bakterie, wirus

Transkrypt

bakterie, wirus
Temat: Bakterie a wirusy.
1. Podpisz na rysunku charakterystyczne elementy budowy komórki bakterii:
Ściana komórkowa, błona komórkowa, substancja jądrowa (DNA nukleoid),
cytoplazma, rybosomy, otoczka śluzowa, rzęska
2. Uzupełnij zdania:
Ze względu na proces odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i
……………………………. Bakterie ……………………………………………
czerpią pokarm z rozkładu szczątków martwych organizmów (………………………)
lub żyją kosztem żywych organizmów (……………………………). Natomiast
bakterie, które przeprowadzają proces …………………………………………… lub
………………………………… są samożywne.
Proces oddychania dostarcza bakteriom …………………………………… niezbędnej
do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo
jak i ………………………………………………….
Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału
…………………… Bakterie oddychające w ten sposób są wykorzystywane przez
człowieka do produkcji ………………………………………,
………………………………………… i ……………………………………….
3. Uzupełnij schemat budowy wirusa:
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_biologiczny/87653-wirusy.html
4. Uzupełnij zdania (podręcznik str. 51):
Wirusy to …………………………………… formy, które składają się z
……………….………… ……………………………… zamkniętego w otoczce
białkowej, zwanej …………………………. Poza organizmem żywiciela ni wykazują
żadnych oznak …………………………………… dlatego wirusów nie zaliczamy do
…………………………….……………. uaktywniają się dopiero po znalezieniu
………………………………
5. Ponumeruj etapy infekcji komórki przez wirusy:
Materiał genetyczny i białkowe otoczki wirusa są powielane w setkach kopii.
Wirus wprowadza do wnętrza komórki swój materiał genetyczny.
Wirus przyczepia się do komórki żywiciela.
Wydostając się z komórki wirusy powodują jej śmierć i infekują następne
komórki.

Podobne dokumenty