WINDAK
NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z PERSPEKTYWY KRAKOWSKICH STUDENTÓW MEDYCYNY
– BADANIE PILOTAŻOWE
PU.17
A. SUSKA, A. ŚREDNIAWA, D. JARCZEWSKA,
A. WINDAK
PODEJŚCIE STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO DO NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW RELACJI
LEKARZ-PACJENT – BADANIE PILOTAŻOWE
PU.18
A. FABIAN-DANIELEWSKA, W. FABIAN,
B. MODLIŃSKA
WPŁYW EDUKACJI NA WIEDZĘ Z ZAKRESU TEMATYKI RAKA SZYJKI MACICY
PU.19
A. KOWALCZYK, ŻAKOWSKA I.,
M. GODYCKI-ĆWIRKO
DOSTOSOWANE WDRAŻANIE JAKOŚCI OPIEKI NAD PACJENTAMI Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ
PŁUC – FINALNE WYNIKI KLASTROWEGO RANDOMIZOWANEGO BADANIA TICD
PU.20
M. KOZIARSKA-ROŚCISZEWSKA
UCHODŹCY W EUROPIE – O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ LEKARZ RODZINNY?
SOBOTA
4 czerwca 2016
EPIDEMIOLOGIA
WYBRANYCH
CHORÓB
I PROBLEMÓW
08.00-09.00
SOBOTA
4 czerwca 2016
EDUKACJA
I JAKOŚĆ OPIEKI