Informacja o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia

Transkrypt

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia
Kraków, dnia 09.11.2016 r.
MI/FG/28/2016
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje że, w
dniu 07 listopada 2016 roku wybrała firmę Kancelarię Biegłych Rewidentów
„Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Zarząd

Podobne dokumenty