pobierz

Transkrypt

pobierz
PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
Dzień
tygod Lekcja Czas trwania lekcji
nia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.50 - 10.35
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.50 - 10.35
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.50 - 10.35
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.50 - 10.35
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.50 - 10.35
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.45 - 14.30
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
KLASY
I
II
III
IV
t. lud.i ch./ 0
t. lud. i ch./ j.angielski
j. angielski/t.lud. i ch.
j.francuski/t.lud. i ch.
matematyka
j.polski
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
j.polski
j.polski
j.franc./j.ang
t.klasyczny
t.klasyczny
j.ang./j.franc.
przyroda
matematyka
historia i społ.
j.polski
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
j.ang./j.franc.
j.franc./0
j.polski
j.polski
matematyka
historia
j. franc./j.ang.
geografia
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
przyroda
j.francuski/rytmika
historia i społ.
t.klasyczny
t.klasyczny
rytmika/j.francuski
j.polski
przyroda
matematyka
t.klasyczny
t.klasyczny
j.ang./rytmika
rytmika/zaj. komput.
j.ang./t.uzup
zaj. komput../t.uzup.
t.uzupeł./0
t.uzupeł/0
religia/etyka
j.polski
t.klasyczny
t.klasyczny
zaj. z wych.
przyroda
rytmika/j.ang.
j.polski
0 /t.lud. i ch.
0 /t.lud. i ch.
j.franc./rytm.
historia i społ.
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
matematyka
matematyka
historia
j.francuski/rytmika
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
j.polski
j.polski
rytmika/j.ang.
chemia
historia
matematyka
j. ang.j.franc.
t.klasyczny
t.klasyczny
hip hop
hip hop
0 /inform.
etyka
j. ang.j.franc.
t.klasyczny
t.klasyczny
przyroda
j.ang./rytm
tech.uz./t.lud. i ch.
tech.uz./t.lud. i ch.
religia
biologia
matematyka
t.lud. i ch/ j.angielski
j.angielski/t.lud. i ch.
t.klasyczny
t.klasyczny
fizyka
t.lud./j.franc.
t.lud./j.ang.
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
przyroda
historia tańca
przyroda
matematyka
t.klasyczny
t.klasyczny
historia tańca
zaj. komput./j.ang.
zaj. z wych.
j.polski
przyroda
matematyka
rytmika/j.francuski
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
j.angielski/rytmika
religia
zaj.techniczne
plastyka
matematyka
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
j.polski
zaj. z wych.
przyroda
t. uzup./ j.angielski
t. uzup./j.angielski
t.klasyczny
t.klasyczny
zaj. komput./t.uzup.
j.ang/ t.uzup.
0 /zaj. komput.
rytm./j.ang.
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
j.polski
t.lud. i ch./t.uzup.
t.lud. i ch./t.uzup.
0/ zaj. komput.
plastyka
umuzykalnienie
j. franc./j.ang.
j. ang.j.franc.
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
inform./ 0
matematyka
religia
j. polski
historia tańca
t.klasyczny
t.klasyczny
zaj. z wych.
edu.dla bezp.
geogr.
V
biologia
j.polski
matematyka
geografia
fizyka
t.klasyczny
t.klasyczny
t.współczesny
t.współczesny
j.francuski
wot
chemia
j.polski
t.klasyczny
t.klasyczny
t. dawny
t. dawny
matematyka
j.angielski
j.angielski
biologia
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
religia
repertuar
repertuar
j.angielski
matematyka
historia
t.klasyczny
t.klasyczny
umuzykalnienie
j.polski
wos
inform.
j.polski
j.francuski
matematyka
historia
t.klasyczny
t.klasyczny
zaj. z wych.
fizyka
VI
VII
VIII
IX
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
historia
j. francuski
j. polski
j.angielski
fizyka
geografia
t.klasyczny
t.klasyczny
historia
chemia
chemia
j.polski
j.polski
religia
t.współczesny
t.współczesny
t.klasyczny
t.klasyczny
j. francuski
j. polski
j. polski
fizyka
j. angielski
matematyka
matematyka
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
chemia
j.polski
geografia
fizyka
j. angielski
j. angielski
t.klasyczny
t.klasyczny
j. polski
j.francuski
historia tańca
j.polski
t.współczesny
t.współczesny
religia
partnerowanie
t.klasyczny
t.klasyczny
j.polski
j.polski
j.angielski
j. francuski
matematyka
audycje muz.
t.lud. i ch
t.lud. i ch.
t.klasyczny
t.klasyczny
historia
j. polski
audycje muz.
matematyka
t.współczesny
t.współczesny
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
matematykas
biologia
wos
edu. dla bezp.
zaj. z wych.
informatyka
j.angielski
j.angielski
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
j. polski
audycje muz.
j. angielski
j. polski
t.współczesny
t.współczesny
t.klasyczny
t.klasyczny
j.francuski
historia tańca
j.polski
historia
historia tańca
j.polski
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
j. francuski
matematyka
j. angielski
j.polski
t.współczesny
t.współczesny
j.angielski
religia
t.klasyczny
t.klasyczny
partnerowanie
j. angielski
j.polski
historia
matematyka
matematyka
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
historia
j.polski
audycje muz.
j. angielski
zaj. z wych.
matematyka
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
t.klasyczny
t.współczesny
t.współczesny
j. polski
j. polski
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
historia tańca
j. polski
j. polski
j. francuski
t.współczesny
t.współczesny
j. angielski
j. angielski
t.klasyczny
t.klasyczny
j. angielski
j. angielski
j.francuski
matematyka
podst. przeds.
podst. przeds.
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
matematyka
matematyka
j. polski
j. polski
j. polski
zaj. z wych.
j. angielski
j. angielski
t.klasyczny
t.klasyczny
partnerowanie
partnerowanie
matematyka
matematyka
edu.dla bezp.
religia
t.klasyczny
t.klasyczny
umuzykalnienie
t.współczesny
matematyka
j.polski
wos
j. angielski
repertuar
repertuar
t.klasyczny
t.klasyczny
j. angielski
matematyka
biologia
historia tańca
zaj. z wych.
t.lud. i ch.
t.lud. i ch.
geografia
13.09.2016

Podobne dokumenty