Raport bieżący nr 34/2016

Transkrypt

Raport bieżący nr 34/2016
Informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej
(Raport bieżący nr 34/2016)
25.06.2016 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, Zarząd CCC S.A.
informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku dokonano rejestracji spółki zależnej CCC SHOES & BAGS
d.o.o. Beograd – Stari Grad z siedzibą w Belgradzie, Serbia; co pozwala na rozpoczęcie działalności
operacyjnej.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis
– Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty