Nazwa stanowiska Instruktor Kulturalno Oświatowy – kolonie 2016

Transkrypt

Nazwa stanowiska Instruktor Kulturalno Oświatowy – kolonie 2016
Nazwa stanowiska
Opis firmy
Opis stanowiska
Wymagania i kwalifikacje
Wymagane dokumenty
Zapewniamy
Kontakt
Instruktor Kulturalno Oświatowy – kolonie 2016
Poltur Polska Sp. z o.o., znany i ceniony organizator
wypoczynku dla dzieci i młodzieży ogłasza nabór osób
zainteresowanych objęciem stanowiska instruktora
kulturalno - oświatowego.
Praca w sezonie letnim podczas wakacji na koloniach i
obozach organizowanych przez Poltur. Realizacja
programu pobytu w zakresie imprez kulturalno –
oświatowych.
- wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po
ukończonym min. II roku (kierunki związane z animacją
k-o, artystyczne, inne związane z organizacją zajęć
twórczych i pokrewne),
- ukończone dodatkowe kursy kierunkowe,
- mile widziana u kandydatów umiejętność gry na
instrumentach, zdolności teatralne, umiejętności
plastyczne i inne zdolności artystyczne,
- udokumentowana praca z dziećmi na podobnym
stanowisku.
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające
posiadane kwalifikacje, ewentualnie referencje z
poprzednich miejsc pracy, aktualna książeczka do celów
sanitarno-epidemiologiczna, w momencie rozpoczęcia
wykonywania zlecenia ubezpieczenie OC.
Zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu,
ubezpieczenie
NNW.
Pobyt
w
atrakcyjnych
miejscowościach wypoczynkowych takich jak: Puck,
Jastrzębia Góra, Rowy, Poddąbie, Ustka, Łazy,
Kołobrzeg, Rabka Zdrój, Wisła, Zawoja, Sokolec,
Krościenko n/Dunajcem.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
- e-mailowy na adres: [email protected]
- dodatkowe informacje: tel. 68 323 09 65 lub 502 940
021.
Animator / Instruktor Kulturalno Oświatowy – kolonie 2016
Poltur Polska Sp. z o.o., znany i ceniony organizator wypoczynku dla dzieci i
młodzieży ogłasza nabór osób zainteresowanych objęciem stanowiska instruktora
kulturalno - oświatowego.
Opis stanowiska
Praca w sezonie letnim podczas wakacji na koloniach i obozach organizowanych
przez Poltur. Realizacja programu pobytu w zakresie imprez kulturalno –
oświatowych.
Wymagania i kwalifikacje
- wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po ukończonym min. II roku
(kierunki związane z animacją k-o, artystyczne, inne związane z organizacją zajęć
twórczych i pokrewne),
- ukończone dodatkowe kursy kierunkowe,
- mile widziana u kandydatów umiejętność gry na instrumentach, zdolności teatralne,
umiejętności plastyczne i inne zdolności artystyczne,
- udokumentowana praca z dziećmi na podobnym stanowisku.
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie
referencje z poprzednich miejsc pracy, aktualna książeczka do celów sanitarnoepidemiologiczna, w momencie rozpoczęcia wykonywania zlecenia ubezpieczenie
OC.
Zapewniamy
Atrakcyjny system wynagrodzeń.
Zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW. Pobyt w
atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych takich jak: Puck, Jastrzębia Góra,
Rowy, Poddąbie, Ustka, Łazy, Kołobrzeg, Rabka Zdrój, Wisła, Zawoja, Sokolec,
Krościenko n/Dunajcem.
Kontakt
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
- e-mailowy na adres: [email protected]
- dodatkowe informacje: tel. 68 323 09 65 lub 502 940 021.